21/10/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

INFOCIUTAT

CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS SANT MARCEL.Lí


Imatge il·lustrativa

QUÈ SÓN ELS SERVICIS SOCIALS?
Els Servicis Socials són un sistema de protecció social, igual que ho és l'Educació, la Sanitat, etcètera.

- Dirigit al conjunt de la població, encara que reforcen la seua accionen aquelles persones discapacitades, etcètera.
- Que s'estén a les necessitats socials bàsiques (vivenda, salut..) i a la promoció de la qualitat de vida.
- Que conjuga l'assistència amb la prevenció i la promoció social.

Centre Municipal de Servicis Socials San Marcel.lí

Són un dret constitucional que té tot ciutadà.
Són, en conseqüència, una responsabilitat ineludible de l'administració. Els servicis socials Generals es presten de forma desconcentrada a través dels Centres Municipals de Servicis Socials.
La seua organització s'estructura a través de diferents programes:

SERVICIS/ACTIVITATS:
1. Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents
2. Ajuda a domicili: Pretén facilitar la permanència de l'individu en el seu mig habitual per mitjà de la prestació de servicis de caràcter domestique, social, personal o educatiu.
3. Menjar a casa: Servici de Menjars a domicili dirigit a persones majors de 65 anys, que per la seua especial situació, tinguen dificultat en la seua nutrició.
4. Menor: Té per objectius prevenció de les situacions carenciales, marginals i d'inadaptació del menor. Així com protecció i assistència al menor, oferint-los els recursos necessaris per a un adequat desenvolupament físic i psicològic harmònic en relació amb el seu entorn.
5. Programes d'Atenció i Inserció Social: Dirigit a les famílies que no tinguen mitjans de subsistència a fi de recolzar la seua integració social.
6. Cooperació social: Té com a objecte potenciar la vida de la comunitat propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

|

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Atén els barris dels Districtes Municipals de Patraix (Favara), Jesús (La Raiosa, L'Hort de Senabre, Cruz Cubierta, San Marcelino, Camino Real) i Poblados del Sur (La Torre, Faitanar).

Servicis/Activitats:

  • Información, orientación y asesoramiento.
  • Servicio de ayuda a domicilio.
  • Programa del menor.
  • Programa de inserción social y laboral.Renta Garantizada de Ciudadanía
  • Cooperación social
Mes informació

Utilitats

Horari:

L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

Servicis Socials


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI