Història - València

Antecedents Històrics

Machina Hydraulica

L'any 1755 l'Ajuntament de València va publicar, dirigit al gremi de “traginers”, la "Instrucció i mètode per a la pràctica i conservació de la Machina Hydraulica” (imatge de l'esquerra) per a extingir incendis. En esta publicació es detalla on es trobava el que podríem anomenar "primer parc de Bombers" (on es guardava la màquina hidràulica i la resta de material d'extinció), en la plaça que hi havia enfront del Col·legi del Senyor Patriarca, hui en dia integrat en l'edifici de la Universitat antiga. Eren els “traginers” els responsables de conduir la màquina i d'usar la llança (ser els bombers intervinents en l'extinció), els quals eren reforçats i complementats pels membres dels gremis d'obrers (24), pedrapiquers (6) i fusters (12), sent sancionats els que no acudien. La Secció de Bombers Sapadors de València va ser creada per la Mútua Contra Incendis de València el 10 de setembre de 1848 amb la intenció de protegir els propietats intramurs dels mutualistes. La seu de la Mútua, on es guardava el material contra incendis, es trobava en la plaça de la Figuereta (actualment, està integrada en la Plaça de la Mare de Déu), darrere dels antigues Casas Consistorials (actualment, són els jardins de la Generalitat i una part de la Plaça de la Mare de Déu).

Poc després, es va ampliar la zona d'actuació per a cobrir les cases que els mutualistes tenien extramurs. L'acord que es va adoptar era que si l'incendi era intramurs, eixiria a la seua extinció les dependències al complet; si l'incendi afectava propietats extramurs, només eixiria la mitat de les dependències, mantenint-se l'altra mitat per a donar resposta a una emergència que es poguera produir murs dins. Per a resoldre el problema i donar servici a tota la ciutadania, l'Ajuntament de la Ciutat i la Mútua van arribar a l'acord següent: dels gastos ocasionats en l'extinció d'un incendi en propietats d'un mutualista es faria càrrec la Mútua, i de les produïdes en l'extinció d'un incendi en propietats d'un no mutualista es faria càrrec l'Ajuntament de València. Este acord de funcionament entre Mútua i Ajuntament va romandre vigent fins al 17 d'octubre de 1857, moment en què es va acordar que l'Ajuntament es faria càrrec de la Secció de Bombers Sapadors amb tots els seus gastos i la Mútua s'encarregaria de liquidar a l'Ajuntament els gastos corresponents a les intervencions dels bombers en propietats de mutualistes.

|