18/07/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Cita prèvia per a tràmits de Gestió Tributària Integral

Oficina de gestió Tributària Integral
Carrer Arquebisbe Mayoral, 1 ac - planta baixa.
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits d’IVTNU - PLUSVÀLUES, per defunció

L’assistència en l’autoliquidació pel concepte d’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) derivada de transmissions mortis-causa (herències), només es prestarà amb Cita prèvia, en l’Oficina de Gestió Tributària Integral situada en C/ La Sang núm. 8 Acc.(Casa Consistorial).

Per a rebre presencialment assistència en este tipus d’autoliquidació ha de sol·licitar Cita prèvia polsant l’enllaç següent. Per cada Protocol haurà de sol·licitar la corresponent Cita Prèvia.

La documentació imprescindible per a rebre l’assistència és la que consta en este enllaç :

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits d'Impost sobre el increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per raó de defunció.

Si el títol acreditatiu de la transmissió fora complex, en esta cita tan sols se li arreplegarà la documentació corresponent i, una vegada haja sigut practicada l’autoliquidació, serà citat pel mig que haja designat (telèfon o correu electrònic) a fi d’arreplegar l’autoliquidació practicada.

Sol·licitud de Cita Prèvia per a certificats respecte a Exempcions per IAE

Per a sol·licitar presencialment certificat d'exempció pel concepte d'Impost sobre Activitats Econòmiques, evitant cues i esperes, pot sol·licitar-se cita prèvia polsant l'enllaç següent:

Sol·licitud de Cita Prèvia per a Certificats respecte a exempcions pel concepte d’Impost sobre Activitats Econòmiques

Pantalla tàctil per a confirmar la cita en el moment de l'arribada a l'Oficina

L'Ajuntament Informa

Reba per correu electrònic informació sobre les convocatòries, activitats, nous servicis, etc. de l’Ajuntament de València

Subscripció

L’assistència per a autoliquidació de l’IVTNU (Plusvàlua) per HERÈNCIES només es prestarà amb CITA PRÈVIA, en C/ La Sang núm. 8 Acc.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI