Servei de Mediació - València

SERVEI DE MEDIACIÓ

QUÈ ÉS?

Un servici gratuït d'assessorament, mediació i intermediació per a persones o unitats de convivència en risc de perdre el seu habitatge habitual i únic per impagaments d'hipoteca o lloguer.

QUÈ FA?

  • Analitzem la situació econòmica de les persones afectades per a informar-les i assessorar-les.
  • Plantegem mesures per a mantindre el pagament de les quotes hipotecàries o del lloguer.
  • Dissenyem propostes de mediació i negociem acords entre els propietaris o arrendataris i l'entitat bancària o l'arrendador per a evitar el risc de perdre l'habitatge.

PER A QUI?

Persones empadronades a València en risc de perdre l'ús de l'habitatge per execució hipotecària o de lloguer

ON?

És imprescindible demanar cita prèvia a través del Centre Municipal de Servicis Socials de la seua zona.