S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 EDUCACIÓ
1 - Característiques generals de l'alumnat de Preescolar / Educació Infantil. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 1
2 - Característiques generals de l'alumnat de Preescolar / Educació Infantil de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2
3 - Centres i Unitats de Preescolar / Educació Infantil segons tipus de centre. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 3
4 - Alumnat de Preescolar / Educació Infantil segons tipus de centre i curs. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 4
5 - Característiques generals de l'alumnat de Primària. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 5
6 - Característiques generals de l'alumnat de Primària de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 6
7 - Centres i Unitats de Primària segons tipus de centre. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 7
8 - Alumnat de Primària segons tipus de centre i curs. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8
9 - Característiques generals de l'alumnat d'ESO. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 9
10 - Característiques generals de l'alumnat d'ESO de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 10
11 - Centres i Unitats d'ESO segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 11
12 - Alumnat d'ESO segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 12
13 - Característiques generals de l'alumnat de Batxillerat. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 13
14 - Característiques generals de l'alumnat de Batxillerat de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 14
15 - Centres i Unitats de Batxillerat segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 15
16 - Alumnat de Batxillerat segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 16
17 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 17
18 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 18
19 - Centres i Unitats de Cicles Formatius de Grau Mitjà segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 19
20 - Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 20
21 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 21
22 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 22
23 - Centres i Unitats de Cicles Formatius de Grau Superior segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 23
24 - Alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2021/2022 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 24
25 - Dades definitives de centres, unitats i alumnat segons titularitat del centre. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 25
26 - Alumnat en ESO segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 26
27 - Alumnat en Batxillerat segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 27
28 - Promoció de nivell segons sexe i titularitat del centre. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 28
29 - Resultats de Batxillerat i notes PAU segons titularitat del centre. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 29
30 - Resultats de Batxillerat i notes PAU. Districtes. Curs 2020/21 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 30
31 - Personal als centres d'educació de règim general no universitari segons titularitat del centre. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 31
32 - Professorat d'Educació de règim general no universitari segons nivell que imparteix. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 32
33 - Personal dels centres específics d'Educació Especial. Curs 2020/2021 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 33
1 - Matriculacions per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2021/2022 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 1
2 - Matriculacions per centre, titulació, curs i sexe. Curs 2021/22 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2
3 - Característiques bàsiques de l'alumnat matriculat. Curs 2021/22 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 3
4 - Estudis de Postgrau, Tercer Cicle i altres. Curs 2021/22 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 4
5 - Professorat segons centre, categoria i sexe. Curs 2021/22 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 5
6 - Alumnat que va acabar els seus estudis per centre, titulació i sexe. Curs 2020/2021 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 6
1 - Alumnat matriculat per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2021/22 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1
2 - Característiques bàsiques de l'alumnat matriculat. Curs 2021/22 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2
3 - Estudis de Postgrau i Tercer Cicle. Curs 2021/22 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 3
4 - Professorat segons categoria i centre. Curs 2021/22 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 4
5 - Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/22 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 5
6 - Alumnat graduat a la Universitat de València. Curs 2020/2021 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 6
1 - Alumnat matriculat segons seu, programa i sexe. Curs 2021/22 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 1
2 - Alumnat matriculat resident a València segons seu, programa i sexe. Curs 2021/22 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 2
3 - Professors tutors segons centre, programa i sexe. Curs 2021/22 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 3
4 - Alumnat que va acabar els estudis per carrera universitària i sexe. Curs 2020/2021 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 4
1 - Universitat Cardenal Herrera - CEU. Alumnat matriculat per centre, titulació i sexe. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 1
2 - Universitat Cardenal Herrera - CEU. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 2
3 - Universitat Cardenal Herrera - CEU. Alumnat titulat per centre, titulació i sexe. Curs 2020/2021 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 3
4 - Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer. Alumnat matriculat per centre, titulació i sexe. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 4
5 - Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 5
6 - Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer. Alumnat titulat per centre, titulació i sexe. Curs 2020/2021 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 6
7 - Universitat Europea de València. Alumnat matriculat per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 7
8 - Universitat Europea de València. Professorat segons categoria, sexe i centre. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 8
9 - Universitat Europea de València. Alumnat titulat per centre, titulació i sexe. Curs 2020/2021 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 9
10 - Florida Universitaria. Alumnat matriculat per titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 10
11 - Florida Universitaria. Professorat segons categoria i adscripció. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 11
12 - Florida Universitaria. Alumnat titulat per titulació i sexe. Curs 2020/2021 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 12
13 - Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Alumnat matriculat per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 13
14 - Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Estudis de Postgrau i Tercer Cicle. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 14
15 - Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Professorat segons categoria, sexe i edat per centre. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 15
16 - Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Alumnat titulat per centre, titulació i sexe. Curs 2020/2021 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 16
17 - Universitat Internacional Valenciana - VIU. Alumnat matriculat per titulació i sexe. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 17
18 - Universitat Internacional Valenciana - VIU. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 18
19 - Universitat Internacional Valenciana - VIU. Alumnat titulat per titulació i sexe. Curs 2020/2021 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 19
20 - Centre Universitari EDEM. Alumnat matriculat per titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 20
21 - Centre Universitari EDEM. Professorat segons centre, categoria i sexe. Curs 2021/22 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 21
22 - Centre Universitari EDEM. Alumnat titulat per titulació i sexe. Curs 2020/2021 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 22
23 - Centres Universitaris a la ciutat de València adscrits a la Universitat de València 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 23
1 - Conservatori Professional de Música “José Iturbi”. Alumnat matriculat per especialitat, nivell i sexe. Curs 2021/22 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 1
2 - Conservatori Professional de Música “José Iturbi”. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/22 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 2
3 - Conservatori Professional de Música “José Iturbi”. Alumnat graduat per especialitat, nivell i sexe. Curs 2020/2021 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 3
4 - Conservatori Professional de Música n. 2. Alumnat matriculat per especialitat, nivell i sexe. Curs 2021/22 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 4
5 - Conservatori Professional de Música n. 2. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/22 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 5
6 - Conservatori Professional de Música n. 2. Alumnat graduat per especialitat, nivell i sexe. Curs 2020/2021 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 6
7 - Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo”. Alumnat matriculat per especialitat i sexe. Curs 2021/22 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 7
8 - Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo”. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/22 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 8
9 - Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo”. Alumnat graduat per especialitat i sexe. Curs 2020/2021 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 9
10 - Conservatori Professional de Dansa 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 10
11 - Conservatori Superior de Dansa 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 11
12 - Escola Superior d'Art Dramàtic 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 12
13 - Escola d'Art i Superior de Disseny 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 13
1 - Escola Oficial d'Idiomes. Alumnat oficial matriculat segons idioma. Curs 2021/22 7 ALTRES ENSENYAMENTS 1
2 - Escola Oficial d'Idiomes. Alumnat que ha obtingut el certificat de nivell segons idioma. Curs 2020/21 7 ALTRES ENSENYAMENTS 2
3 - Escola Oficial d'Idiomes. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2021/2022 7 ALTRES ENSENYAMENTS 3
4 - Universitat Internacional Menéndez Pelayo. 2021 7 ALTRES ENSENYAMENTS 4
5 - Universitat Popular. Grups i alumnat per centre. Curs 2021/22 7 ALTRES ENSENYAMENTS 5
6 - Universitat Popular. Grups i alumnat per activitat. Curs 2021/22 7 ALTRES ENSENYAMENTS 6
7 - Formació de persones adultes. Curs 2021/22 7 ALTRES ENSENYAMENTS 7
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Les dones a la Ciutat de València 2019 Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Títol: Cens de població 2011. Àrea Metropolitana de València Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Títol: Enquesta sociodemogràfica 1991 de la ciutat de València Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Títol: Els Nous Districtes de la Ciutat de València. 1981 Última publicació el: 31-03-1981 1981-03-31