Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 CONSULTES ELECTORALS
1 - Participació a les Eleccions Municipals. 1979-2019 1 ELECCIONS MUNICIPALS 1
2 - Vots a candidatures a les Eleccions Municipals. 1979-2019 1 ELECCIONS MUNICIPALS 2
3 - Participació a les Eleccions Municipals 2019. Districtes 1 ELECCIONS MUNICIPALS 3
4 - Vots a candidatures a les Eleccions Municipals 2019. Districtes 1 ELECCIONS MUNICIPALS 4
5 - Participació a les Eleccions Municipals 2019. Barris 1 ELECCIONS MUNICIPALS 5
6 - Vots a candidatures a les Eleccions Municipals 2019. Barris 1 ELECCIONS MUNICIPALS 6
1 - Participació a les Eleccions Autonòmiques. 1983-2019 2 ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1
2 - Vots a candidatures a les Eleccions Autonòmiques. 1983-2019 2 ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2
3 - Participació a les Eleccions Autonòmiques 2019. Districtes 2 ELECCIONS AUTONÒMIQUES 3
4 - Vots a candidatures a les Eleccions Autonòmiques 2019. Districtes 2 ELECCIONS AUTONÒMIQUES 4
5 - Participació a les Eleccions Autonòmiques 2019. Barris 2 ELECCIONS AUTONÒMIQUES 5
6 - Vots a candidatures a les Eleccions Autonòmiques 2019. Barris 2 ELECCIONS AUTONÒMIQUES 6
1 - Participació a les Eleccions Generals. 1977-2019 3 ELECCIONS GENERALS 1
2 - Vots a candidatures a les Eleccions Generals. 1977-2019 3 ELECCIONS GENERALS 2
3 - Participació a les Eleccions Generals 11/2019. Districtes 3 ELECCIONS GENERALS 3
4 - Vots a candidatures a les Eleccions Generals 11/2019. Districtes 3 ELECCIONS GENERALS 4
5 - Participació a les Eleccions Generals 11/2019. Barris 3 ELECCIONS GENERALS 5
6 - Vots a candidatures a les Eleccions Generals 11/2019. Barris 3 ELECCIONS GENERALS 6
1 - Participació a les Eleccions Europees. 1987-2019 4 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 1
2 - Vots a candidatures a les Eleccions Europees. 1987-2019 4 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2
3 - Participació a les Eleccions Europees 2019. Districtes 4 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 3
4 - Vots a candidatures a les Eleccions Europees 2019. Districtes 4 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 4
5 - Participació a les Eleccions Europees 2019. Barris 4 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 5
6 - Vots a candidatures a les Eleccions Europees 2019. Barris 4 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 6
1 - Resultats del Referèndum Constitució Europea. Districtes i barris. 2005 5 REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 1
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 29-10-2019 2019-10-29
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 28-05-2019 2019-05-28
Última publicació el: 30-04-2019 2019-04-30
Última publicació el: 11-11-2019 2019-11-11
Última publicació el: 28-05-2019 2019-05-28
Última publicació el: 21-02-2005 2005-02-21
Última publicació el: 20-11-2017 2017-11-20
Última publicació el: 31-03-1981 1981-03-31
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31