S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Agent Policia Local (Oferta 2016)
Tipus: Funcionari Grup: C1
Places
Total: 30
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 10
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 22-06-2017
DOCV:
BOE: 05-09-2017
Presentació instancies
Instancies: 06-09-2017 a 03-10-2017
Drets d'examen: 35,97
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Sisé Examen 10-09-2018 Central Policia Local-12:00
Tercer Examen 15-06-2018 9:30 torn liure 12:30 mobilitat. Sala Iturbi Palau Música i Congressos
Segon Examen 19-05-2018 13:00
Observacions
Publicat en el BOE del dia 5 de setembre de 2017 anunci relatiu a l’obertura termini presentació d’instàncies
Fitxers adjunts
 • anunci llistat definitiu concurs en execució sentència.pdf
 • anunci proposta nomenament(3).pdf
 • anunci qualificacions concurs (torn mobilitat)(3).pdf
 • anunci qualificacions octau exercici(6).pdf
 • anunci convocatoria octau exercici. mobilitat(3).pdf
 • anunci revisio qualificacions septim exercici(3).pdf
 • anunci convocatoria octau exercici(9).pdf
 • anunci qualificacions septim exercici(12).pdf
 • exercici septim(3).pdf
 • plantilla exercici septim(3).pdf
 • anunci convocatoria septim exercici(3).pdf
 • anunci qualificacions 6t exercici(6).pdf
 • 4t anunci lectura 6t exercici(3).pdf
 • 3er anunci lectura 6t exercici(3).pdf
 • rectificacio 2n anunci lectura 6t exercici(3).pdf
 • 2º anunci lectura 6t exercici(3).pdf
 • anunci lectura 6t exercici(3).pdf
 • anunci qualificaciones 5t exercici i convocatoria 6t(3).pdf
 • anunci resultats 4t exercici i convocatoria 5t exercici(3).pdf
 • temari grup v. temes 44 a 47(3).pdf
 • anunci qualificacions 3er. exercici i convocatoria 4t(3).pdf
 • 2n. anunci convocatoria entrevistes 3er exercici(3).pdf
 • anunci rectificacio error convocatoria entrevista(3).pdf
 • anunci convocatoria entrevista tercer exercici(6).pdf
 • anunci tercer exercici.(3).pdf
 • anunci qualificacions segon exercici(3).pdf
 • bop rectificacio llistes definitives(3).pdf
 • 1er exercici a(3).pdf
 • 1er exercici b(3).pdf
 • respostes examen a(3).pdf
 • respostes examen b(3).pdf
 • modificacio llistat primer exercici(3).pdf
 • rectificacio llistat primer exercici(3).pdf
 • qualificacions 1er exercici i convocatoria 2n(3).pdf
 • llistat defintiu i data primer exercici(3).pdf
 • bop modificacio tribunal(3).pdf
 • anunci rectificacio error temari(3).pdf
 • anunci tribunal. bop 6-2-18(3).pdf
 • anunci bop admisio i exclusio provisional(3).pdf
 • boe-5-09-2017(3).pdf
 • b.o.p. 22-6-17 bases conv. 30 ag. pol. local(3).pdf
 • Bases Generals

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, va aprovar les bases generals que regiran els processos selectius.

  Consultar BOP núm. 205, edicte de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València sobre les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València.BOP núm. 52 de 15 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València (pdf 146 kb).
  Decrets de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de dates 13 i 14 de març de 2023, relatius a emplaçaments de recursos presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en Procediments Abreujats 31/2023, 69/2023 i 75/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret Procediment Abreujat núm. 000031/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000069/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000075/2023 (pdf 282 kb).
  Decret Procediment Abreujat núm. 000064/2023 (pdf 281 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000079/2023 (pdf 281 kb).Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 30 de març de 2023, relatiu a emplaçament de recurs presentat en el Jutjat contenciós administratiu número 7 de València, en Procediment Abreujat 70/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret Procediment Abreujat núm. 000070/2023 (pdf 111 kb).Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 8 de maig de 2023, relatiu a emplaçament de recurs presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 8 de València, en Drets Fonamentals 27/2023, contra acords de la Junta de Govern Local, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret referent a Drets Fonamentals (DFU) – 000027/2023 (pdf 282 kb).

  Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 19 de maig de 2023, relatiu a emplaçaments de recurs presentat en el Jutjat contenciós administratiu número 10 de València, en Procediment Abreujat 160/2023, contra Acord de la J.G.L. de 3 de març de 2023 i Acord de la J.G.L. de 25 de novembre de 2022, referents a les Bases Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret Procediment Abreujat núm.000160/2023 (pdf 110 kb).

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de promoció interna.

  Consultar BOP núm. 247 de 27 de desembre de 2022, anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria de Promoció Interna mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura de 158 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.