S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 TREBALL
1 - Desocupació registrada per Oficina del SERVEF i mes. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 1
2 - Desocupació registrada. Comparació amb altres àmbits. 2022 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 2
3 - Evolució de la taxa de desocupació registrada. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 3
4 - Desocupació registrada segons edat i sexe. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 4
5 - Desocupació registrada segons grup professional. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 5
6 - Desocupació registrada segons sector econòmic i sexe. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 6
7 - Desocupació registrada segons activitat econòmica. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 7
8 - Desocupació registrada segons nivell d'estudis. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 8
9 - Desocupació registrada segons temps d'inscripció. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 9
10 - Desocupació registrada segons sexe per districte. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 10
11 - Desocupació registrada segons edat per districte. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 11
12 - Desocupació registrada segons sector per districte. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 12
13 - Desocupació registrada segons temps d'inscripció per districte. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 13
14 - Desocupació registrada segons sexe per barri. 2021 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 14
1 - Contractes registrats a la ciutat de València per mes segons sector d'activitat. 2021 2 CONTRACTES DE TREBALL REGISTRATS 1
2 - Contractes registrats a la ciutat de València segons mes, tipus de contracte i sexe. 2021 2 CONTRACTES DE TREBALL REGISTRATS 2
3 - Contractes registrats a la ciutat de València segons mes, edat i sexe. 2021 2 CONTRACTES DE TREBALL REGISTRATS 3
1 - Taxes d'activitat, treball i desocupació, segons sexe. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 1
2 - Població de 16 i més anys segons relació amb l'activitat econòmica i sexe. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 2
3 - Població activa segons sector econòmic. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 3
4 - Població activa segons edat i sexe. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 4
5 - Població ocupada segons edat i sexe. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 5
6 - Població ocupada segons sector econòmic. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 6
7 - Població ocupada segons situació professional. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 7
8 - Població assalariada segons sector econòmic. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 8
9 - Població assalariada segons relació laboral. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 9
10 - Població assalariada del sector públic segons tipus d'administració. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 10
11 - Població desocupada segons edat i sexe. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 11
12 - Població desocupada segons temps que fa que busca treball. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 12
13 - Població inactiva segons situació d'inactivitat. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 13
14 - Llars segons activitat dels seus membres. 2021 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 14
1 - Accidents de treball amb baixa segons sector d'activitat. 2020 4 SINISTRALITAT LABORAL 1
2 - Accidents de treball amb baixa segons secció d'activitat. 2020 4 SINISTRALITAT LABORAL 2
3 - Dies de duració de les baixes d'accidents laborals amb baixa segons sector d'activitat. 2020 4 SINISTRALITAT LABORAL 3
4 - Dies de duració de les baixes d'accidents laborals amb baixa segons secció d'activitat. 2020 4 SINISTRALITAT LABORAL 4
5 - Malalties professionals segons gravetat i sexe. 2021 4 SINISTRALITAT LABORAL 5
6 - Malalties professionals segons gravetat i edat. 2021 4 SINISTRALITAT LABORAL 6
7 - Malalties professionals segons gravetat i sector econòmic. 2021 4 SINISTRALITAT LABORAL 7
8 - Malalties professionals segons gravetat i causa. 2021 4 SINISTRALITAT LABORAL 8
1 - Afiliacions a la Seguretat Social segons règim. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 1
2 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons règim i mes. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 2
3 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al règim general segons divisió d'activitat (CNAE-09) i característiques de la persona afiliada. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 3
4 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al règim especial de treballadors autònoms segons divisió d'activitat (CNAE-09) i característiques de la persona afiliada. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 4
5 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons edat i sexe. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 5
6 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons activitat i sexe. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 6
7 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons tipus de dependència laboral i sexe. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 7
8 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons nacionalitat i sexe. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 8
9 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons nacionalitat i règim. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 9
10 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons grup de cotització. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 10
11 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons tipus de contracte i sexe. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 11
12 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons tipus de jornada i sexe. 2021 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 12
1 - Centres de treball i representants sindicals amb mandat vigent. 2021 6 ELECCIONS SINDICALS 1
2 - Representants sindicals amb mandat en vigor per central sindical. 2021 6 ELECCIONS SINDICALS 2
3 - Actes. 2021 6 ELECCIONS SINDICALS 3
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Mercat de Treball 2022 Última publicació el: 19-04-2023 2023-04-19
Títol: Dades 2023. Primer Trimestre Última publicació el: 12-04-2023 2023-04-12
Títol: Mercat de treball 2022. Municipis de l'àrea metropolitana de València Última publicació el: 29-03-2023 2023-03-29
Títol: Dones i homes a la ciutat de València 2023 Última publicació el: 08-03-2023 2023-03-08
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Les dones a la Ciutat de València 2019 Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Títol: Cens de població 2011. Barris de València Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Títol: Cens de població 2011. Àrea Metropolitana de València Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Títol: Enquesta de pressuposts familiars 1980-1981 i 1990-1991 de la ciutat de València Última publicació el: 14-11-2001 2001-11-14
Títol: Enquesta sociodemogràfica 1991 de la ciutat de València Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Títol: Butlletí d'Estadística Municipal Núm. 47 (1994 4T) Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31