Anuari per capitols - València

Anuari 2020

 • 1 - Localització geogràfica del terme municipal
 • 2 - Superfície del terme municipal per districtes i barris
 • 3 - Longitud dels límits municipals de la ciutat de València
 • 1 - Temperatures absolutes. 2019
 • 2 - Temperatures mitjanes. 2019
 • 3 - Pressió atmosfèrica mitjana mensual. 2019
 • 4 - Hores de sol i percentatge d'insolació mensual. 2019
 • 5 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació. 2019
 • 6 - Dies segons nuvolositat. 2019
 • 7 - Humitat atmosfèrica relativa mitjana mensual. 2019
 • 8 - Velocitat del vent. 2019
 • 9 - Observacions del vent. 2019
 • 10 - Observacions mitjanes del període 1938-2018
 • 11 - Valors extrems del període 1938-2018
 • 12 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació en pluviòmetres municipals. 2019
 • 1 - Evolució de la població de la ciutat de València. 1857 - 2011
 • 2 - Rectificacions Padronals. 1945 - 2020
 • 3 - Població per districtes i barris. 2020
 • 4 - Densitat de població per districte. 2001 - 2020
 • 5 - Projeccions de població segons edat i sexe. 2023 - 2033
 • 1 - Estructura de la població segons edat i sexe. 2020
 • 2 - Població segons lloc de naixement, edat i sexe. 2020
 • 3 - Població estrangera segons nacionalitats més freqüents per edat i sexe. 2020
 • 4 - Població segons edat en grups de cinc anys i sexe. Districtes. 2020
 • 5 - Població segons lloc de naixement. Districtes. 2020
 • 6 - Població estrangera segons continent de nacionalitat. Districtes. 2020
 • 7 - Població segons edat en tres grups i sexe. Barris. 2020
 • 8 - Població de 18 i més anys segons titulació i sexe. 2020
 • 9 - Població de 18 i més anys segons titulació. Districtes. 2020
 • 10 - Noms més freqüents dels nascuts a l'any 2019 per sexe
 • 11 - Noms més freqüents per al total de la població per sexe. 2020
 • 12 - Primers cognoms més freqüents per al total de la població. 2020
 • 13 - Vies urbanes amb major nombre de residents empadronats. 2020
 • 1 - Nombre de fulls padronals i persones empadronades. 2020
 • 2 - Fulls familiars segons grandària. Districtes. 2020
 • 3 - Fulls familiars segons composició. Districtes. 2020
 • 4 - Fulls familiars segons grandària. Barris. 2020
 • 1 - Naixements i defuncions segons sexe. Creixement vegetatiu. 2004-2018
 • 2 - Naixements per mesos. 2018
 • 3 - Naixements segons edat de la mare. 2018
 • 4 - Naixements segons edat de la mare, estat civil de la mare i edat del pare. 2018
 • 5 - Naixements segons estat civil de la mare i sexe de la persona nascuda. 2018
 • 6 - Naixements segons estat civil i anys de casada de la mare, i l'ordre al naixement. 2018
 • 7 - Naixements segons maturitat, normalitat i tipus de part. 2018
 • 8 - Naixements segons continent de nacionalitat dels pares. 2018
 • 9 - Principals indicadors de naixements amb residència de la mare a València. 2018
 • 10 - Parts per mesos. 2018
 • 11 - Parts per multiplicitat, maturitat i normalitat. 2018
 • 12 - Parts per multiplicitat i vitalitat. 2018
 • 13 - Morts fetals tardanes segons sexe. 2018
 • 14 - Principals indicadors de parts de dones amb residència València. 2018
 • 15 - Defuncions per mesos. 2018
 • 16 - Defuncions segons sexe i estat civil. 2018
 • 17 - Defuncions segons edat i sexe. 2018
 • 18 - Defuncions segons professió. 2018
 • 19 - Defuncions segons continent de nacionalitat i sexe. 2018
 • 20 - Defuncions de menors d'un any segons sexe. 2018
 • 21 - Principals indicadors de defuncions de residents a València. 2018
 • 22 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València per mesos. 2018
 • 23 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons edat dels contraents. 2018
 • 24 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons continent de nacionalitat dels contraents. 2018
 • 25 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València segons lloc de residència anterior. 2018
 • 26 - Persones residents a València que s'han casat, segons sexe i lloc on estableixen la seua residència. 2018
 • 27 - Principals indicadors de matrimonis que han fixat la seua residència a València. 2018
 • 28 - Naixements i defuncions registrades al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2018-19
 • 29 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal d'Habitants per mesos. 2008-19
 • 30 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal segons continent de nacionalitat i sexe. 2019
 • 31 - Defuncions registrades al Padró Municipal segons edat i sexe. 2019
 • 32 - Immigracions i emigracions registrades al Padró Municipal segons sexe. Saldo Migratori. 2008-19
 • 33 - Immigrants segons edat i sexe. 2019
 • 34 - Immigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2019
 • 35 - Immigrants segons lloc de naixement i lloc de procedència. 2019
 • 36 - Immigrants segons procedència, sexe i districte d’arribada. 2019
 • 37 - Emigrants segons edat i sexe. 2019
 • 38 - Emigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2019
 • 39 - Emigrants segons lloc de naixement i lloc de destinació. 2019
 • 40 - Emigrants segons destinació, sexe i districte d’eixida. 2019
 • 41 - Moviments intraurbans entre districtes. 2019
 • 42 - Moviments intraurbans segons edat i sexe. 2019
 • 43 - Moviments intraurbans segons continent de nacionalitat i sexe. 2019
 • 44 - Resum de moviments registrats al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2019
 • 1 - Població en habitatges familiars segons estat civil i sexe. 2011. Districtes
 • 2 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons nivell d'estudis realitzats i sexe. 2011. Districtes
 • 3 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons relació amb l’activitat econòmica i sexe. 2011. Districtes
 • 4 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons professió. 2011. Districtes
 • 5 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons situació professional. Districtes. 2011
 • 6 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià, sexe i edat. 2011
 • 7 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i lloc de naixement. 2011
 • 8 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i nacionalitat. 2011
 • 1 - Principals indicadors demogràfics per districte. 2019-2020
 • 1 - Llars segons característiques dels seus membres. 2019
 • 2 - Llars segons característiques de l'habitatge. 2019
 • 3 - Característiques de les llars en les quals viu una parella. 2019
 • 4 - Característiques de les llars monoparentals. 2019
 • 5 - Característiques de les llars unipersonals. 2019
 • 6 - Característiques de les llars amb un nucli familiar (sense altres persones). 2019
 • 1 - Vehicles segons tipus. 2019-2020
 • 2 - Turismes segons potència. 2019-2020
 • 3 - Turismes segons l'any de matriculació. 2019
 • 4 - Turismes segons tipus de titular per districte. 2020
 • 5 - Turismes segons tipus de motor. 2020
 • 6 - Altes de vehicles al 2019 segons tipus
 • 7 - Parc de vehicles segons tipus i carburant. 2018-2019
 • 8 - Baixes de vehicles segons tipus. 2018-2019
 • 9 - Cens de conductors segons sexe. 2018
 • 1 - Vehicles matriculats segons mes de matriculació. 2019
 • 2 - Vehicles matriculats segons tipus i procedència. 2019
 • 3 - Vehicles matriculats segons tipus i carburant. 2019
 • 4 - Turismes i tot terrenys nous matriculats segons marca i model més freqüents. 2019
 • 1 - Característiques generals del Port de València. 2019
 • 2 - Vaixells segons tipus de navegació. 2019
 • 3 - Vaixells segons tonatge. 2019
 • 4 - Contenidors de mercaderies (TEU) segons trànsit. 2019
 • 5 - Passatge segons port d'origen i destinació. 2019
 • 6 - Mercaderies transportades segons càrrega i trànsit. 2019
 • 7 - Mercaderies transportades segons país d'origen i destinació. 2019
 • 8 - Mercaderies transportades segons tipus. 2019
 • 9 - Vehicles en règim de passatge segons tipus. 2019
 • 1 - Característiques de l'aeroport de València
 • 2 - Trànsit aeri. Nombre d'aeronaus, passatge, mercaderies i correu per aeroport. 2019
 • 3 - Activitat de l'aeroport de València segons tipus de moviment. 2019
 • 4 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Passatge. 2019
 • 5 - Trànsit aeri segons aeroport d'escala. Passatge. 2019
 • 6 - Trànsit aeri segons país d'escala. Passatge. 2019
 • 7 - Trànsit aeri segons companyia. Passatge. 2019
 • 8 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Aeronaus. 2019
 • 9 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Mercaderies (kg). 2019
 • 1 - Metrovalencia. Longitud, estacions i nombre de trens diaris per línia. 2019
 • 2 - Metrovalencia. Persones usuàries per mesos i línia. 2019
 • 3 - Metrovalencia. Persones usuàries segons estació d'origen. 2019
 • 4 - Llarga Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons mes. 2019
 • 5 - Llarga Distància RENFE. Dades bàsiques de les estacions de la ciutat de València. 2019
 • 6 - Mitja Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons estació i mes. 2019
 • 7 - Mitja Distància RENFE. Dades bàsiques de les estacions de la ciutat de València. 2019
 • 8 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per mes. 2019
 • 9 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per línia i estació. 2019
 • 10 - Rodalia RENFE. Dades bàsiques del nucli de València. 2019
 • 11 - Mercaderies RENFE. Mercaderies amb origen i destinació la ciutat de València. 2019
 • 1 - EMT. Dades generals. 2019
 • 2 - EMT. Tarifes. 2019
 • 3 - EMT. Persones transportades segons títol de transport i mes. 2019
 • 4 - EMT. Línies. Dades generals. 2019
 • 5 - EMT. Línies i parades per districte. 2020
 • 6 - EMT. Línies segons recorregut per districte. 2020
 • 7 - MetroBus. Dades generals per línies. 2019
 • 1 - Accidents de circulació i víctimes. 2019
 • 2 - Víctimes segons edat i sexe. 2019
 • 3 - Vehicles i víctimes implicades en accidents. 2019
 • 4 - Accidents de circulació i víctimes per mesos. 2019
 • 5 - Accidents de circulació i víctimes segons hora del dia. 2019
 • 6 - Víctimes segons condició. 2019
 • 7 - Accidents i víctimes segons dia de la setmana. 2019
 • 8 - Accidents de circulació per districte. 2019
 • 1 - Parades i nombre de taxis assignats per districte. 2020
 • 2 - Nombre de llicències de taxi visades de l'àrea de prestació de València. 2007 - 2019
 • 1 - Infraestructura per al control del trànsit urbà. 2019
 • 2 - Intensitat mitjana diària. Accessos a la ciutat de València. 2019
 • 3 - Intensitat mitjana diària. Trams amb major intensitat de la xarxa viària. 2019
 • 1 - Evolució de la longitud del Carril Bici i Ciclocarrers en servici. 1996-2019
 • 2 - Intensitat mitjana diàdia del Carril Bici. 2019
 • 3 - Nombre total d'estacions de bicicleta i ancoratges per districte. 2019
 • 4 - Nombre d'abonaments a Valenbisi de llarga i curta duració per mes. 2019
 • 5 - Nombre mitjà de viatges diaris amb bicicleta pública segons mes. 2019
 • 1 - Aparcaments Públics de concessió municipal al subsòl públic. 2019
 • 2 - Aparcaments controlats a la via pública. 2019
 • 3 - Places d'estacionament en les zones ORA de vehicles no motocicletes per districte. 2019
 • 4 - Places d'estacionament lliure per districte. 2019
 • 5 - Places d'estacionament diversitat funcional per districte. 2019
 • 1 - Classificació del sòl. 1966-1988
 • 2 - Pla General d'Ordenació Urbana. 1988
 • 3 - Superfície no urbanitzable. PGOU 1988
 • 4 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada de desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana
 • 5 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada segons titularitat de l'ús i domini
 • 6 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini públic segons tipus d'ús
 • 7 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini privat segons tipus d'ús
 • 1 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. 2019
 • 2 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. Districtes. 2019
 • 3 - Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació. Districtes. 2019
 • 4 - Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència. 2019
 • 5 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral per mes. 2019
 • 6 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral. Districtes. 2019
 • 7 - Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció. 2019
 • 1 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits de Nova Construcció (VPNC). 2017
 • 2 - Actuacions Protegibles. Habitatges Existents (VEX). 2017
 • 3 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits Rehabilitats. 2016
 • 4 - Actuacions Protegibles. Habitatges d'Accés Concertat (VAC). 2017
 • 5 - Actuacions Protegibles. Ajudes a Inquilins. 2017
 • 6 - Valor de tasació mitjà dels habitatges lliures segons antiguitat. 2019
 • 7 - Nombre de taxacions dels habitatges lliures segons antiguitat. 2019
 • 8 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. 2019
 • 9 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. 2019
 • 10 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. Districtes. 2019
 • 11 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. Districtes. 2019
 • 12 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. 2019
 • 13 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. 2019
 • 14 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. Districtes. 2019
 • 15 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. Districtes. 2019
 • 16 - Indicadors del mercat de l'habitatge. Districte. 2019
 • 17 - Depòsits de fiança (habitatge). 2018
 • 18 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus de l'habitatge. 2019
 • 19 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus d'habitatge i trimestre. València. 2019
 • 20 - Habitatges visats. Comparació amb diferents àmbits. 2019
 • 21 - Edificis visats a la ciutat de València segons tipus. 2019
 • 1 - Cadastre Immobiliari Rústic. 2019
 • 2 - Cadastre Immobiliari Urbà. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2019
 • 3 - Béns Immobles segons ús a la ciutat de València. 2020
 • 4 - Béns Immobles segons ús per districte. 2020
 • 5 - Béns Immobles segons ús per barri. 2020
 • 6 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per districte. 2020
 • 7 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per barri. 2020
 • 8 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per districte. 2020
 • 9 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per barri. 2020
 • 10 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per districte. 2020
 • 11 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per barri. 2020
 • 12 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per districte. 2020
 • 13 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per barri. 2020
 • 14 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per districte. 2020
 • 15 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per barri. 2020
 • 16 - Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme, segons districte. 2020
 • 17 - Superfície total dels aparcaments i superfície mitjana per habitatge i turisme, segons barri. 2020
 • 1 - Habitatges segons tipus. Districte. 2011
 • 2 - Habitatges principals segons el règim de tinença. Districte. 2011
 • 3 - Habitatges principals segons nombre de cambres. Districte. 2011
 • 4 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'habitatge. Districte. 2011
 • 5 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'edifici. Districte. 2011
 • 6 - Habitatges principals segons superfície útil (m²) i nombre de persones a l'habitatge. 2011
 • 7 - Habitatges principals segons nombre de cambres i de persones a l'habitatge. 2011
 • 8 - Habitatges principals segons estat de l'edifici. Districte. 2011
 • 9 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons nombre de plantes sobre la rasant i l'any de construcció. 2011
 • 10 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges que inclou i any de construcció. 2011
 • 11 - Habitatges segons tipus d'habitatge. Districte. 2011
 • 12 - Habitatges segons tipus d'habitatge. Barri. 2011
 • 1 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de vacuna i dosi. 2019
 • 2 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de centre i tipus de vacuna. 2019
 • 3 - Animals arreplegats. 2019
 • 4 - Desinfecció, desinsectació i desratització segons activitat del local. 2019
 • 5 - Anàlisi d'aigües. 2019
 • 6 - Anàlisi d'aliments. 2019
 • 7 - Inspecció higiènic-sanitària de locals públics i habitatges. 2019
 • 1 - Centres, servicis i establiments sanitaris de la ciutat de València. 2020
 • 2 - Recursos sanitaris públics a la ciutat de València per districte. 2020
 • 3 - Recursos sanitaris privats a la ciutat de València per districte. 2020
 • 4 - Centres hospitalaris. 2020
 • 5 - Centres hospitalaris. Equipament Sanitari. 2019
 • 6 - Centres hospitalaris. Personal. 2019
 • 7 - Centres hospitalaris. Personal mèdic facultatiu especialista segons especialitat. 2019
 • 8 - Centres hospitalaris. Hospitalitzacions. 2019
 • 9 - Centres hospitalaris. Urgències. 2019
 • 10 - Centres hospitalaris. Intervencions quirúrgiques per tipus de programació. 2019
 • 11 - Centres hospitalaris. Indicadors de funcionament segons centre. 2018
 • 12 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estades mitjanes segons edat i sexe del pacient. 2019
 • 13 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estada mitjana segons Categoria Diagnòstica Major. 2019
 • 14 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries segons especialitat i centre. 2018
 • 15 - Centres hospitalaris. Estades hospitalàries mitjanes segons especialitat i centre. 2018
 • 16 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Primeres Consultes. 2019
 • 17 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Consultes successives. 2019
 • 18 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal. 2019
 • 19 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal facultatiu especialista segons especialitat. 2019
 • 20 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Primeres Consultes. 2019
 • 21 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Consultes successives. 2019
 • 22 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors de Medicina Familiar i Comunitària. 2019
 • 23 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors de Pediatria. 2019
 • 24 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors d'Infermeria. 2019
 • 25 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors de Matrones. 2019
 • 26 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Personal. 2019
 • 27 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors de Medicina Familiar i Comunitària. 2019
 • 28 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors de Pediatria. 2019
 • 29 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors d'Infermeria. 2019
 • 30 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors de Comares. 2019
 • 31 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Personal. 2019
 • 32 - Altres assistències. Personal. 2019
 • 33 - Interrupcions voluntàries de l'embaràs a dones residents a València. 2019
 • 34 - Població resident a la ciutat en tractament per consum de drogues i altres addiccions. 2019
 • 35 - Oficines de farmàcia per districte. 2020
 • 1 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe. 2017
 • 2 - Defuncions segons causa (102 causes CIE-10) segons sexe. 2017
 • 3 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe i grups d'edat. 2017
 • 1 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per sexe. 2016
 • 2 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per edat. 2016
 • 3 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per districtes agregats. 2016
 • 4 - Població de 16 i més anys segons morbiditat crònica diagnosticada i sexe. 2016
 • 5 - Població de 16 i més anys segons limitació per a realitzar activitats habituals en els últims 6 mesos. 2016
 • 6 - Població de 16 i més anys segons consum de tabac. 2016
 • 7 - Població de 16 i més anys segons activitat física en el temps lliure. 2016
 • 8 - Població de 16 i més anys segons revisions mèdiques periòdiques (en els últims 12 mesos). 2016
 • 9 - Població de 16 i més anys segons el grau de satisfacció amb els servicis sanitaris públics utilitzats en els últims 12 mesos per sexe. 2016
 • 10 - Població de 16 i més anys segons índex de massa corporal. 2016
 • 11 - Població de 16 i més anys segons consum de begudes alcohòliques. 2016
 • 1 - Malalties de notificació obligatòria. Nombre de casos i Taxes per 100.000 habitants. 2018-19
 • 2 - Malalts renals segons lloc de residència. 2018
 • 1 - Inhumacions efectuades per sexe, superfície i zones enjardinades en cementeris. 2019
 • 2 - Inhumacions efectuades per grups d'edat i sexe. 2019
 • 3 - Incineracions efectuades per grups d'edat. 2019
 • 4 - Inhumacions i incineracions efectuades per mesos. 2019
 • 1 - Aprofitament de la superfície agrària. 2019
 • 2 - Superfície de cultius herbacis de regadiu segons ocupació. 2019
 • 3 - Superfície de cultius llenyosos. 2019
 • 4 - Nombre d'explotacions agrícoles i superfície. 2009
 • 5 - Nombre d'explotacions agrícoles amb terra segons superfície total. 2009
 • 6 - Explotacions agrícoles amb terra i superfície agrícola utilitzada segons règim de tinença. 2009
 • 7 - Explotacions agrícoles i superfície total segons personalitat jurídica. 2009
 • 8 - Explotacions agrícoles segons edat i sexe dels titulars i responsables. 2009
 • 9 - Explotacions agrícoles segons temps de treball dedicat dels titulars i responsables. 2009
 • 1 - Índex general de cotització. 2019
 • 2 - Volum de contractació. 2019
 • 3 - Composició del volum de contractació d'accions. 2019
 • 4 - Societats amb major volum de contractació. 2019
 • 5 - Societats amb major volum de capitalització. 2019
 • 1 - Fires comercials i altres activitats realitzades. 2019
 • 2 - Superfície neta i visitants a les fires comercials realitzades. 2019
 • 3 - Expositors a les fires comercials realitzades. 2019
 • 1 - Evolució de la inversió industrial. Comparació amb altres àmbits. 1996-2019
 • 2 - Evolució de la inversió industrial en la Indústria Manufacturera. Comparació amb altres àmbits. 1996-2019
 • 3 - Evolució de la inversió industrial en Energia i Aigua. Comparació amb altres àmbits. 1996-2019
 • 1 - Activitats econòmiques segons tipus. 2020
 • 2 - Activitats econòmiques industrials per districte. 2020
 • 3 - Activitats econòmiques industrials segons sectors. 2020
 • 4 - Activitats econòmiques comercials per districte. 2020
 • 5 - Activitats econòmiques comercials segons sectors. 2020
 • 6 - Activitats econòmiques professionals per districte. 2020
 • 7 - Activitats econòmiques professionals segons sectors. 2020
 • 1 - Oficines bancàries per districtes. 2020
 • 2 - Nombre d'oficines de les principals entitats bancàries. 2020
 • 1 - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Resum 2018
 • 2 - Nombre de declaracions per trams de la base imposable. 2018
 • 3 - Rendiment mitjà per trams de la base imposable. 2018
 • 4 - Deducció mitjana per trams de la base imposable. 2018
 • 5 - Quota líquida mitjana per trams de la base imposable. 2018
 • 6 - Renda bruta i renda disponible. 2017-18
 • 1 - Nombre d'empreses i d'establiments segons branca d'activitat. 2015-17
 • 2 - Persones ocupades i hores treballades segons branca d'activitat. 2015
 • 3 - Persones ocupades i hores treballades segons branca d'activitat. 2016-17
 • 4 - Ingressos d'explotació segons branca d'activitat. 2015-17
 • 5 - Destinació geogràfica de les vendes segons branca d'activitat. 2015-17
 • 6 - Despeses d'explotació segons branca d'activitat. 2015-17
 • 7 - Resum de resultats de l'activitat industrial. 2015-17
 • 1 - Oferta a hotels, hostals, pensions i hostels segons categoria. 2019
 • 2 - Oferta a hotels segons categoria per districte. 2019
 • 3 - Oferta a hostals, pensions i hostels segons categoria per districte. 2019
 • 4 - Oferta a apartaments segons categoria. 2019
 • 5 - Oferta a apartaments per districte. 2019
 • 6 - Agències de viatge i oficines de turisme. 2019
 • 7 - Restaurants. Oferta segons categories. 2019
 • 8 - Oferta a càmpings segons categoria. 2019
 • 9 - Empreses de turisme actiu. 2015-2019
 • 10 - Oferta hotelera a la ciutat de València segons mes. 2019
 • 11 - Demanda hotelera a la ciutat de València segons mes. 2019
 • 12 - Demanda hotelera a la ciutat de València segons país de residència. 2019
 • 13 - Oferta de apartaments turístics a la ciutat de València segons mes. 2019
 • 14 - Demanda dels apartaments turístics a la ciutat de València segons mes. 2019
 • 15 - Demanda dels apartaments turístics a la ciutat de València segons país de residència. 2019
 • 16 - Usuaris de les oficines d'informació turística per mes. 2019
 • 17 - Usuaris de les oficines d'informació turística per procedència. 2019
 • 1 - Nombre de reunions i assistents segons tipologia. 2019
 • 2 - Palau de Congressos de València. Activitat segons àmbit de les reunions. 2019
 • 3 - Palau de Congressos de València. Activitat segons temàtica de les reunions. 2019
 • 4 - Palau de Congressos de València. Activitat segons tipus de reunió. 2019
 • 1 - Impost sobre el Valor Afegit. València. 2018
 • 2 - Nombre de declaracions del Model Ordinari per trams de la base imposable. 2018
 • 3 - Nombre de declaracions del Model Ordinari de Titulars d'Empreses per trams de la base imposable. 2018
 • 4 - Nombre de declaracions del Model Ordinari de Professionals per trams de la base imposable. 2018
 • 5 - Nombre de declaracions del Model Ordinari d'Arrendaments per trams de la base imposable. 2018
 • 6 - Nombre de declaracions del Model Ordinari d'Agricultura per trams de la base imposable. 2018
 • 1 - Evolució mensual de la constitució i extinció de Societats. 2019
 • 2 - Constitució i extinció de Societats per districte. 2019
 • 3 - Constitució i extinció de Societats segons secció d'activitat (CNAE 2009). 2019
 • 4 - Constitució i extinció de Societats segons sectors d'activitat (CNAE 2009) més freqüents. 2019
 • 1 - Societats Cooperatives segons classe. 2019
 • 2 - Societats Laborals segons tipus. 2016-2019
 • 1 - Sol·licituds de Patents i Marques per via nacional amb municipi de residència del primer sol·licitant València. 2015-2019
 • 2 - Sol·licituds de Patents Nacionals presentades o participades per les Universitats Públiques. 2015-2019
 • 1 - Empreses registrades al Directori Central d'Empreses. 2019
 • 1 - Recaptació a les sales de bingo. 2019
 • 2 - Persones visitants i recaptació als casinos. 2019
 • 3 - Nombre de màquines recreatives i import recaptat per la taxa fiscal. 2019
 • 1 - Desocupació registrada per Oficina del SERVEF i mes. 2019
 • 2 - Desocupació registrada. Comparació amb altres àmbits. 2020
 • 3 - Evolució de la taxa de desocupació registrada. 2019
 • 4 - Desocupació registrada segons edat i sexe. 2019
 • 5 - Desocupació registrada segons grup professional. 2019
 • 6 - Desocupació registrada segons sector econòmic i sexe. 2019
 • 7 - Desocupació registrada segons activitat econòmica. 2019
 • 8 - Desocupació registrada segons nivell d'estudis. 2019
 • 9 - Desocupació registrada segons temps d'inscripció. 2019
 • 10 - Desocupació registrada segons sexe per barri. 2019
 • 11 - Desocupació registrada segons edat per barri. 2019
 • 12 - Desocupació registrada segons sector per barri. 2019
 • 13 - Desocupació registrada segons temps d'inscripció per barri. 2019
 • 1 - Contractes registrats a la ciutat de València per mes segons sector d'activitat. 2019
 • 2 - Contractes registrats a la ciutat de València segons mes, tipus de contracte i sexe. 2019
 • 3 - Contractes registrats a la ciutat de València segons mes, edat i sexe. 2019
 • 1 - Taxes d'activitat, treball i desocupació, segons sexe. 2019
 • 2 - Població de 16 i més anys segons relació amb l'activitat econòmica i sexe. 2019
 • 3 - Població activa segons sector econòmic. 2019
 • 4 - Població activa segons edat i sexe. 2019
 • 5 - Població ocupada segons edat i sexe. 2019
 • 6 - Població ocupada segons sector econòmic. 2019
 • 7 - Població ocupada segons situació professional. 2019
 • 8 - Població assalariada segons sector econòmic. 2019
 • 9 - Població assalariada segons relació laboral. 2019
 • 10 - Població assalariada del sector públic segons tipus d'administració. 2019
 • 11 - Població desocupada segons edat i sexe. 2019
 • 12 - Població desocupada segons temps que fa que busca treball. 2019
 • 13 - Població inactiva segons situació d'inactivitat. 2019
 • 14 - Llars segons activitat dels seus membres. 2019
 • 1 - Metodologia
 • 2 - Accidents de treball amb baixa segons moment de l'accident, sector d'activitat i gravetat. 2019
 • 3 - Accidents de treball amb baixa segons secció d'activitat. 2019
 • 4 - Dies de duració de les baixes d'accidents de treball amb baixa segons sector d'activitat. 2018
 • 5 - Dies de duració de les baixes d'accidents laborals amb baixa segons secció d'activitat. 2018
 • 1 - Afiliacions a la Seguretat Social segons règim. 2019
 • 2 - Empreses inscrites i afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València per tipus d'activitat (CNAE-09). 2019
 • 3 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons règim i mes. 2019
 • 4 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons edat i sexe. 2019
 • 5 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons activitat i sexe. 2019
 • 6 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons tipus de dependència laboral i sexe. 2019
 • 7 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons nacionalitat i sexe. 2019
 • 8 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons grup de cotització. 2019
 • 9 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons tipus de contracte i sexe. 2019
 • 10 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons tipus de jornada i sexe. 2019
 • 11 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons nacionalitat i règim. 2019
 • 1 - Centres de treball i representants sindicals amb mandat vigent. 2019
 • 2 - Representants sindicals amb mandat en vigor per central sindical. 2019
 • 3 - Actes. 2019
 • 1 - Malalties professionals segons gravetat i sexe. 2019
 • 2 - Malalties professionals segons gravetat i edat. 2019
 • 3 - Malalties professionals segons gravetat i sector econòmic. 2019
 • 4 - Malalties professionals segons gravetat i causa. 2019
 • 1 - Consum d'aigua potable. 2019
 • 2 - Facturació total d'aigua potable per districte. 2019
 • 3 - Sanejament d'aigües residuals. 2019
 • 4 - Llargària (metres) de la xarxa de sanejament de l'aigua. 2019
 • 1 - Consum elèctric i facturació dels serveis públics. 2019
 • 2 - Enllumenat públic per districte. 2019
 • 3 - Enllumenat públic viari per districte. 2019
 • 4 - Enllumenat públic als jardins. 2019
 • 5 - Enllumenat públic per mes. 2019
 • 6 - Hores d'enllumenat públic per mes. 2019
 • 7 - Energia elèctrica. Nombre de contractes i facturació per mes segons tipus d'instal·lació. 2019
 • 8 - Gas Natural. Abonats i facturació per mes segons tipus d'instal·lació. 2019
 • 9 - Repsol Butano. Consum de gas. 2019
 • 1 - Superfície i nombre de parades segons tipus de producte. 2019
 • 2 - Mercats extraordinaris. Nombre de parades i dies. 2019
 • 1 - Volum comercialitzat per mesos. 2019
 • 2 - Fruites i hortalisses comercialitzades segons tipus. 2019
 • 3 - Productes de la mar comercialitzats segons tipus. 2019
 • 4 - Productes carnis comercialitzats segons tipus. 2019
 • 1 - Índex de Preus de Consum. 2019
 • 2 - Índex de Preus de Consum per grups a la província de València. 2019
 • 1 - Consultes i reclamacions / denúncies per mesos, classificades en grans grups. 2019
 • 2 - Consultes i reclamacions / denúncies efectuades. 2019
 • 1 - Habitatges segons característiques principals de Tecnologies de la Informació. 2019
 • 2 - Persones segons l'ús de les Tecnologies de la Informació. 2019
 • 1 - Estructura anual de la despesa per llar segons grans grups de despesa. 2018
 • 2 - Despesa mitjana per llar segons grans grups de despesa. 2018
 • 3 - Despesa mitjana per persona segons grans grups de despesa. 2018
 • 4 - Despesa mitjana per unitat de consum segons grans grups de despesa. 2018
 • 1 - Indicadors de pobresa i condicions de vida. 2017-2018
 • 2 - Renda anual neta mitjana (en euros) per unitat de consum segons sexe. 2017-2018
 • 3 - Taxa de privació material segons sexe. 2017-2018
 • 4 - Taxa de privació material severa segons sexe. 2017-2018
 • 5 - Taxa de risc de pobresa segons sexe. 2017-2018
 • 6 - Risc de pobresa i/o exclusió social (estratègia Europa 2020 - indicador AROPE) segons sexe. 2017-2018
 • 1 - Renda neta mitjana anual (en euros). 2015-2017
 • 2 - Renda neta mitjana anual (en euros) per barri. 2016-2017
 • 1 - Servei de telefonia segons tipus de contracte amb Telefónica SA. 2019
 • 2 - Accessos a Internet amb Telefónica S.A. 2019
 • 3 - Contractes de residents a València de telefonia mòbil amb Telefónica Móviles. 2019
 • 1 - Pensionistes segons trams de quantia mensual i sexe. València. 2015-2019
 • 2 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i grups d'edat. València. 2019
 • 3 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i nacionalitat. València. 2019
 • 4 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i pensió principal. València. 2019
 • 5 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i el nombre de pensions. València. 2019
 • 6 - Pensions segons classe i trams de quantia mensual. València. 2015-2019
 • 7 - Pensions segons classe, trams de quantia mensual i sexe. València. 2019
 • 1 - Característiques generals de l'alumnat de Preescolar / Educació Infantil. Districtes. Curs 2019/2020
 • 2 - Característiques generals de l'alumnat de Preescolar / Educació Infantil de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020
 • 3 - Centres i Unitats de Preescolar / Educació Infantil segons tipus de centre. Districtes. Curs 2019/2020
 • 4 - Alumnat de Preescolar / Educació Infantil segons tipus de centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020
 • 5 - Característiques generals de l'alumnat de Primària. Districtes. Curs 2019/2020
 • 6 - Característiques generals de l'alumnat de Primària de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020
 • 7 - Centres i Unitats de Primària segons tipus de centre. Districtes. Curs 2019/2020
 • 8 - Alumnat de Primària segons tipus de centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020
 • 9 - Característiques generals de l'alumnat d'ESO. Districtes. Curs 2019/2020
 • 10 - Característiques generals de l'alumnat d'ESO de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020
 • 11 - Centres i Unitats d'ESO segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020
 • 12 - Alumnat d'ESO segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020
 • 13 - Característiques generals de l'alumnat de Batxillerat. Districtes. Curs 2019/2020
 • 14 - Característiques generals de l'alumnat de Batxillerat de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020
 • 15 - Centres i Unitats de Batxillerat segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020
 • 16 - Alumnat de Batxillerat segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020
 • 17 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Districtes. Curs 2019/2020
 • 18 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020
 • 19 - Centres i Unitats de Cicles Formatius de Grau Mitjà segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020
 • 20 - Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020
 • 21 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior. Districtes. Curs 2019/2020
 • 22 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020
 • 23 - Centres i Unitats de Cicles Formatius de Grau Superior segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020
 • 24 - Alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020
 • 25 - Dades definitives de centres, unitats i alumnat segons titularitat del centre. Curs 2018/19
 • 26 - Alumnat en Educació Primària segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2018/19
 • 27 - Alumnat en ESO segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2018/19
 • 28 - Alumnat en Batxillerat segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2018/19
 • 29 - Promoció de nivell segons sexe i titularitat del centre. Curs 2018/19
 • 30 - Resultats de Batxillerat i notes PAU segons titularitat del centre. Cursos 2017/2018, 2018/19 i 2019/2020
 • 31 - Resultats de Batxillerat i notes PAU. Districtes. Curs 2019/2020
 • 32 - Personal als centres d'educació de règim general no universitari segons titularitat del centre. Curs 2018/19
 • 33 - Professorat d'Educació de règim general no universitari segons nivell que imparteix. Curs 2018/19
 • 34 - Personal dels centres específics d'Educació Especial. Curs 2018/19
 • 1 - Matriculacions per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2019/2020
 • 2 - Matriculacions per centre, titulació, curs i sexe. Curs 2019/2020
 • 3 - Característiques bàsiques de l'alumnat matriculat. Curs 2019/2020
 • 4 - Estudis de Postgrau, Tercer Cicle i altres. Curs 2019/2020
 • 5 - Professorat segons centre, categoria i sexe. Curs 2019/2020
 • 6 - Alumnat que va acabar els seus estudis per centre, titulació i sexe. Curs 2018/19
 • 1 - Alumnat matriculat per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2019/2020
 • 2 - Característiques bàsiques de l'alumnat matriculat. Curs 2019/2020
 • 3 - Estudis de Postgrau i Tercer Cicle. Curs 2019/2020
 • 4 - Professorat segons categoria, centre i sexe. Curs 2019/2020
 • 5 - Alumnat graduat a la Universitat de València. Curs 2018/19
 • 1 - Alumnat matriculat segons seu, programa i sexe. Curs 2019/2020
 • 2 - Alumnat matriculat resident a València segons seu, programa i sexe. Curs 2019/2020
 • 3 - Professors tutors segons centre, programa i sexe. Curs 2019/2020
 • 4 - Alumnat que va acabar els estudis per carrera universitària i sexe. Curs 2018/19
 • 1 - Universitat Cardenal Herrera - CEU
 • 2 - Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer
 • 3 - Universitat Europea de València
 • 4 - Florida Universitaria
 • 5 - Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir
 • 6 - Centres Universitaris a la ciutat de València adscrits a la Universitat de València
 • 7 - Universitat Internacional Valenciana - VIU
 • 8 - Centre Universitari EDEM
 • 1 - Conservatori Professional de Música “José Iturbi”
 • 2 - Conservatori Professional de Música n. 2
 • 3 - Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo”
 • 4 - Conservatori Professional de Dansa
 • 5 - Conservatori Superior de Dansa
 • 6 - Escola Superior d'Art Dramàtic
 • 7 - Escola d'Art i Superior de Disseny
 • 1 - Escola Oficial d'Idiomes. Alumnat oficial matriculat segons idioma. Curs 2019/20
 • 2 - Escola Oficial d'Idiomes. Alumnat que ha obtingut el certificat de nivell segons idioma. Curs 2017/18
 • 3 - Escola Oficial d'Idiomes. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2018/19
 • 4 - Universitat Internacional Menéndez Pelayo. 2019
 • 5 - Universitat Popular. Grups i alumnat per centre i activitat. Curs 2019/2020
 • 1 - Participació a les Eleccions Municipals. 1979-2019
 • 2 - Vots a candidatures a les Eleccions Municipals. 1979-2019
 • 3 - Participació a les Eleccions Municipals 2019. Districtes
 • 4 - Vots a candidatures a les Eleccions Municipals 2019. Districtes
 • 5 - Participació a les Eleccions Municipals 2019. Barris
 • 6 - Vots a candidatures a les Eleccions Municipals 2019. Barris
 • 1 - Participació a les Eleccions Autonòmiques. 1983-2019
 • 2 - Vots a candidatures a les Eleccions Autonòmiques. 1983-2019
 • 3 - Participació a les Eleccions Autonòmiques 2019. Districtes
 • 4 - Vots a candidatures a les Eleccions Autonòmiques 2019. Districtes
 • 5 - Participació a les Eleccions Autonòmiques 2019. Barris
 • 6 - Vots a candidatures a les Eleccions Autonòmiques 2019. Barris
 • 1 - Participació a les Eleccions Generals. 1977-2019
 • 2 - Vots a candidatures a les Eleccions Generals. 1977-2019
 • 3 - Participació a les Eleccions Generals 11/2019. Districtes
 • 4 - Vots a candidatures a les Eleccions Generals 11/2019. Districtes
 • 5 - Participació a les Eleccions Generals 11/2019. Barris
 • 6 - Vots a candidatures a les Eleccions Generals 11/2019. Barris
 • 1 - Participació a les Eleccions Europees. 1987-2019
 • 2 - Vots a candidatures a les Eleccions Europees. 1987-2019
 • 3 - Participació a les Eleccions Europees 2019. Districtes
 • 4 - Vots a candidatures a les Eleccions Europees 2019. Districtes
 • 5 - Participació a les Eleccions Europees 2019. Barris
 • 6 - Vots a candidatures a les Eleccions Europees 2019. Barris
 • 1 - Resultats del Referèndum Constitució Europea. Districtes i barris. 2005
 • 1 - Liquidació del Pressupost Municipal Ordinari 2019
 • 2 - Ingressos del Pressupost Municipal Consolidat 2020
 • 3 - Ingressos més importants del Pressupost Municipal Ordinari 2020
 • 4 - Transferències corrents del Pressupost Municipal Ordinari 2020
 • 5 - Distribució per Delegacions de la inversió i les transferències de capital del Pressupost Municipal Ordinari. 2020
 • 6 - Despeses per Programes segons capítols del Pressupost Municipal Ordinari 2020
 • 7 - Pressupost Municipal Consolidat per capítols. 2020
 • 1 - Personal Municipal segons estructura d'edat i sexe. 2020
 • 2 - Personal municipal segons àrees. 2020
 • 3 - Personal municipal segons grup de titulació del lloc de treball. 2020
 • 4 - Personal municipal segons vinculació laboral. 2020
 • 5 - Personal municipal segons àrees i grup de titulació del lloc de treball. 2020
 • 6 - Personal municipal segons àrees i vinculació laboral. 2020
 • 7 - Personal Municipal segons antiguitat i sexe. 2020
 • 8 - Personal municipal segons rol professional del lloc de treball i sexe. 2020
 • 1 - Parcs, vehicles i personal d'extinció d'incendis i salvament. 2019
 • 2 - Servicis segons tipus. 2019
 • 3 - Servicis segons tipus principals i dia de la setmana. 2019
 • 4 - Servicis segons tipus principals i mes. 2018
 • 1 - Servicis segons tipus. 2019
 • 2 - Seguretat ciutadana. Servicis, identificacions i detencions. 2019
 • 3 - Servicis humanitaris / riscos. 2019
 • 4 - Servicis segons tipus per districte. 2019
 • 5 - Plantilla del Cos. 2019
 • 6 - Infraccions de circulació sancionades segons tipus. 2019
 • 7 - Recaptació de grues municipals. 2019
 • 1 - Celebració de bodes civils en l'Ajuntament de València. 2011-19
 • 1 - Nombre de béns i valor per epígraf. 2020
 • 2 - Nombre d'edificis segons districte i tipus. 2020
 • 3 - Superfície de la parcel·la d'edificis segons districte i tipus. 2020
 • 4 - Superfície construïda d'edificis segons districte i tipus. 2020
 • 5 - Valor d'edificis segons districte i tipus. 2020
 • 6 - Superfície de la parcel·la, superfície construïda i valor d'edificis segons barris. 2020
 • 1 - Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris. 2016-19
 • 1 - Usuaris i pàgines visitades en la web municipal (www.valencia.es) per mes. 2019
 • 2 - Seu Electrònica de l'Ajuntament de València. 2019
 • 1 - Situació de les estacions de mostratge de la Xarxa Municipal de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica
 • 2 - Diòxid de sofre a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 3 - Diòxid de nitrogen a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 4 - Ozó a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 5 - Monòxid de carboni a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 6 - Partícules en suspensió de grandària inferior a 2.5 µm a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 7 - Partícules en suspensió de grandària inferior a 10 µm a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 8 - Nivells d'arsènic a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 9 - Nivells de cadmi a les estacions automàtiques segons mes. 2019
 • 10 - Nivells de níquel a les estacions automàtiques segons mes 2019
 • 11 - Nivells de benzé a les estacions automàtiques segons mes 2019
 • 1 - Nivell sonor segons hora del dia i estació automàtica. 2019
 • 2 - Nivell sonor segons mes i estació automàtica. 2019
 • 3 - Població i superfície exposada a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017
 • 4 - Població exposada a soroll per districte segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017
 • 5 - Centres hospitalaris exposats a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017
 • 6 - Centres educatius exposats a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017
 • 1 - Mesures segons estacions de mostratge. De maig a setembre de 2019
 • 2 - Característiques generals de les platges de la ciutat de València. 2019
 • 1 - Zones verdes urbanes a la ciutat. Superfície en m2. 2019
 • 2 - Zones verdes de gestió municipal segons nombre i superfície en m2. Districtes. 2019
 • 3 - Parcs urbans segons superfície en m2. 2019
 • 4 - Jardins d'especial protecció i jardins al llit del riu Túria segons superfície en m2. 2019
 • 5 - Zones verdes dependents de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. 2019
 • 6 - Arbres en sòl públic municipal segons espècie. 2019
 • 7 - Zones d'esplai per a gossos i pipicanes. 2019
 • 1 - Característiques de l'Albufera
 • 2 - Incendis forestals. 2019
 • 3 - Cens d'aus aquàtiques de l'Albufera. 2019
 • 4 - Activitats i tallers Devesa-Albufera. 2019
 • 1 - Neteja viària. 2019
 • 2 - Neteja de solars, platges i mercats. 2019
 • 3 - Mobiliari urbà per a la recollida de residus sòlids. 2019
 • 4 - Recollida de residus sòlids segons mes. 2019
 • 5 - Recollida de runes per districte i mes. 2019
 • 6 - Telefonades rebudes per a recollida d'efectes segons mes. 2019
 • 7 - Residus sòlids urbans procedents de València tractats segons mes. 2019
 • 8 - Subproductes obtinguts del tractament de residus sòlids a les plantes de tractament Los Hornillos i Manises. 2019
 • 9 - Entrades per dia de la setmana i mes a l'Ecoparc de Vara de Quart. 2019
 • 10 - Abocaments a l'Ecoparc de Vara de Quart per mes. 2019
 • 11 - Moviments de contenidors per mes a l'Ecoparc de Vara de Quart. 2019
 • 1 - Nombre de visitants als museus. 2019
 • 2 - Nombre de visitants als museus municipals per mesos. 2019
 • 3 - Nombre de visitants als museus municipals per tipus. 2019
 • 4 - Nombre d’exposicions a les sales d’art. 2019
 • 1 - Nombre d'entrades en la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 2014-19
 • 2 - Nombre d'entrades a l'Hemisfèric segons mes. 2019
 • 3 - Entrades a la Ciutat de les Arts i de les Ciències, segons procedència. 2019
 • 4 - Entrades a la Ciutat de les Arts i de les Ciències, segons tipus de tarifa. 2019
 • 5 - Bioparc. 2019
 • 6 - Nombre de visitants al Centre Cultural La Beneficència. 2019
 • 7 - Exposicions i Activitats en el Centre Cultural La Beneficència. 2019
 • 8 - Universitat Politècnica de València. 2019
 • 9 - Universitat de València. 2019
 • 10 - Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat. MuVIM. 2019
 • 11 - Centre Cultural Bancaixa. 2019
 • 12 - Centre Cultural la Rambleta. 2019
 • 13 - Fundació Chirivella Soriano. 2019
 • 14 - Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana. Las Naves. 2019
 • 15 - La Mutant. Espai d'arts vives. 2019
 • 1 - Biblioteques. 2019
 • 2 - Arxius. 2019
 • 1 - Fira del Llibre 2019
 • 1 - Memòria d’activitats del Palau de la Música. 2019
 • 1 - Representacions a sales de teatre. 2019
 • 2 - Representacions amb major afluència d'espectadors per teatre. 2019
 • 3 - Palau de les Arts Reina Sofia. Representacions i espectadors. 2019
 • 1 - Cinemes i sales. 2019
 • 2 - Llargmetratges, espectadors i recaptació. 2019
 • 3 - Autoritzacions per a rodatges audiovisuals i reportatges fotogràfics en domini públic. 2019
 • 1 - Difusió mitjana de publicacions impreses. 2019
 • 2 - Emissores de radiodifusió. 2019
 • 3 - Emissores de TDT que poden sintonitzar-se en la ciutat de València i els seus canals d'emissió. 2019
 • 1 - Usuaris de Centres Municipals de Joventut segons edat i sexe. 2019
 • 2 - Consultes en Centres Municipals de Joventut segons tema de consulta. 2019
 • 3 - Usuaris de Centres Municipals de Joventut segons sexe i centre. 2019
 • 1 - Instal·lacions esportives segons gestió. 2005
 • 2 - Instal·lacions esportives segons ús. 2005
 • 3 - Equipaments esportius per activitat. Districtes. 2005
 • 4 - Nombre d'usos i persones usuàries de les instal·lacions municipals. 2019
 • 5 - Nombre d'usos i cursillistes a les instal·lacions municipals segons activitat. 2019
 • 6 - Clubs federats segons esport a la ciutat de València. 2019
 • 7 - Nombre de centres segons titularitat en Escoles Esportives Municipals. Curs 2019/2020
 • 8 - Nombre de grups en Escoles Esportives Municipals segons esport. Curs 2019/2020
 • 9 - Alumnat en Escoles Esportives Municipals segons esport i sexe. Curs 2019/2020
 • 10 - Espais per a jocs infantils. Districtes. 2019
 • 11 - Grans esdeveniments esportius organitzats o amb participació de la FDM. 2019
 • 12 - Curses Populars a València. 2019
 • 13 - Altres esdeveniments esportius organitzats o amb participació de la FDM. 2019
 • 14 - Espais d'exercici físic. 2019
 • 1 - Resum de l'activitat als Òrgans Judicials ubicats a la ciutat de València. 2019
 • 2 - Jutjats de Primera Instància. 2019
 • 3 - Jutjats de Família. 2019
 • 4 - Jutjats d'Instrucció. 2019
 • 5 - Jutjats de la Justícia Penal. 2019
 • 6 - Jutjats de la Justícia Contenciosa Administrativa. 2019
 • 7 - Jutjats de la Justícia Social. 2019
 • 8 - Jutjats de Vigilància Penitenciària. 2019
 • 9 - Denúncies, ordres de protecció i persones enjudiciades als Jutjats de Violència Domèstica. 2019
 • 10 - Jutjats de Violència sobre la Dona. 2019
 • 11 - Plantilla orgànica segons càrrec i òrgan. 2019
 • 1 - Infraccions Penals registrades. 2018-2019
 • 2 - Infraccions Penals registrades a València per trimestre. 2019
 • 1 - Denúncies per Violència de Gènere segons origen de la denúncia. València. 2018-2019
 • 2 - Ordres de protecció per Violència de Gènere segons instància de la petició. València. 2018-2019
 • 1 - Recursos per sector de població i tipus
 • 2 - Recursos per districte i sector de població
 • 3 - Centres municipals dels servicis socials. 2020
 • 4 - Persones ateses a centres gerontològics comunitaris. 2019
 • 5 - Programa d'Atenció a Majors del Servici de Persones Majors. 2019
 • 6 - Programa d'Informació, Orientació i Assessorament dels Servicis socials municipals. 2019
 • 7 - Programa d'Ajuda a Domicili dels Servicis socials municipals. 2019
 • 8 - Programa de Teleassistència Domiciliària dels Servicis socials municipals. 2019
 • 9 - Programa de Renda Valenciana d'Inclusió. 2019
 • 10 - Programa per a Menors dels Servicis socials municipals. 2019
 • 11 - Programa Menjar a Casa dels Servicis socials municipals. 2019
 • 12 - Programa d'Atenció a l'Exclusió Social dels Servicis socials municipals. 2019
 • 13 - Programa d'Ajudes de Menjador Escolar dels Servicis socials municipals. 2019
 • 14 - Programa Prestacions Econòmiques Individualitzades dels Servicis socials municipals. 2019
 • 15 - Centre d'Atenció Social a Persones sense Sostre (CAST) dels Servicis socials municipals. 2019
 • 16 - Centre de Atenció a la Immigració (CAI) del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració. 2019
 • 17 - Oficina Municipal d'Atenció a les persones amb Discapacitat (OMAD) dels Servicis socials municipals. 2019
 • 18 - Espai Dones i Igualtat del Servici d'Igualtat i Polítiques inclusives. 2019
 • 19 - Pla marc d' igualtat entre dones i homes. 2019
 • 20 - Convocatòria de subvencions de projecte d' INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ACCIÓ SOCIAL. 2019
 • 21 - Servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències. 2019
 • 22 - Programa de Dependència dels Servicis socials municipals. 2019
 • 23 - Programa d'Accés a l'Habitatge dels Servicis socials municipals. 2019
 • 24 - Projecte d'Inserció Laboral dels Servicis socials municipals “València inserta”. 2019
 • 25 - Centres Ocupacionals Municipals per a persones amb discapacitat. 2019
 • 26 - Centres Municipals d'activitats de persones majors. 2019
 • 27 - Programa d'atenció a desnonaments. 2019
 • 28 - SERVEI REPARA atenció psicosocial a homes. 2019
 • 1 - Xec escolar. Curs 2019/2020
 • 2 - Distribució de concessions de Xecs escolars segons cobertura. Districtes. Curs 2019/2020
 • 3 - Distribució de sol·licituds de Xecs escolars, concessions i renda familiar mitjana. Districtes. Curs 2019/2020
 • 1 - Persones amb certificat de discapacitat. 2010-2020
 • 2 - Persones amb certificat de discapacitat segons grau. 2020
 • 3 - Persones amb certificat de discapacitat segons tipus i grau. 2020
 • 4 - Persones amb certificat de discapacitat segons sexe i grau. 2020
 • 5 - Persones amb certificat de discapacitat segons grups d'edat i grau. 2020
 • 6 - Persones amb certificat de discapacitat segons grau i nacionalitat. 2020
 • 1 - Associacions segons tipus. 2019
 • 2 - Associacions segons districte i tipus. 2019