S'està cercant, espereu....

Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

%>
Tornar

Cultura Festiva

Dades fitxa

Percepció social del col·lectiu faller en relació al procés de patrimonialització de la festa de les Falles
Valencià i Castellà
El treball de camp va tindre lloc entre el 18 de maig i 13 de juny de 2017, amb una mostra total de 963 entrevistes mitjançant qüestionari estructurat i tancat, enquesta per mitjà de sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interview) amb incorporació d'algunes preguntes obertes.

Descàrregues