Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Distribució territorial de les línies i parades de l'EMT

Nombre de línies per districte

Nombre de línies d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transport (EMT) amb almenys una de les seues parades localitzada en el districte de referència. La informació s'obté a partir del fitxer de parades de l'EMT, amb la seua adreça i les línies que parisquen, a 1 de gener de l'any de referència

Districtes recorreguts per cada línia

Per a cadascuna de les línies de l'Empresa Municipal de Transport (EMT), districtes en els quals se situen les diferents parades de la línia. La informació s'obté a partir del fitxer de parades de l'EMT, amb la seua adreça i les línies que parisquen, a 1 de gener de l'any de referència