Anuari per capitols - València

Anuari 2021

 • 1 - Localització geogràfica del terme municipal
 • 2 - Superfície del terme municipal per districtes i barris
 • 3 - Longitud dels límits municipals de la ciutat de València
 • 1 - Localització geogràfica del terme municipal
 • 2 - Superfície del terme municipal per districtes i barris
 • 3 - Longitud dels límits municipals de la ciutat de València
 • 1 - Temperatures absolutes. 2020
 • 2 - Temperatures mitjanes. 2020
 • 3 - Pressió atmosfèrica mitjana mensual. 2020
 • 4 - Hores de sol i percentatge d'insolació mensual. 2020
 • 5 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació. 2020
 • 6 - Dies segons nuvolositat. 2020
 • 7 - Humitat atmosfèrica relativa mitjana mensual. 2020
 • 8 - Velocitat del vent. 2020
 • 9 - Observacions del vent. 2020
 • 10 - Observacions mitjanes del període 1938-2019
 • 11 - Valors extrems del període 1938-2019
 • 12 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació en pluviòmetres municipals. 2020
 • 1 - Temperatures absolutes. 2020
 • 2 - Temperatures mitjanes. 2020
 • 3 - Pressió atmosfèrica mitjana mensual. 2020
 • 4 - Hores de sol i percentatge d'insolació mensual. 2020
 • 5 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació. 2020
 • 6 - Dies segons nuvolositat. 2020
 • 7 - Humitat atmosfèrica relativa mitjana mensual. 2020
 • 8 - Velocitat del vent. 2020
 • 9 - Observacions del vent. 2020
 • 10 - Observacions mitjanes del període 1938-2019
 • 11 - Valors extrems del període 1938-2019
 • 12 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació en pluviòmetres municipals. 2020
 • 1 - Evolució de la població de la ciutat de València. 1857 - 2011
 • 2 - Rectificacions Padronals. 1945 - 2021
 • 3 - Població empadronada a 1 de gener per districtes i barris. 2021
 • 4 - Densitat de població per districte. 2001 - 2021
 • 5 - Població resident a l'estrager a 1 de gener inscrits a València segons sexe. 2012 - 2021
 • 6 - Projeccions de població segons edat i sexe. 2023 - 2033
 • 1 - Evolució de la població de la ciutat de València. 1857 - 2011
 • 2 - Rectificacions Padronals. 1945 - 2021
 • 3 - Població empadronada a 1 de gener per districtes i barris. 2021
 • 4 - Densitat de població per districte. 2001 - 2021
 • 5 - Població resident a l'estrager a 1 de gener inscrits a València segons sexe. 2012 - 2021
 • 6 - Projeccions de població segons edat i sexe. 2023 - 2033
 • 1 - Estructura de la població segons edat i sexe. 2021
 • 2 - Població segons lloc de naixement, edat i sexe. 2021
 • 3 - Població estrangera segons nacionalitats més freqüents per edat i sexe. 2021
 • 4 - Població segons edat en grups de cinc anys i sexe. Districtes. 2021
 • 5 - Població segons lloc de naixement. Districtes. 2021
 • 6 - Població estrangera segons continent de nacionalitat. Districtes. 2021
 • 7 - Població segons edat en tres grups i sexe. Barris. 2021
 • 8 - Població de 18 i més anys segons titulació i sexe. 2021
 • 9 - Població de 18 i més anys segons titulació. Districtes. 2021
 • 10 - Noms més freqüents dels nascuts a l'any 2020 per sexe
 • 11 - Noms més freqüents per al total de la població per sexe. 2021
 • 12 - Primers cognoms més freqüents per al total de la població. 2021
 • 13 - Vies urbanes amb major nombre de residents empadronats. 2021
 • 1 - Estructura de la població segons edat i sexe. 2021
 • 2 - Població segons lloc de naixement, edat i sexe. 2021
 • 3 - Població estrangera segons nacionalitats més freqüents per edat i sexe. 2021
 • 4 - Població segons edat en grups de cinc anys i sexe. Districtes. 2021
 • 5 - Població segons lloc de naixement. Districtes. 2021
 • 6 - Població estrangera segons continent de nacionalitat. Districtes. 2021
 • 7 - Població segons edat en tres grups i sexe. Barris. 2021
 • 8 - Població de 18 i més anys segons titulació i sexe. 2021
 • 9 - Població de 18 i més anys segons titulació. Districtes. 2021
 • 10 - Noms més freqüents dels nascuts a l'any 2020 per sexe
 • 11 - Noms més freqüents per al total de la població per sexe. 2021
 • 12 - Primers cognoms més freqüents per al total de la població. 2021
 • 13 - Vies urbanes amb major nombre de residents empadronats. 2021
 • 1 - Nombre de fulls padronals i persones empadronades. 2021
 • 2 - Fulls familiars segons grandària. Districtes. 2021
 • 3 - Fulls familiars segons composició. Districtes. 2021
 • 4 - Fulls familiars segons grandària. Barris. 2021
 • 1 - Nombre de fulls padronals i persones empadronades. 2021
 • 2 - Fulls familiars segons grandària. Districtes. 2021
 • 3 - Fulls familiars segons composició. Districtes. 2021
 • 4 - Fulls familiars segons grandària. Barris. 2021
 • 1 - Naixements i defuncions segons sexe. Creixement vegetatiu. 2005-2019
 • 2 - Naixements per mesos. 2019
 • 3 - Naixements segons edat de la mare. 2019
 • 4 - Naixements segons edat de la mare, estat civil de la mare i edat del pare. 2019
 • 5 - Naixements segons estat civil de la mare i sexe de la persona nascuda. 2019
 • 6 - Naixements segons estat civil i anys de casada de la mare, i l'ordre al naixement. 2019
 • 7 - Naixements segons maturitat, normalitat i tipus de part. 2019
 • 8 - Naixements segons continent de nacionalitat dels pares. 2019
 • 9 - Principals indicadors de naixements amb residència de la mare a València. 2019
 • 10 - Parts per mesos. 2019
 • 11 - Parts per multiplicitat, maturitat i normalitat. 2019
 • 12 - Parts per multiplicitat i vitalitat. 2019
 • 13 - Morts fetals tardanes segons sexe. 2019
 • 14 - Principals indicadors de parts de dones amb residència València. 2019
 • 15 - Defuncions per mesos. 2019
 • 16 - Defuncions segons sexe i estat civil. 2019
 • 17 - Defuncions segons edat i sexe. 2019
 • 18 - Defuncions segons professió. 2019
 • 19 - Defuncions segons continent de nacionalitat i sexe. 2019
 • 20 - Defuncions de menors d'un any segons sexe. 2019
 • 21 - Principals indicadors de defuncions de residents a València. 2019
 • 22 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València per mesos. 2019
 • 23 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons edat dels contraents. 2019
 • 24 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons continent de nacionalitat dels contraents. 2019
 • 25 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València segons lloc de residència anterior. 2019
 • 26 - Persones residents a València que s'han casat, segons sexe i lloc on estableixen la seua residència. 2019
 • 27 - Principals indicadors de matrimonis que han fixat la seua residència a València. 2019
 • 28 - Naixements i defuncions registrades al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2019-2020
 • 29 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal d'Habitants per mesos. 2011-2020
 • 30 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 31 - Defuncions registrades al Padró Municipal segons edat i sexe. 2020
 • 32 - Immigracions i emigracions registrades al Padró Municipal segons sexe. Saldo Migratori. 2011-2020
 • 33 - Immigrants segons edat i sexe. 2020
 • 34 - Immigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 35 - Immigrants segons lloc de naixement i lloc de procedència. 2020
 • 36 - Immigrants segons procedència, sexe i districte d’arribada. 2020
 • 37 - Emigrants segons edat i sexe. 2020
 • 38 - Emigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 39 - Emigrants segons lloc de naixement i lloc de destinació. 2020
 • 40 - Emigrants segons destinació, sexe i districte d’eixida. 2020
 • 41 - Moviments intraurbans entre districtes. 2020
 • 42 - Moviments intraurbans segons edat i sexe. 2020
 • 43 - Moviments intraurbans segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 44 - Resum de moviments registrats al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2020
 • 1 - Naixements i defuncions segons sexe. Creixement vegetatiu. 2005-2019
 • 2 - Naixements per mesos. 2019
 • 3 - Naixements segons edat de la mare. 2019
 • 4 - Naixements segons edat de la mare, estat civil de la mare i edat del pare. 2019
 • 5 - Naixements segons estat civil de la mare i sexe de la persona nascuda. 2019
 • 6 - Naixements segons estat civil i anys de casada de la mare, i l'ordre al naixement. 2019
 • 7 - Naixements segons maturitat, normalitat i tipus de part. 2019
 • 8 - Naixements segons continent de nacionalitat dels pares. 2019
 • 9 - Principals indicadors de naixements amb residència de la mare a València. 2019
 • 10 - Parts per mesos. 2019
 • 11 - Parts per multiplicitat, maturitat i normalitat. 2019
 • 12 - Parts per multiplicitat i vitalitat. 2019
 • 13 - Morts fetals tardanes segons sexe. 2019
 • 14 - Principals indicadors de parts de dones amb residència València. 2019
 • 15 - Defuncions per mesos. 2019
 • 16 - Defuncions segons sexe i estat civil. 2019
 • 17 - Defuncions segons edat i sexe. 2019
 • 18 - Defuncions segons professió. 2019
 • 19 - Defuncions segons continent de nacionalitat i sexe. 2019
 • 20 - Defuncions de menors d'un any segons sexe. 2019
 • 21 - Principals indicadors de defuncions de residents a València. 2019
 • 22 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València per mesos. 2019
 • 23 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons edat dels contraents. 2019
 • 24 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons continent de nacionalitat dels contraents. 2019
 • 25 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València segons lloc de residència anterior. 2019
 • 26 - Persones residents a València que s'han casat, segons sexe i lloc on estableixen la seua residència. 2019
 • 27 - Principals indicadors de matrimonis que han fixat la seua residència a València. 2019
 • 28 - Naixements i defuncions registrades al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2019-2020
 • 29 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal d'Habitants per mesos. 2011-2020
 • 30 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 31 - Defuncions registrades al Padró Municipal segons edat i sexe. 2020
 • 32 - Immigracions i emigracions registrades al Padró Municipal segons sexe. Saldo Migratori. 2011-2020
 • 33 - Immigrants segons edat i sexe. 2020
 • 34 - Immigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 35 - Immigrants segons lloc de naixement i lloc de procedència. 2020
 • 36 - Immigrants segons procedència, sexe i districte d’arribada. 2020
 • 37 - Emigrants segons edat i sexe. 2020
 • 38 - Emigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 39 - Emigrants segons lloc de naixement i lloc de destinació. 2020
 • 40 - Emigrants segons destinació, sexe i districte d’eixida. 2020
 • 41 - Moviments intraurbans entre districtes. 2020
 • 42 - Moviments intraurbans segons edat i sexe. 2020
 • 43 - Moviments intraurbans segons continent de nacionalitat i sexe. 2020
 • 44 - Resum de moviments registrats al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2020
 • 1 - Població en habitatges familiars segons estat civil i sexe. 2011. Districtes
 • 2 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons nivell d'estudis realitzats i sexe. 2011. Districtes
 • 3 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons relació amb l’activitat econòmica i sexe. 2011. Districtes
 • 4 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons professió. 2011. Districtes
 • 5 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons situació professional. Districtes. 2011
 • 6 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià, sexe i edat. 2011
 • 7 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i lloc de naixement. 2011
 • 8 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i nacionalitat. 2011
 • 1 - Població en habitatges familiars segons estat civil i sexe. 2011. Districtes
 • 2 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons nivell d'estudis realitzats i sexe. 2011. Districtes
 • 3 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons relació amb l’activitat econòmica i sexe. 2011. Districtes
 • 4 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons professió. 2011. Districtes
 • 5 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons situació professional. Districtes. 2011
 • 6 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià, sexe i edat. 2011
 • 7 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i lloc de naixement. 2011
 • 8 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i nacionalitat. 2011
 • 1 - Llars segons característiques dels seus membres. 2020
 • 2 - Llars segons característiques de l'habitatge. 2020
 • 3 - Característiques de les llars en les quals viu una parella. 2020
 • 4 - Característiques de les llars monoparentals. 2020
 • 5 - Característiques de les llars unipersonals. 2020
 • 6 - Característiques de les llars amb un nucli familiar (sense altres persones). 2020
 • 1 - Llars segons característiques dels seus membres. 2020
 • 2 - Llars segons característiques de l'habitatge. 2020
 • 3 - Característiques de les llars en les quals viu una parella. 2020
 • 4 - Característiques de les llars monoparentals. 2020
 • 5 - Característiques de les llars unipersonals. 2020
 • 6 - Característiques de les llars amb un nucli familiar (sense altres persones). 2020
 • 1 - Principals indicadors demogràfics per districte. 2020-2021
 • 1 - Principals indicadors demogràfics per districte. 2020-2021
 • 1 - Vehicles segons tipus. 2020-2021
 • 2 - Turismes segons potència. 2020-2021
 • 3 - Turismes segons l'any de matriculació. 2021
 • 4 - Turismes segons tipus de titular per districte. 2021
 • 5 - Altes de vehicles al 2020 segons tipus
 • 6 - Parc de vehicles segons tipus i carburant. 2021
 • 7 - Baixes de vehicles segons tipus i mes. 2020
 • 8 - Cens de conductors residents a València segons sexe. 2021
 • 1 - Vehicles segons tipus. 2020-2021
 • 2 - Turismes segons potència. 2020-2021
 • 3 - Turismes segons l'any de matriculació. 2021
 • 4 - Turismes segons tipus de titular per districte. 2021
 • 5 - Altes de vehicles al 2020 segons tipus
 • 6 - Parc de vehicles segons tipus i carburant. 2021
 • 7 - Baixes de vehicles segons tipus i mes. 2020
 • 8 - Cens de conductors residents a València segons sexe. 2021
 • 1 - Vehicles matriculats segons mes de matriculació. 2020
 • 2 - Vehicles matriculats segons tipus i procedència. 2020
 • 3 - Vehicles matriculats segons tipus i carburant. 2020
 • 4 - Turismes i tot terrenys nous matriculats segons marca i model més freqüents. 2020
 • 1 - Vehicles matriculats segons mes de matriculació. 2020
 • 2 - Vehicles matriculats segons tipus i procedència. 2020
 • 3 - Vehicles matriculats segons tipus i carburant. 2020
 • 4 - Turismes i tot terrenys nous matriculats segons marca i model més freqüents. 2020
 • 1 - Característiques generals del Port de València. 2020
 • 2 - Vaixells segons tipus de navegació. 2020
 • 3 - Vaixells segons tonatge. 2020
 • 4 - Contenidors de mercaderies (TEU) segons trànsit. 2020
 • 5 - Passatge segons port d'origen i destinació. 2020
 • 6 - Mercaderies transportades segons càrrega i trànsit. 2020
 • 7 - Mercaderies transportades segons país d'origen i destinació. 2020
 • 8 - Mercaderies transportades segons tipus. 2020
 • 9 - Vehicles embarcats i desembarcats segons tipus. 2020
 • 1 - Característiques generals del Port de València. 2020
 • 2 - Vaixells segons tipus de navegació. 2020
 • 3 - Vaixells segons tonatge. 2020
 • 4 - Contenidors de mercaderies (TEU) segons trànsit. 2020
 • 5 - Passatge segons port d'origen i destinació. 2020
 • 6 - Mercaderies transportades segons càrrega i trànsit. 2020
 • 7 - Mercaderies transportades segons país d'origen i destinació. 2020
 • 8 - Mercaderies transportades segons tipus. 2020
 • 9 - Vehicles embarcats i desembarcats segons tipus. 2020
 • 1 - Característiques de l'aeroport de València
 • 2 - Trànsit aeri. Nombre d'aeronaus, passatge, mercaderies i correu per aeroport. 2020
 • 3 - Activitat de l'aeroport de València segons tipus de moviment. 2020
 • 4 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Passatge. 2020
 • 5 - Trànsit aeri segons aeroport d'escala. Passatge. 2020
 • 6 - Trànsit aeri segons país d'escala. Passatge. 2020
 • 7 - Trànsit aeri segons companyia. Passatge. 2020
 • 8 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Aeronaus. 2020
 • 9 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Mercaderies (kg). 2020
 • 1 - Característiques de l'aeroport de València
 • 2 - Trànsit aeri. Nombre d'aeronaus, passatge, mercaderies i correu per aeroport. 2020
 • 3 - Activitat de l'aeroport de València segons tipus de moviment. 2020
 • 4 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Passatge. 2020
 • 5 - Trànsit aeri segons aeroport d'escala. Passatge. 2020
 • 6 - Trànsit aeri segons país d'escala. Passatge. 2020
 • 7 - Trànsit aeri segons companyia. Passatge. 2020
 • 8 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Aeronaus. 2020
 • 9 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Mercaderies (kg). 2020
 • 1 - Metrovalencia. Longitud, estacions i nombre de trens diaris per línia. 2020
 • 2 - Metrovalencia. Persones usuàries per mesos i línia. 2020
 • 3 - Metrovalencia. Persones usuàries segons estació d'origen. 2020
 • 4 - Transport ferroviari de passatgers RENFE. Dades bàsiques de les estacions de la ciutat de València. 2020
 • 5 - Alta Velocitat - Llarga Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons mes. 2020
 • 6 - Mitja Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons estació i mes. 2020
 • 7 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per mes. 2020
 • 8 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per línia i estació. 2020
 • 9 - Transport ferroviari de mercaderies RENFE. Mercaderies amb origen i destinació la ciutat de València. 2020
 • 1 - Metrovalencia. Longitud, estacions i nombre de trens diaris per línia. 2020
 • 2 - Metrovalencia. Persones usuàries per mesos i línia. 2020
 • 3 - Metrovalencia. Persones usuàries segons estació d'origen. 2020
 • 4 - Transport ferroviari de passatgers RENFE. Dades bàsiques de les estacions de la ciutat de València. 2020
 • 5 - Alta Velocitat - Llarga Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons mes. 2020
 • 6 - Mitja Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons estació i mes. 2020
 • 7 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per mes. 2020
 • 8 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per línia i estació. 2020
 • 9 - Transport ferroviari de mercaderies RENFE. Mercaderies amb origen i destinació la ciutat de València. 2020
 • 1 - EMT. Dades generals. 2020
 • 2 - EMT. Tarifes i persones transportades segons títol. 2020
 • 3 - EMT. Persones transportades segons títol de transport i mes. 2020
 • 4 - EMT. Línies. Dades generals. 2020
 • 5 - EMT. Línies i parades per districte. 2021
 • 6 - EMT. Línies segons recorregut per districte. 2021
 • 7 - MetroBus. Dades generals per línies. 2020
 • 1 - EMT. Dades generals. 2020
 • 2 - EMT. Tarifes i persones transportades segons títol. 2020
 • 3 - EMT. Persones transportades segons títol de transport i mes. 2020
 • 4 - EMT. Línies. Dades generals. 2020
 • 5 - EMT. Línies i parades per districte. 2021
 • 6 - EMT. Línies segons recorregut per districte. 2021
 • 7 - MetroBus. Dades generals per línies. 2020
 • 1 - Accidents de circulació i víctimes. 2020
 • 2 - Víctimes segons edat i sexe. 2020
 • 3 - Vehicles i víctimes implicades en accidents. 2020
 • 4 - Accidents de circulació i víctimes per mesos. 2020
 • 5 - Accidents de circulació i víctimes segons hora del dia. 2020
 • 6 - Víctimes segons condició. 2020
 • 7 - Accidents i víctimes segons dia de la setmana. 2020
 • 8 - Accidents de circulació per districte. 2020
 • 1 - Accidents de circulació i víctimes. 2020
 • 2 - Víctimes segons edat i sexe. 2020
 • 3 - Vehicles i víctimes implicades en accidents. 2020
 • 4 - Accidents de circulació i víctimes per mesos. 2020
 • 5 - Accidents de circulació i víctimes segons hora del dia. 2020
 • 6 - Víctimes segons condició. 2020
 • 7 - Accidents i víctimes segons dia de la setmana. 2020
 • 8 - Accidents de circulació per districte. 2020
 • 1 - Parades i nombre de taxis assignats per districte. 2021
 • 2 - Nombre de llicències de taxi visades de l'àrea de prestació de València. 2011-2020
 • 1 - Parades i nombre de taxis assignats per districte. 2021
 • 2 - Nombre de llicències de taxi visades de l'àrea de prestació de València. 2011-2020
 • 1 - Infraestructura per al control del trànsit urbà. 2020
 • 2 - Accessos a la ciutat de València. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020
 • 3 - Accessos a la ciutat de València. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020
 • 4 - Trams amb major intensitat de la xarxa viària. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020
 • 5 - Trams amb major intensitat de la xarxa viària. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020
 • 1 - Infraestructura per al control del trànsit urbà. 2020
 • 2 - Accessos a la ciutat de València. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020
 • 3 - Accessos a la ciutat de València. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020
 • 4 - Trams amb major intensitat de la xarxa viària. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020
 • 5 - Trams amb major intensitat de la xarxa viària. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020
 • 1 - Longitud del Carril Bici. 2020
 • 2 - Carrils bici amb major intensitat. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020
 • 3 - Carrils bici amb major intensitat. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020
 • 4 - Nombre total d'estacions de bicicleta i ancoratges per districte. 2020
 • 5 - Nombre d'abonaments a Valenbisi de llarga i curta duració per mes i nombre de bicis. 2020
 • 6 - Ús de bicicletes públiques segons mes. 2020
 • 7 - Trams peatonals. 2020
 • 1 - Longitud del Carril Bici. 2020
 • 2 - Carrils bici amb major intensitat. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020
 • 3 - Carrils bici amb major intensitat. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020
 • 4 - Nombre total d'estacions de bicicleta i ancoratges per districte. 2020
 • 5 - Nombre d'abonaments a Valenbisi de llarga i curta duració per mes i nombre de bicis. 2020
 • 6 - Ús de bicicletes públiques segons mes. 2020
 • 7 - Trams peatonals. 2020
 • 1 - Aparcaments Públics de concessió municipal al subsòl públic. 2020
 • 2 - Aparcaments controlats a la via pública. 2020
 • 3 - Places d'estacionament en les zones ORA de vehicles no motocicletes per districte. 2020
 • 4 - Places d'estacionament lliure per districte. 2020
 • 5 - Places d'estacionament diversitat funcional per districte. 2020
 • 1 - Aparcaments Públics de concessió municipal al subsòl públic. 2020
 • 2 - Aparcaments controlats a la via pública. 2020
 • 3 - Places d'estacionament en les zones ORA de vehicles no motocicletes per districte. 2020
 • 4 - Places d'estacionament lliure per districte. 2020
 • 5 - Places d'estacionament diversitat funcional per districte. 2020
 • 1 - Classificació del sòl. 1966-1988
 • 2 - Pla General d'Ordenació Urbana. 1988
 • 3 - Superfície no urbanitzable. PGOU 1988
 • 4 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada de desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana
 • 5 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada segons titularitat de l'ús i domini
 • 6 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini públic segons tipus d'ús
 • 7 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini privat segons tipus d'ús
 • 1 - Classificació del sòl. 1966-1988
 • 2 - Pla General d'Ordenació Urbana. 1988
 • 3 - Superfície no urbanitzable. PGOU 1988
 • 4 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada de desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana
 • 5 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada segons titularitat de l'ús i domini
 • 6 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini públic segons tipus d'ús
 • 7 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini privat segons tipus d'ús
 • 1 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. 2020
 • 2 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. Districtes. 2020
 • 3 - Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació. Districtes. 2020
 • 4 - Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència. 2020
 • 5 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral per mes. 2020
 • 6 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral. Districtes. 2020
 • 7 - Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció. 2020
 • 1 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. 2020
 • 2 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. Districtes. 2020
 • 3 - Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació. Districtes. 2020
 • 4 - Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència. 2020
 • 5 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral per mes. 2020
 • 6 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral. Districtes. 2020
 • 7 - Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció. 2020
 • 1 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits de Nova Construcció (VPNC). 2018 - 2020
 • 2 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits Rehabilitats. 2017 - 2020
 • 3 - Habitatges objecte d'ajuda a la Rehabilitació. 2017 - 2020
 • 4 - Ajudes a Inquilins. 2018 - 2020
 • 5 - Valor de taxació mitjà dels habitatges lliures segons antiguitat. 2020
 • 6 - Nombre de taxacions dels habitatges lliures segons antiguitat. 2020
 • 7 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. 2020
 • 8 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. 2020
 • 9 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. Districtes. 2020
 • 10 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. Districtes. 2020
 • 11 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. 2020
 • 12 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. 2020
 • 13 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. Districtes. 2020
 • 14 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. Districtes. 2020
 • 15 - Indicadors del mercat de l'habitatge. Districtes. 2020
 • 16 - Immobles d'ús residencial en lloguer. 2015-2019
 • 17 - Immobles d'ús residencial en lloguer segons tipus d'habitatge i any de construcció. 2019
 • 18 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus de l'habitatge. 2020
 • 19 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus d'habitatge i trimestre. València. 2020
 • 20 - Habitatges visats. Comparació amb diferents àmbits. 2020
 • 21 - Edificis visats a la ciutat de València segons tipus. 2020
 • 22 - Índex de lloguer de l'habitatge. Comparació amb altres àmbits. 2018
 • 23 - Nombre d'habitatges en lloguer segons tipus d'habitatge. Districtes. 2015-2018
 • 24 - Superfície dels habitatges en lloguer segons tipus d'habitatge. Districtes. 2015-2018
 • 25 - Quantia total mensual del lloguer segons tipus d'habitatge. Districtes. 2015-2018
 • 1 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits de Nova Construcció (VPNC). 2018 - 2020
 • 2 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits Rehabilitats. 2017 - 2020
 • 3 - Habitatges objecte d'ajuda a la Rehabilitació. 2017 - 2020
 • 4 - Ajudes a Inquilins. 2018 - 2020
 • 5 - Valor de taxació mitjà dels habitatges lliures segons antiguitat. 2020
 • 6 - Nombre de taxacions dels habitatges lliures segons antiguitat. 2020
 • 7 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. 2020
 • 8 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. 2020
 • 9 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. Districtes. 2020
 • 10 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. Districtes. 2020
 • 11 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. 2020
 • 12 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. 2020
 • 13 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. Districtes. 2020
 • 14 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. Districtes. 2020
 • 15 - Indicadors del mercat de l'habitatge. Districtes. 2020
 • 16 - Immobles d'ús residencial en lloguer. 2015-2019
 • 17 - Immobles d'ús residencial en lloguer segons tipus d'habitatge i any de construcció. 2019
 • 18 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus de l'habitatge. 2020
 • 19 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus d'habitatge i trimestre. València. 2020
 • 20 - Habitatges visats. Comparació amb diferents àmbits. 2020
 • 21 - Edificis visats a la ciutat de València segons tipus. 2020
 • 22 - Índex de lloguer de l'habitatge. Comparació amb altres àmbits. 2018
 • 23 - Nombre d'habitatges en lloguer segons tipus d'habitatge. Districtes. 2015-2018
 • 24 - Superfície dels habitatges en lloguer segons tipus d'habitatge. Districtes. 2015-2018
 • 25 - Quantia total mensual del lloguer segons tipus d'habitatge. Districtes. 2015-2018
 • 1 - Cadastre Immobiliari Rústic. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2020
 • 2 - Cadastre Immobiliari Urbà. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2021
 • 3 - Parcel·les urbanes per districte. 2021
 • 4 - Béns Immobles segons ús a la ciutat de València. 2021
 • 5 - Béns Immobles segons ús per districte. 2021
 • 6 - Béns Immobles segons ús per barri. 2021
 • 7 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per districte. 2021
 • 8 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per barri. 2021
 • 9 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per districte. 2021
 • 10 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per barri. 2021
 • 11 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per districte. 2021
 • 12 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per barri. 2021
 • 13 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per districte. 2021
 • 14 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per barri. 2021
 • 15 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per districte. 2021
 • 16 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per barri. 2021
 • 17 - Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme, segons districte. 2021
 • 18 - Superfície total dels aparcaments i superfície mitjana per habitatge i turisme, segons barri. 2021
 • 1 - Cadastre Immobiliari Rústic. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2020
 • 2 - Cadastre Immobiliari Urbà. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2021
 • 3 - Parcel·les urbanes per districte. 2021
 • 4 - Béns Immobles segons ús a la ciutat de València. 2021
 • 5 - Béns Immobles segons ús per districte. 2021
 • 6 - Béns Immobles segons ús per barri. 2021
 • 7 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per districte. 2021
 • 8 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per barri. 2021
 • 9 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per districte. 2021
 • 10 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per barri. 2021
 • 11 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per districte. 2021
 • 12 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per barri. 2021
 • 13 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per districte. 2021
 • 14 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per barri. 2021
 • 15 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per districte. 2021
 • 16 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per barri. 2021
 • 17 - Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme, segons districte. 2021
 • 18 - Superfície total dels aparcaments i superfície mitjana per habitatge i turisme, segons barri. 2021
 • 1 - Habitatges segons tipus. Districte. 2011
 • 2 - Habitatges principals segons el règim de tinença. Districte. 2011
 • 3 - Habitatges principals segons nombre de cambres. Districte. 2011
 • 4 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'habitatge. Districte. 2011
 • 5 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'edifici. Districte. 2011
 • 6 - Habitatges principals segons superfície útil (m²) i nombre de persones a l'habitatge. 2011
 • 7 - Habitatges principals segons nombre de cambres i de persones a l'habitatge. 2011
 • 8 - Habitatges principals segons estat de l'edifici. Districte. 2011
 • 9 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons nombre de plantes sobre la rasant i l'any de construcció. 2011
 • 10 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges que inclou i any de construcció. 2011
 • 11 - Habitatges segons tipus d'habitatge. Barri. 2011
 • 1 - Habitatges segons tipus. Districte. 2011
 • 2 - Habitatges principals segons el règim de tinença. Districte. 2011
 • 3 - Habitatges principals segons nombre de cambres. Districte. 2011
 • 4 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'habitatge. Districte. 2011
 • 5 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'edifici. Districte. 2011
 • 6 - Habitatges principals segons superfície útil (m²) i nombre de persones a l'habitatge. 2011
 • 7 - Habitatges principals segons nombre de cambres i de persones a l'habitatge. 2011
 • 8 - Habitatges principals segons estat de l'edifici. Districte. 2011
 • 9 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons nombre de plantes sobre la rasant i l'any de construcció. 2011
 • 10 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges que inclou i any de construcció. 2011
 • 11 - Habitatges segons tipus d'habitatge. Barri. 2011
 • 1 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de vacuna i dosi. 2019
 • 2 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de centre i tipus de vacuna. 2019
 • 3 - Animals arreplegats. 2020
 • 4 - Desinfecció, desinsectació i desratització segons activitat del local. 2020
 • 5 - Anàlisi d'aigües. 2020
 • 6 - Anàlisi d'aliments. 2020
 • 7 - Inspecció higiènic-sanitària de locals públics i habitatges. 2020
 • 1 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de vacuna i dosi. 2019
 • 2 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de centre i tipus de vacuna. 2019
 • 3 - Animals arreplegats. 2020
 • 4 - Desinfecció, desinsectació i desratització segons activitat del local. 2020
 • 5 - Anàlisi d'aigües. 2020
 • 6 - Anàlisi d'aliments. 2020
 • 7 - Inspecció higiènic-sanitària de locals públics i habitatges. 2020
 • 1 - Centres, servicis i establiments sanitaris de la ciutat de València. 2021
 • 2 - Recursos sanitaris públics a la ciutat de València per districte. 2021
 • 3 - Recursos sanitaris privats a la ciutat de València per districte. 2021
 • 4 - Centres hospitalaris. 2021
 • 5 - Centres hospitalaris. Equipament Sanitari. 2020
 • 6 - Centres hospitalaris. Personal. 2020
 • 7 - Centres hospitalaris. Personal mèdic facultatiu especialista segons especialitat. 2020
 • 8 - Centres hospitalaris. Hospitalitzacions. 2020
 • 9 - Centres hospitalaris. Urgències. 2020
 • 10 - Centres hospitalaris. Intervencions quirúrgiques per tipus de programació. 2019
 • 11 - Centres hospitalaris. Indicadors de funcionament segons centre. 2020
 • 12 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estades mitjanes segons edat i sexe del pacient. 2020
 • 13 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estada mitjana segons Categoria Diagnòstica Major. 2020
 • 14 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries segons especialitat i centre. 2020
 • 15 - Centres hospitalaris. Estades hospitalàries mitjanes segons especialitat i centre. 2020
 • 16 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Primeres Consultes. 2020
 • 17 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Consultes successives. 2020
 • 18 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal. 2020
 • 19 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal facultatiu especialista segons especialitat. 2020
 • 20 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Primeres Consultes. 2020
 • 21 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Consultes successives. 2020
 • 22 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Consultes segons especialitat i ordre. 2020
 • 23 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Consultes segons especialitat i lloc. 2020
 • 24 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors d'activitat segons especialitat. 2020
 • 25 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Personal. 2020
 • 26 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Consultes segons especialitat i ordre. 2020
 • 27 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Consultes segons especialitat i lloc. 2020
 • 28 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors d'activitat segons especialitat. 2020
 • 29 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Personal. 2020
 • 30 - Altres assistències. Personal. 2020
 • 31 - Interrupcions voluntàries de l'embaràs a dones residents a València. 2020
 • 32 - Població resident a la ciutat en tractament per consum de drogues i altres addiccions. 2020
 • 33 - Oficines de farmàcia per districte. 2021
 • 1 - Centres, servicis i establiments sanitaris de la ciutat de València. 2021
 • 2 - Recursos sanitaris públics a la ciutat de València per districte. 2021
 • 3 - Recursos sanitaris privats a la ciutat de València per districte. 2021
 • 4 - Centres hospitalaris. 2021
 • 5 - Centres hospitalaris. Equipament Sanitari. 2020
 • 6 - Centres hospitalaris. Personal. 2020
 • 7 - Centres hospitalaris. Personal mèdic facultatiu especialista segons especialitat. 2020
 • 8 - Centres hospitalaris. Hospitalitzacions. 2020
 • 9 - Centres hospitalaris. Urgències. 2020
 • 10 - Centres hospitalaris. Intervencions quirúrgiques per tipus de programació. 2019
 • 11 - Centres hospitalaris. Indicadors de funcionament segons centre. 2020
 • 12 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estades mitjanes segons edat i sexe del pacient. 2020
 • 13 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estada mitjana segons Categoria Diagnòstica Major. 2020
 • 14 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries segons especialitat i centre. 2020
 • 15 - Centres hospitalaris. Estades hospitalàries mitjanes segons especialitat i centre. 2020
 • 16 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Primeres Consultes. 2020
 • 17 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Consultes successives. 2020
 • 18 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal. 2020
 • 19 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal facultatiu especialista segons especialitat. 2020
 • 20 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Primeres Consultes. 2020
 • 21 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Consultes successives. 2020
 • 22 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Consultes segons especialitat i ordre. 2020
 • 23 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Consultes segons especialitat i lloc. 2020
 • 24 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors d'activitat segons especialitat. 2020
 • 25 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Personal. 2020
 • 26 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Consultes segons especialitat i ordre. 2020
 • 27 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Consultes segons especialitat i lloc. 2020
 • 28 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors d'activitat segons especialitat. 2020
 • 29 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Personal. 2020
 • 30 - Altres assistències. Personal. 2020
 • 31 - Interrupcions voluntàries de l'embaràs a dones residents a València. 2020
 • 32 - Població resident a la ciutat en tractament per consum de drogues i altres addiccions. 2020
 • 33 - Oficines de farmàcia per districte. 2021
 • 1 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe. 2018
 • 2 - Defuncions segons causa (102 causes CIE-10) segons sexe. 2018
 • 3 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe i grups d'edat. 2018
 • 1 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe. 2018
 • 2 - Defuncions segons causa (102 causes CIE-10) segons sexe. 2018
 • 3 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe i grups d'edat. 2018
 • 1 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per sexe. 2016
 • 2 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per edat. 2016
 • 3 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per districtes agregats. 2016
 • 4 - Població de 16 i més anys segons morbiditat crònica diagnosticada i sexe. 2016
 • 5 - Població de 16 i més anys segons limitació per a realitzar activitats habituals en els últims 6 mesos. 2016
 • 6 - Població de 16 i més anys segons consum de tabac. 2016
 • 7 - Població de 16 i més anys segons activitat física en el temps lliure. 2016
 • 8 - Població de 16 i més anys segons revisions mèdiques periòdiques (en els últims 12 mesos). 2016
 • 9 - Població de 16 i més anys segons el grau de satisfacció amb els servicis sanitaris públics utilitzats en els últims 12 mesos per sexe. 2016
 • 10 - Població de 16 i més anys segons índex de massa corporal. 2016
 • 11 - Població de 16 i més anys segons consum de begudes alcohòliques. 2016
 • 1 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per sexe. 2016
 • 2 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per edat. 2016
 • 3 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per districtes agregats. 2016
 • 4 - Població de 16 i més anys segons morbiditat crònica diagnosticada i sexe. 2016
 • 5 - Població de 16 i més anys segons limitació per a realitzar activitats habituals en els últims 6 mesos. 2016
 • 6 - Població de 16 i més anys segons consum de tabac. 2016
 • 7 - Població de 16 i més anys segons activitat física en el temps lliure. 2016
 • 8 - Població de 16 i més anys segons revisions mèdiques periòdiques (en els últims 12 mesos). 2016
 • 9 - Població de 16 i més anys segons el grau de satisfacció amb els servicis sanitaris públics utilitzats en els últims 12 mesos per sexe. 2016
 • 10 - Població de 16 i més anys segons índex de massa corporal. 2016
 • 11 - Població de 16 i més anys segons consum de begudes alcohòliques. 2016
 • 1 - Malalties de notificació obligatòria. Nombre de casos i Taxes per 100.000 habitants. 2019-2020
 • 2 - Malalts renals segons lloc de residència. 2018
 • 1 - Malalties de notificació obligatòria. Nombre de casos i Taxes per 100.000 habitants. 2019-2020
 • 2 - Malalts renals segons lloc de residència. 2018
 • 1 - Inhumacions efectuades per sexe, superfície i zones enjardinades en cementeris. 2020
 • 2 - Inhumacions efectuades per grups d'edat i sexe. 2020
 • 3 - Incineracions efectuades per grups d'edat. 2020
 • 4 - Inhumacions i incineracions efectuades per mesos. 2020
 • 1 - Inhumacions efectuades per sexe, superfície i zones enjardinades en cementeris. 2020
 • 2 - Inhumacions efectuades per grups d'edat i sexe. 2020
 • 3 - Incineracions efectuades per grups d'edat. 2020
 • 4 - Inhumacions i incineracions efectuades per mesos. 2020