S'està cercant, espereu....

Introducció - València

INTRODUCCIÓ

El Centre Arqueològic de l'Almoina és un nou, modern i ampli espai cultural obert al públic en 2007. De forma més o menys quadrada, amb uns 50 m de costat, comprén una superfície d'uns 2.500 m2.

Alberga les excavacions arqueològiques que entre 1985 i 2005 va realitzar l'Ajuntament de València. Esta labor ha suposat el descobriment d'uns quants edificis monumentals, inscripcions, elements arquitectònics solts, més de 1000 monedes i més de 500 peces ceràmiques de categoria expositiva, junt amb una immensa documentació tècnica, que representa una bona part dels fons arqueològics de València.

Almoina 2003 Les excavacions de l'Almoina l'any 2003

No obstant això, el major interés d'este lloc no ho constituïxen els objectes solts, sinó els edificis, que formen un complet i ben conservat compendi de la història i l'evolució urbana de la ciutat des de la seua fundació fins als nostres dies, que gràcies a la contínua superposició de construccions, que, al temps, arrasen i preserven a les inferiors, donen com resultat una verdadera antologia històrica i urbana del que ha sigut la nostra ciutat.

Paradoxalment, esta riquesa i abundància de troballes suposa el principal problema a l'hora de fer entendre el públic estes excavacions, ja que la superposició d'edificis d'èpoques distintes dificulta l'explicació.

Ara, amb els més moderns mitjans audiovisuals es presenta una mostra selectiva del que conté l'Almoina, fruit dels intensos treballs que han tingut lloc en els últims 20 anys.

Exterior de la plaça El Centre Arqueològic de l'Almoina en la plaça de Junio Bruto

En l'itinerari establit, la part oriental, ocupada per l'Alcàsser islàmic, i vista des del hall d'entrada, és el lloc idoni per a explicar el període musulmà. La primera ciutat, la republicana, ben representada per les termes, és el moment predominant en el centre del recorregut. En el costat occidental es dóna major èmfasi a les restes de l'imperi romà, cas del fòrum i la cúria. En la part sud es destaca l'etapa visigoda, amb la zona martirial i episcopal. Dins d'este plantejament general, s'usa el mateix viari romà, magníficament reflectit per la conjunció de les 2 principals artèries, el card i el decumanus, com a eix canalitzador de la visita. Cap a l'oest, nord i este, s'han disposat sengles punts de fuga virtuals que continuen el recorregut per la ciutat romana més enllà dels límits del Centre Arqueològic.

Itinerari del recorregut arqueològic amb la situació dels edificis principals (pdf 648 kb)