S'està cercant, espereu....

Espais de participació - València

Cooperació descentralitzada i ciutadania

La cooperació descentralitzada es caracteritzà des del seu naixement per uns trets propis i diferencials entre els quals destaquen: el paper de la societat civil, sobretot de les ONGD, en el seu disseny i execució; i la seua major capacitat per tal de facilitar la implicació de la ciutadania tant en les accions de cooperació internacional com, a través d’elles i d’altres intervencions en matèria d’EpD, generar una societat més conscient i compromesa amb el desenvolupament i la solidaritat internacional. 

En coherència amb això, entre els anys 2017 i 2019 s’elaboraren de forma participativa el Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022 i l’Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022. En els dos documents es reconeix i aposta per desenvolupar les potencialitats de la cooperació descentralitzada en matèria de participació. 

Així, entre els principis d’actuació que han de regir l’AOD municipal fixats en el Pla de cooperació es recull expressament el principi de participació i coresponsabilitat com un principi consubstancial a les accions de cooperació impulsades per les administracions locals, per la qual cosa l’Ajuntament es compromet a promoure els espais i les accions que permeten exercir a la ciutadania el dret a la participació i aconseguir d’esta manera generar una ciutadania crítica i compromesa amb el desenvolupament i la justícia global. 

En l’actualitat, en el marc de l’AOD impulsada per l’Ajuntament de València, existixen diferents espais de participació i reflexió sobre la cooperació internacional per al desenvolupament entre els quals destaquen el Consell Municipal de Cooperació i l’espai ÀGORA.