Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Taules de mortalitat i esperança de vida dels residents en València

Taules de mortalitat

Les taules de mortalitat mesuren la incidència d'aquest fenomen demogràfic en una cohort inicial, composta, en general, per 100.000 individus, des del seu naixement fins a la seua extinció, a través de les següents sèries o funcions biomètriques per edat: sèrie de supervivents, sèrie de defuncions teòriques, sèrie de la mitjana d'anys viscuts l'últim any de vida, serie població estacionària, sèrie de taxes específiques de mortalitat, sèrie de probabilitats o riscos de mort, sèrie de temps per viure, sèrie d'esperança de vida a l'edat exacta x. Per al total de la ciutat s'han utilitzat taules de mortalitat per edats simples, mentre que per als districtes s'han utilitzat taules de mortalitat agrupades.

Esperança de vida al naixement

Nombre mitjà d'anys que un individu que nasquera en el període de referència de la taula de mortalitat, viuria si experimentara una força de mortalitat igual a l'experimentada en aqueix període

Esperança de vida a l'edat x

Nombre mitjà d'anys que a un individu d'edat x, pertanyent a la cohort inicial, li resten per viure