Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Característiques dels centres hospitalaris de València

Centre hospitalari

Es considera com a tal tots els centres independentment de que la seua finalitat principal siga la prestació d'assistència mèdica, quirúrgica o medicoquirúrgica a les persones malaltes que hi són ingressades.

Dependència funcional

S'entén com a tal l'entitat que gestiona o administra l'hospital

Finalitat assistencial

Aquella activitat a la qual es dedica el centre preferentment. La manera de valorar esta preferència és l'assignació de llits per servici mèdic. Si no hi ha més del 65% dels llits dedicats a una especialitat concreta, el centre es considera General.

Llits instal·lats

Llits hospitalaris que constitueixen dotació fixa i oficial del centre, estiguen o no en servei per qualsevol motiu o per no ser necessaris segons la demanda assistencial.

Equipament

Es classifica en TAC (Tomografía Axial Computerizada), RM (Resonancia Magnética), GAM (Gammacámara - Incluye SPECT), HEM (Sala de Hemodinámica), ASD (Angiografía por Sustracción Digital), LIT (Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque), BCO (Bomba de Cobalto), ALI (Acelerador de Partículas), SPECT (Tomografía por emisión de fotones), PET (Tomografía por emisión de positrones), MAMOS (Mamógrafo), DO (Densitómetro óseo), DIAL (Equipo de hemodiálisis).