Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 EDUCACIÓ
1 - Característiques generals de l'alumnat de Preescolar / Educació Infantil. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 1
2 - Característiques generals de l'alumnat de Preescolar / Educació Infantil de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2
3 - Centres i Unitats de Preescolar / Educació Infantil segons tipus de centre. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 3
4 - Alumnat de Preescolar / Educació Infantil segons tipus de centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 4
5 - Característiques generals de l'alumnat de Primària. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 5
6 - Característiques generals de l'alumnat de Primària de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 6
7 - Centres i Unitats de Primària segons tipus de centre. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 7
8 - Alumnat de Primària segons tipus de centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8
9 - Característiques generals de l'alumnat d'ESO. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 9
10 - Característiques generals de l'alumnat d'ESO de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 10
11 - Centres i Unitats d'ESO segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 11
12 - Alumnat d'ESO segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 12
13 - Característiques generals de l'alumnat de Batxillerat. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 13
14 - Característiques generals de l'alumnat de Batxillerat de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 14
15 - Centres i Unitats de Batxillerat segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 15
16 - Alumnat de Batxillerat segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 16
17 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 17
18 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 18
19 - Centres i Unitats de Cicles Formatius de Grau Mitjà segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 19
20 - Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 20
21 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 21
22 - Característiques generals de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior de nacionalitat estrangera. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 22
23 - Centres i Unitats de Cicles Formatius de Grau Superior segons titularitat del centre. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 23
24 - Alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior segons titularitat del centre i curs. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 24
25 - Dades definitives de centres, unitats i alumnat segons titularitat del centre. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 25
26 - Alumnat en Educació Primària segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 26
27 - Alumnat en ESO segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 27
28 - Alumnat en Batxillerat segons llengua d'aprenentatge i titularitat del centre. Districtes. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 28
29 - Promoció de nivell segons sexe i titularitat del centre. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 29
30 - Resultats de Batxillerat i notes PAU segons titularitat del centre. Cursos 2017/2018, 2018/19 i 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 30
31 - Resultats de Batxillerat i notes PAU. Districtes. Curs 2019/2020 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 31
32 - Personal als centres d'educació de règim general no universitari segons titularitat del centre. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 32
33 - Professorat d'Educació de règim general no universitari segons nivell que imparteix. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 33
34 - Personal dels centres específics d'Educació Especial. Curs 2018/19 1 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 34
1 - Matriculacions per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2019/2020 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 1
2 - Matriculacions per centre, titulació, curs i sexe. Curs 2019/2020 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2
3 - Característiques bàsiques de l'alumnat matriculat. Curs 2019/2020 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 3
4 - Estudis de Postgrau, Tercer Cicle i altres. Curs 2019/2020 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 4
5 - Professorat segons centre, categoria i sexe. Curs 2019/2020 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 5
6 - Alumnat que va acabar els seus estudis per centre, titulació i sexe. Curs 2018/19 2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 6
1 - Alumnat matriculat per centre, titulació, sexe i lloc de residència. Curs 2019/2020 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1
2 - Característiques bàsiques de l'alumnat matriculat. Curs 2019/2020 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2
3 - Estudis de Postgrau i Tercer Cicle. Curs 2019/2020 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 3
4 - Professorat segons categoria, centre i sexe. Curs 2019/2020 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 4
5 - Alumnat graduat a la Universitat de València. Curs 2018/19 3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 5
1 - Alumnat matriculat segons seu, programa i sexe. Curs 2019/2020 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 1
2 - Alumnat matriculat resident a València segons seu, programa i sexe. Curs 2019/2020 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 2
3 - Professors tutors segons centre, programa i sexe. Curs 2019/2020 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 3
4 - Alumnat que va acabar els estudis per carrera universitària i sexe. Curs 2018/19 4 UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 4
1 - Universitat Cardenal Herrera - CEU 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 1
2 - Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 2
3 - Universitat Europea de València 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 3
4 - Florida Universitaria 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 4
5 - Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 5
6 - Centres Universitaris a la ciutat de València adscrits a la Universitat de València 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 6
7 - Universitat Internacional Valenciana - VIU 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 7
8 - Centre Universitari EDEM 5 ALTRES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 8
1 - Conservatori Professional de Música “José Iturbi” 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 1
2 - Conservatori Professional de Música n. 2 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 2
3 - Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 3
4 - Conservatori Professional de Dansa 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 4
5 - Conservatori Superior de Dansa 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 5
6 - Escola Superior d'Art Dramàtic 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 6
7 - Escola d'Art i Superior de Disseny 6 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 7
1 - Escola Oficial d'Idiomes. Alumnat oficial matriculat segons idioma. Curs 2019/20 7 ALTRES ENSENYAMENTS 1
2 - Escola Oficial d'Idiomes. Alumnat que ha obtingut el certificat de nivell segons idioma. Curs 2017/18 7 ALTRES ENSENYAMENTS 2
3 - Escola Oficial d'Idiomes. Professorat segons categoria i sexe. Curs 2018/19 7 ALTRES ENSENYAMENTS 3
4 - Universitat Internacional Menéndez Pelayo. 2019 7 ALTRES ENSENYAMENTS 4
5 - Universitat Popular. Grups i alumnat per centre i activitat. Curs 2019/2020 7 ALTRES ENSENYAMENTS 5
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Última publicació el: 31-03-1981 1981-03-31
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31