Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
23-10-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN 23 DE OCTUBRE DE 2017

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de setembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-Dóna compte de les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat corresponents als mesos de novembre i desembre del 2017.
  Expediente .- E-00406-2017-000009-00 - Quedar assabentat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0003.-Proposa contestar a les al·legacions presentades al document de Revisió Simplificada del Pla General de València.
  Expediente .- E-03001-2004-000342-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa acceptar la proposta presentada per la mercantil Mare Nostrum Inversiones, S.L. de compensació de sòl dotacional de la xarxa secundària, en relació amb la modificació puntual del P.G.O.U. en l'ámbit de la parcel·la situada en els carrers Múñiz y H. de Alba i Berenguer Mallol.
  Expediente .- E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers, Jaume Roig, Álvaro de Bazán i Alemanya.
  Expediente .- E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
 • 0006.-Proposa declarar la caducitat i resoldre l'actuació del Programa d'Actuació Integrada "Periodista Gil Sumbiela".
  Expediente .- E-03003-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0007.-Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució nº 1 del PERI de "CARPESA".
  Expediente .- E-03003-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0008.-Proposa aprovar el nou procediment de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-1 del Sector NPR-7 "Quatre Carreres".
  Expediente .- E-03003-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0009.-Proposa aprovar el nou procediment de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-2 del Sector NPR-7 "Quatre Carreres".
  Expediente .- E-03003-2017-000008-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0010.-Sr. Estellés, sobre pacificació del tràfic en Camí Moncada-Carpesa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000215-00 - Contestada
 • 0011.-Sr. Estellés, sobre el foment d'ajudes, exempcions i subvencions a l'accessibilitat d'immobles de titularitat privada.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000215-00 - Rebutjat
 • 0012.-Sr. Estellés, sobre jornada d'informació i participació pública sobre el patrimoni valencià
  Expediente .- O-89CIU-2017-000215-00 - Contestada
 • 0013.-Sr. Estellés, sobre el Centre de Salut de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000215-00 - Rebutjat
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre índex de satisfacció del client en EMT València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000215-00 - Rebutjat
 • 0015.-Sr. Mendoza, sobre marquesines Plaza Tetuán.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.
 • 0016.-Sr. Estellés, sobre nous carrils bici retardats any i mig.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Estellés, sobre l'estat d'implementació i actuació de l'Autoritat de Transport Metropolità.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Estellés, sobre exigència del Síndic de Greuges per a millorar la seguretat en Matías Perelló i Centelles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Estellés, sobre premi xarxa Civinet Espanya i Portugal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Estellés, sobre major exigència veïnal d'aparcament en el barri de Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Estellés, sobre convocatòria de parades en l'EMT i posterior desconvocatòria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Estellés, sobre el carrer Colón com la Gran Via de Madrid en un futur pròxim.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Estellés, sobre macroparada d'EMT a Tetuan.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Estellés, sobre restriccions al tràfic en Sant Agustí.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Estellés, sobre pla de participació de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Estellés, sobre reordenació del tràfic en els barris del Carme, Velluters i Mercat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Estellés, sobre premi a València per la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Estellés, sobre dades d'intensitat de tràfic de carrers i avingudes de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Estellés, sobre el desmuntatge dels passos elevats d'Avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Estellés, sobre l'urbanisme de gènere.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Estellés, sobre el conveni de col·laboració per a obres en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Estellés, sobre l'antiga estació de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Estellés, sobre el solar delimitat pel Carrer Misericòrdia i Escultor Salzillo.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Estellés, sobre les obres de reurbanització de la plaça Doctor Belenguer Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Estellés, sobre el retard en obres de Massarrojos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Estellés, sobre les al·legacions al pla de desenrotllament de la ZAL.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre la rehabilitació de Lluis Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Estellés, sobre l'Estació Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Estellés, sobre la reparcel·lació del Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Estellés, sobre l'Estadi de Mestalla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre els usos de les Naus de Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellé, sobre la protecció del Metropol.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre les ocupacions en immobles municipals de Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000202-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Mendoza, sobre xarxa de recarrega de cotxes elèctrics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Mendoza, sobre noves restriccions accés Sant Agustí.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Mendoza, sobre servici especial EMT Nou d'Octubre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Mendoza, sobre nous retalls (línies més curtes) de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Mendoza, sobre restriccions accés Centre Històric.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Mendoza, sobre reunió amb veïns de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Novo, sobre actuacions proposades al Pla Especial de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Novo, sobre club en el carrer Carles Cervera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Novo, sobre contracte d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc d'exclusió social (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0053.-Sr. Novo, sobre gestions per a l'adquisició de l'immoble de la Plaça Dr. Llorenç de la Flor, 2.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0054.-Sr. Novo, sobre informe extern previ de validació de llicències urbanístiques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0055.-Sr. Novo, sobre jurat avaluador per al projecte de reurbanització Plaça de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0056.-Sr. Novo, sobre llicències en l'àmbit del suspés PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0057.-Sr. Novo, sobre ocupació il·legal de l'immoble en carrer de la Reina, 117.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0058.-Sr. Novo, sobre oficina antidesnonaments.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0059.-Sr. Novo, sobre procés de participació en la reurbanització Plaça de Sant Agustí.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0060.-Sr. Novo, sobre procés participatiu per a la remodelació de la Plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0061.-Sr. Novo, sobre horts urbans.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0062.-Sr. Novo, sobre recuperació d'11 immobles il·legalment ocupats en el Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0063.-Sr. Novo, sobre regularització de concessions carrer Drassanes, Pavia i Eugénia Viñes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0064.-Sr. Novo, sobre rehabilitació del chalé de Demetrio Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0065.-Sr. Novo, sobre repreguntes acord de recuperació anticipada dels Docks.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0066.-Sr. Novo, sobre repreguntes modificació del PEPRI del Barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0067.-Sr. Novo, sobre sala de ball en carrer dels Tomasos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • 0068.-Sr. Novo, sobre sol·licituds d'ajuda al patrimoni rural protegit.
  Expediente .- O-89POP-2017-000079-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0069.-En l'apartat de precs i Preguntes, el Sr. Novo prega que se li informe sobre l'estat de tramitació d'una moció presentada per ell i aprovada en la sessió de la Comissió de 22 de maig passat, relativa a l'adequació i reculada de tanca en l'Avinguda dels Tarongers cantó amb el carrer Faust Elio.
  Quedar assabentat
 • 0070.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza prega que se li conteste per escrit, tal com va indicar el Delegat de Mobilitat que faria en la Comissió de 25 de setembre passat, la pregunta que va formular relativa a si va a prestar-se el servici de Biciregistro en el marc de l'adhesió de València a la Xarxa de ciutats per la bicicleta.
  Quedar assabentat
 • 0071.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza prega, com a continuació a la pregunta per ell formulada en la sessió de la Comissió de 25 de setembre passat, que el Delegat de Mobilitat reba a l'associació FOTUR, perquè entén que és obligació del Delegat rebre a tots els col·lectius afectats, encara que pense que puguen discrepar de les seues decisions.
  Quedar assabentat
 • 0072.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que es paralitze qualsevol actuació de mobilitat pendent concernent a l'àmbit dels barris d'El Carme, El Pilar i El Mercat fins que el Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible haja mantingut reunions en el marc de la mesa sectorial de Ciutat Vella, que ha de ser convocada urgentment, per a abordar totes les reivindicacions, protestes i queixes derivades de l'actuació efectuada. Fruit d'esta convocatòria, que es consensuen solucions als problemes actuals, així com que es valoren les altres mesures reclamades pels veïns per a la seua possible implementació.
  Quedar assabentat
 • 0073.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega igualment que el Delegat de Mobilitat Sostenible reba a l'associació FOTUR.
  Quedar assabentat
 • 0074.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo pregunta com està el tema del trasllat de les gasolineres de l'entorn de Ciutat Vella.
  Contestada
 • 0075(E).-Sr. Estellés, sobre actuacions devant de les queixes per la reordenació de la circulació en Ciutat Vella en els barris del Carme, El Pilar i el Mercat.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI