Ajudes al pagament del lloguer - València

AJUDES AL PAGAMENT DEL LLOGUER

QUÈ SÓN?

L'Ajuntament de València concedix ajudes de fins al 40 % de l'import del lloguer d'habitatge.

PER A QUI?

Per a persones titulars d'un habitatge en lloguer a València, o amb intenció de ser-ho, que siga la seua residència habitual i permanent:

  • Que estiguen empadronades a València almenys 6 mesos.
  • Que no tinguen ingressos superiors als màxims marcats en funció de l'IPREM.
  • Que no paguen un lloguer superior a 600 euros al mes.

ON?

La documentació s'ha de presentar en qualsevol dels Registres Municipals de València.