S'està cercant, espereu....

Llars Verdes - València

Llars Verdes

 

és un programa educatiu dirigit a famílies preocupades per l'impacte ambiental i social de les seues decisions i hàbits quotidians. Amb aquesta iniciativa es pretén impulsar un canvi d'actitud en la ciutadania promovent aquelles formes de consum i ús de recursos que provoquen menor impacte. 

València Clima i Energia dinamitza el programa a través dels seus dos equipaments: l'Observatori del Canvi Climàtic i l'Oficina de l'Energia. Compta a més amb la col·laboració del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i el Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM). 

 

Més informació: https://climaienergia.com/llars-verdes/
Contacte:
Oficina de l'Energia.
C / Jose Maria  Haro, 9 i 11 - 46022 València
Telèfon: 961 061 582
e-mail: llarsverdes@climaienergia.com

Programa Comunitat Valenciana. Aspectes bàsics per a la seua gestió (pdf 594 kb)