+ Accessible - València

Tornar

Dones residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups

Propietats

Dones residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups
2014
Demografia
Padró Municipal d'Habitants
Barris
Padró Municipal d'Habitants a 01/01/2014. Oficina d'Estadística. Ajuntament de València
Anual
14/02/2014

Formats

Este apartat inclou un subconjunt de la informació disponible en el Departament d’Estadística Municipal, classificada per referència temporal, territorial i temàtica. Esta informació procedix dels fitxers administratius que tabula directament l’Oficina d’Estadística i es presenta en diferents formats, entre altres xls, csv, ods i shape, per a facilitar la seua accessibilitat i posterior utilització així com una metodologia associada a cada una de les informacions.