S'està cercant, espereu....

Què decidim? - València

Consulta Ciutadana sobre Inversions en Barris

Sobre què decidim?

La inversió en barris principalment es dirigeix a cobrir objectius de millora del barri en diferents àrees temàtiques: benestar social, cultura, esports, educació, infraestructures, neteja, medi ambient, mobilitat, parcs i jardins, seguretat i convivència, entre d'altres.

En aquesta línia, les inversions abasten les infraestructures - "obres" - tant noves com de rehabilitació de les ja existents (per exemple, la construcció d'un jardí o l'asfaltat d'un carrer). També contemplen les adquisicions de béns permanents de l'Ajuntament, com poden ser els contenidors de residus o la compra d'un vehicle.

Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats (programes culturals, festejos...) ni a serveis locals com podria ser la petició de més servei de neteja o personal en Serveis Socials.