Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cens electoral de les Eleccions al Parlament Europeu a València

Electorat

Persones inscrites en el Cens Electoral, que és la relació dels ciutadans i ciutadanes majors d'edat amb dret a vot i en ple ús dels seus drets civils i polítics. Per a les eleccions al Parlament Europeu, el cens electoral està compost pel cens d'electors espanyols residents a Espanya (CER), el cens d'electors estrangers naiconales d'algun país de la UE residents a València (CERE) que han manifestat el seu desig de participar en aquests comicis, i el cens d'electors espanyols inscrits en el cens electoral a València i residents a l'estranger (CERA) que han manifestat el seu desig de participar en aquests comicis. El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seua convocatòria, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació. La informació prové de la tabulació estadística del fitxer remés per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), format a partir del cens de consulta més les modificacions realitzades després de reclamacions, encara que no constitueix el cens electoral definitiu.