S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Agent Policía Local (Oferta 2018)
Tipus: Funcionari Grup: C Subgrupo C1
Places
Total: 50, siendo 37 por turno libre, de las cuales 11 reservadas a mujeres
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 13, de las cuales 4 reservadas a mujeres
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-03-2019
DOCV: 16-04-2019
BOE: 19-09-2019
Presentació instancies
Instancies: 20-09-2019 a 18-10-2019
Drets d'examen: 35,97
Lloc de pagament: BANKIA ES30-2038-8814-676000008804
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Huitè Examen 16-12-2021 Oficina de Salut Laboral de la Policia Local, sita en l'Avda Cid, nº 37,
Seté Examen 15-11-2021 Conservatori Municipal de Música “Jose Iturbi”, en l'Avinguda Balears, 36 de València
Sisé Examen 05-07-2021 Aulari III de la Universitat de València, Avda. Menéndez y Pelayo, 16
Quint Examen 15-05-2021 Aulari III de la Universitat de València, Avda. Menéndez y Pelayo, 16.
Quart Examen 13-05-2021 Instalacions esportives de l'Estadi d'Atletisme del Turia (Tram III),
Tercer Examen 17-12-2020 Palau de Congressos - 9,00 hores
Segon Examen 17-10-2020 Aulari Sud Universitat de València - 13,00 h.
Primer Examen 07-09-2020 Central de la Policía Local - 9,00 hores
Observacions
Les proves físiques corresponents al 4t exercici es realitzaran els dies 13, 14, 15, 19 i 20 d'abril de 2021, en el lloc indicat. Prova natació: día 20 d'abril de 2021, a les 9,00 hores en el Complexe Esportiu-Cultura de la Petxina, Passeig de la Petxina, 42, 46008 València
Fitxers adjunts
 • anunci ampliació proposta nomenament torn lliure.pdf
 • modelo compromiso portar armas de fuego.pdf
 • anunci qualificació 8e exercici, acumulat de notas i proposta torn lliure.pdf
 • anunci dates i horaris realització resta proves mèdiques del 8é exercici del torn lliure.pdf
 • anunci qualificación proves físiques de l'aspirant que va quedar pendent de realització.pdf
 • anunci nova proposta nomenament torn mobilitat 50 agente policia local.pdf
 • anunci convocatòria 4t exercici a l'aspirant pendent per causes de força major.pdf
 • anunci data i hores prova de la visió torn lliure.pdf
 • anunci nova proposta nomenament torn mobilitat.pdf
 • anunci ampliació proposta nomenament torn mobilitat.pdf
 • anunci qualificació 7é exercici.pdf
 • examen a-2 valencià.pdf
 • soluciones examen a-2.pdf
 • examen a-1 valencià.pdf
 • soluciones examen a-1.pdf
 • anunci criteris 6é exercici.pdf
 • anunci qualificació definitiva concurs mèrits i proposta definitiva torn mobilitat.pdf
 • anunci qualificacions 6e exercici torn lliure.pdf
 • 4t anunci convocatòria lectura 6é exercici.pdf
 • 3er anunci convocatòria lectura 6é exercici.pdf
 • 2n anunci convocatòria lectura 6é exercici.pdf
 • anunci convocatòria lectura exercici.pdf
 • anunci resolució revisions i al·legacions 5é exercici.pdf
 • anunci proposta definitiva torn mobilitat(1).pdf
 • anunci proposta definitiva torn mobilitat.pdf
 • rectificació anunci qualificació 5é exercici i data del 6é exercici.pdf
 • anunci reconeixement mèdic i concurs mobilitat, qualificació 5é exercici torn lliure i data del 6é exercici.pdf
 • anunci termini modificació accés al procés seleciu.pdf
 • anunci - correcció error anex llistat.pdf
 • temari grup v temes 44 a 47.pdf
 • anunci convocatòria 5t exercici.pdf
 • anunci reconeixement mèdic mobilitat (anex).pdf
 • anunci convocatòria revisió mèdica mobilitat.pdf
 • anunci qualificació 4t exercici.pdf
 • anunci prova natació.pdf
 • anunci convocatòria 4t exercici.pdf
 • anunci resultats 3r exercici(3).pdf
 • anunci realitzacio entrevistes 3er exercici(3).pdf
 • anunci bop nº 243, de 18-12-2020 ampliacio nombre places ofertades(3).pdf
 • anunci data realitzacio 3r exercici(3).pdf
 • anunci bop de 12-11-2020 modificacio llistat definitiu(3).pdf
 • anunci notes 2n exercici(3).pdf
 • examen b_soluciones(3).pdf
 • examen b(6).pdf
 • anunci mesures covid-19 2n exercici(3).pdf
 • qualificacions 1r exercici i data del 2n exercici(3).pdf
 • anunci dates i distribucio aspirants en el primer exercici(3).pdf
 • anunci bop 7-7-2020 llistat definitivu, data 1º exercici i tribunal(3).pdf
 • anunci llistes provisionals bop(3).pdf
 • anunci obertura termini instancies(3).pdf
 • dogv 12_08 modificacio bases(3).pdf
 • anunci rectificacio bases(3).pdf
 • anunci dogv(3).pdf
 • Bases Generals

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, va aprovar les bases generals que regiran els processos selectius.

  Consultar BOP núm. 205, edicte de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València sobre les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València.BOP núm. 52 de 15 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València (pdf 146 kb).
  Decrets de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de dates 13 i 14 de març de 2023, relatius a emplaçaments de recursos presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en Procediments Abreujats 31/2023, 69/2023 i 75/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal.

  Decret Procediment Abreujat núm. 000031/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000069/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000075/2023 (pdf 282 kb).


  Bases Específiques

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.

  Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre modificació de les bases i convocatòria per a proveir en propietat 3 places d'Agent de la Policia Local, mitjançant consolidació d'ocupació temporal, derivades de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016, en el marc d'estabilització regulat en les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places, en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal, en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.

  BOP núm.58 de 23 de març de 2023, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal (pdf 915 kb).
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.

  Consultar BOP núm. 242 de 20 de desembre de 2022, edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública

  BOP núm.53 de 16 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal (pdf 377 kb).
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de promoció interna.

  Consultar BOP núm. 247 de 27 de desembre de 2022, anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria de Promoció Interna mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura de 158 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.