S'està cercant, espereu....

2020-07-14 - València

Vés enrere 2020-07-14

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA

Data:
14-07-2020
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI02
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 14 JULIO 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE DATA 10 DE FEBRER DE 2020
0002 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 3 DE MARÇ DE 2020
0003 - PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
MOCIONS
0004 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR: REMODELACIÓ I REDISSENYE DE LA PLAÇA D'AJUNTAMENT
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0005 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR: PLA D'AJUDES A COMERÇ I HOSTALERIA DE CIUTAT VELLA
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
PREGUNTES
0006 - PREGUNTA QUE PRESENTA PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, SOBRE MESURES DE SEGURETAT A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0007 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, SOBRE ACTUACIONS EN MATÈRIA DE COVID-19 EN ELS CENTRES DE MAJORS DE CIUTAT VELLA
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0008 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL PABLO J. CARRERES GARGALLO EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, SOBRE POLICIA DE BARRI A CIUTAT VELLA
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0009 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, SOBRE FALTA D'INVERSIONS EN VELLUTERS
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0010 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, SOBRE BRANCA CAIGUDA EN PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0011 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, SOBRE INTERVENCIONS POLICIALS A CIUTAT VELLA DURANT L'ESTAT D'ALARMA
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0012 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL PABLO J. CARRERES GARGALLO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, SOBRE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Expediente: O-89POP-2020-000059-00 -
0013 - PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
0014 - INTERVENCIONS VEÏNALS