Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
1 - Localització geogràfica del terme municipal 1 TERRITORI 1
2 - Superfície del terme municipal per districtes i barris 1 TERRITORI 2
3 - Longitud dels límits municipals de la ciutat de València 1 TERRITORI 3
1 - Temperatures absolutes. 2019 2 CLIMATOLOGIA 1
2 - Temperatures mitjanes. 2019 2 CLIMATOLOGIA 2
3 - Pressió atmosfèrica mitjana mensual. 2019 2 CLIMATOLOGIA 3
4 - Hores de sol i percentatge d'insolació mensual. 2019 2 CLIMATOLOGIA 4
5 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació. 2019 2 CLIMATOLOGIA 5
6 - Dies segons nuvolositat. 2019 2 CLIMATOLOGIA 6
7 - Humitat atmosfèrica relativa mitjana mensual. 2019 2 CLIMATOLOGIA 7
8 - Velocitat del vent. 2019 2 CLIMATOLOGIA 8
9 - Observacions del vent. 2019 2 CLIMATOLOGIA 9
10 - Observacions mitjanes del període 1938-2018 2 CLIMATOLOGIA 10
11 - Valors extrems del període 1938-2018 2 CLIMATOLOGIA 11
12 - Precipitació atmosfèrica total i nombre de dies de precipitació en pluviòmetres municipals. 2019 2 CLIMATOLOGIA 12
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 28-04-2021 2021-04-28
Última publicació el: 04-10-2021 2021-10-04
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Última publicació el: 31-03-1981 1981-03-31
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31