Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Precipitació atmosfèrica registrada en els pluviòmetres municipals de València

Precipitació atmosfèrica

Agregat de partícules aquoses, líquides o sòlides, cristal·litzades o amorfes, que cauen des d’un núvol i arriben a terra. La precipitació caiguda a un determinat lloc es mesura en l/m2 (quantitat d’aigua arreplegada en una superfície d’un metre quadrat), que és equivalent a mil·límetres (alçària que abastaria la capa d’aigua si no es filtrara ni evaporara). Les mesures s’han obtingut considerant dies civils (de 0 a 24 h.). Únicament es registren els dies amb un registre superior a 1 mm.