Consell Agrari Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

191-SU-2016

Objecte : Subministrament d'adquisició d'un (1) vehicle tractor i (1) una trituradora desbrozadora per a l'organisme autònom Consell Agrari Municipal destinat a les labors d'esbrossat i neteja dels camins rurals de titularitat municipal, dividit en dos lots
Núm. expedient: 191-SU-2016
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: Lot n.º 1: 57.851,23.-€, més 12.148.77.-€ en concepte d'IVA al tipus del 21%, la qual cosa fa un total de 70.000.-€ i Lot n.º 2: 7.438.-€, més 1.562.-€, en concepte d'IVA al 21%, la qual cosa fa un total de 9.000.-€

Dates

Enviament al butlletí: 01/09/2017
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 01/20/2017
Fi termini proposicions: 02/06/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 02/28/2017 11:30 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 04/04/2017 09:00 AM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 05/16/2017
Data fi de termini: 05/29/2017
Oferta més avantatjosa: Lote 1 (Tractor): Hervás Maquinaria, S.L.; Lote 2 (Trituradora): Geancar Maquinaria, S.A.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 05/25/2017
Data publicació perfil del contractant: 06/06/2017
Adjudicatari: Lote 1: HERVÁS MAQUINARIA, S.L.U.; Lote 2: GEANCAR MAQUINARIA, S.A.;
Import adjudicació: Lot 1: 67.971,71.-€ (Iva Inclòs); Lot 2: 8.687,80.-€ (Iva Inclòs)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 06/16/2017
Adjudicatari: Lote 1: Hervás Maquinaria, S.L.U.; Lote 2: Geancar Maquinaria, S.A.
Import adjudicació: Lote 1: 67.971,71.-€ (Iva Incluido); Lote 2: 8.687,80.-€ (Iva Incluido)

Anunci d'formalització:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Consell Agrari Municipal
GUILLEM DE CASTRO, 51 - 2º - 4ª
46007 València
Telèfon: 96.351.76.92 - Fax: 96.351.68.95
Correu electrònic : consellagrari@valencia.es