Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Visats de direcció d'obra en València

Habitatge

És un recinte amb una o diverses peces d'habitació i annexos que pot ocupar la totalitat d'un edifici o part d'aquest, estant en aquest cas estructuralment separada i independent de la resta. Està concebuda per a ser habitada per persones, generalment famílies d'un o diversos membres i està dotada d'accés directe des de la via pública o des de recintes comuns privats

Obra nova

És aquella obra que dona lloc a un nou edifici, independentment de si ha existit demolició prèvia d'un altre edifici o no. Per a la seua execució precisa de l'existència d'un visat per encàrrec professional de direcció d'obra, atorgat pel Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la província on radique el municipi en el qual es realitzarà l'obra.

Ampliació

Obra en la qual s'augmenta la superfície ja construïda incorporant nous elements estructurals. Aquest increment pot realitzar-se de forma vertical sense augmentar la superfície ocupada sobre el terreny (per exemple, afegint una nova planta) o bé horitzontalment, i en tal cas sí que existeix superfície a afegir en el terreny.

Reforma i/o restauració d'edificis

Cuando no varía la superficie construida pero sufre modificaciones el edificio. Puede realizarse con vaciado del edificio conservando sólo la fachada o sin vaciado.