Barómetre municipal - València

Tornar

Habitatge

Dades fitxa

11. Baròmetre Habitatge
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.