S'està cercant, espereu....

Emissió documents d'ingrés - València

Emissió documents d'ingrés“L'opció d'EMISSIÓ DE DOCUMENTS D'INGRÉS, es desactivarà 5 dies naturals abans que finalitze el corresponent període voluntari de cobrament. No obstant, podrà obtindre tal document fins a l'últim dia del període voluntari en qualsevol de les Oficines de Gestió Tributària Integral.”


En cap cas es podran emetre duplicats de rebuts domiciliats.

Informació addicional

Informació i consultes en les Oficines de Gestió Tributària Integral.

Consultar Oficines