Servicios de la web

Hall

Expedient de Contractació

160-FOBRA-2010

Objecte : OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE MILLORA A CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS: MESURES CORRECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
Exp Contractació: 160-FOBRA-2010
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 567448,28 + 90791,72 (16% IVA) lo que hace un total de 658240,00

Data

Data Publicació: 04/23/2010
Publicat en: B.O.P.
Enviament al Butlletí: 04/21/2010
Fi Plaç Proposicions: 05/06/2010 12:00 PM
Apertura Proposicions
  Apertura pública sobre nº 2: 11/05/2010 12:00
  Apertura pública sobre nº 3: 18/05/2010 12:00

Adjudicació provisional

Data aprobació: 05/21/2010
Data publicació en Perfil de Contractant: 06/03/2010
Adjudicatari: EDIFICACIÓN LOGÍSTICA, INDUSTRIAL Y TERCIARIA, S.L.
Import adjudicació: 482.331,04 €, MAS 77.172,97 €, EN CONCEPTO DE IVA AL 16%
Acord adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva

Data aprobació: 06/18/2010
Adjudicatari: EDIFICACION LOGISTICA, INDUSTRIAL Y TERCIARIA, S.L.
Import adjudicació: 482331,04 + 77172,97 (16% IVA) lo que hace un total de 559504,01

Plecs

Arreplegar plecs en : PROYECTO EN COPISTERÍA MEDITERRÁNEO. C/ JOAQUÍN COSTA, 19 - TELEF. 96 373 73 11

Plecs Administratius :

Plecs Tècnics :




Per a mes informació dirigirse a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248
e-mail : pliegos@valencia.es



Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI