S'està cercant, espereu....

Online - València

Online

Dirigit al públic en general, major de 16 anys. Cursos destinats a persones interessades en adquirir coneixements en l'àmbit de la gestió de zones verdes i de l'ecologia urbana.
Preinscripció en secretaria@oamparquesvalencia.es (indicar els cursos a sol·licitar, adjuntar nom i telèfon de contacte). La preinscripció als cursos es realitzarà per ordre d'entrada de les sol·licituds, en cas d'un alt nombre de persones sol·licitants, únicament es podran realitzar dos cursos per participant i semestre.
La realització de cadascun dels cursos queda supeditada al nombre de sol·licituds rebudes.