Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 ESPORTS
1 - Instal·lacions esportives segons gestió. 2005 1 ESPORTS 1
2 - Instal·lacions esportives segons ús. 2005 1 ESPORTS 2
3 - Equipaments esportius per activitat. Districtes. 2005 1 ESPORTS 3
4 - Nombre d'usos i persones usuàries de les instal·lacions municipals. 2019 1 ESPORTS 4
5 - Nombre d'usos i cursillistes a les instal·lacions municipals segons activitat. 2019 1 ESPORTS 5
6 - Clubs federats segons esport a la ciutat de València. 2019 1 ESPORTS 6
7 - Nombre de centres segons titularitat en Escoles Esportives Municipals. Curs 2019/2020 1 ESPORTS 7
8 - Nombre de grups en Escoles Esportives Municipals segons esport. Curs 2019/2020 1 ESPORTS 8
9 - Alumnat en Escoles Esportives Municipals segons esport i sexe. Curs 2019/2020 1 ESPORTS 9
10 - Espais per a jocs infantils. Districtes. 2019 1 ESPORTS 10
11 - Grans esdeveniments esportius organitzats o amb participació de la FDM. 2019 1 ESPORTS 11
12 - Curses Populars a València. 2019 1 ESPORTS 12
13 - Altres esdeveniments esportius organitzats o amb participació de la FDM. 2019 1 ESPORTS 13
14 - Espais d'exercici físic. 2019 1 ESPORTS 14
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10