Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta de salut de residents a València

Autopercepció de la salut

S'ha utilitzat la pregunta general sobre salut autopercibida basada en les recomanacions de l'OMS, Com és la seua salut en general? Molt bona, bona, regular, dolenta, molt dolenta. Permet construir un indicador considerat com un dels millors indicadors dels nivells de salut poblacional i individual i es considera com a bon predictor de la mortalitat, així com permet establir la demanda de serveis de salut d'una comunitat

Índex de Massa Corporal

L'índex de massa corporal (IMC) (o Índex de Quetelet) es calcula com el quocient del pes declarat (en Kg.) i l'altura declarada (en m.) al quadrat. Es considera que el pes és insuficient si l'índex és menor de 18.5; pes normal si és major o igual a 18,5 però menor de 25; sobrepés si és major o igual a 25 però menor de 30; obesitat si és major o igual a 30 però menor a 40; obesitat mòrbida si és major o igual a 40

Consum de tabac

La categoria “No fuma ni ha fumat mai” inclou també aquelles persones que han provat alguna vegada el tabac. La categoria “No fume però he fumat” inclou a persones que declaren haver fumat diàriament i porten almenys 6 mesos sense fumar. La categoria de “Fume esporàdicament” inclou les persones que declaren no fumar diàriament però haver fumat almenys 100 cigarrets a l'any. La categoria “Fume diàriament” inclou les persones que declaren fumar almenys un cigarret diari

Limitacions per a realitzar activitats de la vida diària

Tracta de mesurar les principals limitacions funcionals (físiques i sensorials), independentment del motiu que les va causar, seguint la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF). Es fa referència a les activitats de la vida diària (funcionals, bàsiques i de la llar) i no a les activitats inherents a l'enquestat. La referència temporal d'almenys 6 mesos persegueix mesurar limitacions duradores. Es consideren activitats de la vida diària tant les relacionades amb l'activitat principal (treball, estudis, tasques domèstiques) com les que es desenvolupen habitualment en el temps lliure. Es considera limitació funcional física, si la persona manifesta algun problema o grau de limitació de mobilitat per a realitzar les activitats següents: desplaçar-se a peu, pujar i baixar trams d'escala, agenollar-se o doblegar-se, alçar i portar objectes, fer ús fi de la mà i dels dits, així com mossegar i mastegar. Es valora la realització de les activitats de la vida diària en relació a la dificultat i els seus graus (sense cap dificultat, amb alguna dificultat, amb molta dificultat, no puc fer-ho) en l'execució de l'activitat sense ajuda (excepte visió i audició)