Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2021

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2021 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 19 de novembre de 2020.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Aprovació definitiva

Aprovació inicial

Pressupostos 2021. Resum aprovació inicial (pdf 21,2 Mb).

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 11,5 Mb)

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

 

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

Quart Trimestre de 2016

2 IR SEP 5501-16-50 18 CI P.Local 1401-16-1563 19 CI Ocupament 2902-16-134 20 CI Ocupament 2902-16-132 21 CI Ocupament 2902-16-81 22 CI P.Local 1401-16-4795 23 CI Bandas 1601-16-32 24 CI P.Local 1401-16-4673 25 CI P.Local 1401-16-6545 26 CI B.Soc 2201-16-238 27 CI Educació 2101-16-397 28 CI B.Soc. 2201-16-26 30 CI SEP 5501-16-61 32 TA-TB SEP 5501-16-58 33 TA-TB Descent 2301-16-324 34 TA-TB Ocup 2902-16-497 35 TA-TB Personal 1101-16-1512 36 TA-TB C.Festiva 1904-16-568 37 TA-TB P.Majors 2224-16-180 39 TA-TB SCT 1201-16-604 41 TA-TB Bombers 1501-16-319 42 TA-TB Platges 2410-16-70 43 TA-TB Personal 1101-16-1725

Tercer Trimestre de 2016

13 CI Jov. 1902-16-82 14 CI Ob.Infr 3301-15-305 15 CI CIA 2701-16-317 16 CI Drogod. 2501-16-11 17 CI Viv. 3910-16-12 21 TA-TB Cult.Fest 1904-16-499 22 TA-TB Esports 1903-16-165 23 TA-TB B.Soc 2201-16-300 24 TA-TB SEP 5501-16-44 25 TA-TB SCT 1201-16-382 27 TA-TB Ac.Cult 1905-16-123 28 TA-TB Planej 3001-16-203 29 TA-TB SEP 5501-16-51

Segon Trimestre de 2016

1 IR SEP 5501-16-15 7 TA-TB B.Soc. 2201-16-166 8 CI Educ. 2101-16-574 8 TA-TB CIA 2701-16-100 9 CI Ocup. 2902-16-236 9 TA-TB Educ. 2101-16-154 10 CI Platges 2410-16-17 10 TA-TB Ocup. 2902-16-75 13 TA-TB SCT 1201-16-238 14 TA-TB SCT 1201-16-258 15 TA-TB P.Local 1401-16-2978 17 TA-TB Of.Publ. 4103-16-32 18 TA-TB Personal 1101-16-807 19 TA-TB Ocupament 2902-16-148 20 TA-TB Educació 2101-16-260

Primer Trimestre de 2016

1 CI M.Infr 3401-15-23 1 TA-TB SEP 5501-16-2 2 CI Ocup. 2902-15-40 2 TA-TB SEP 5501-16-5 3 CI Ocup. 2902-15-41 3 TA-TB SEP 5501-16-16 4 CI Ocup. 2902-15-42 4 TA-TB Personal 1101-16-228 5 CI Ocup. 2902-15-496 5 TA-TB B.Social 2201-16-83 6 CI Ocup. 2902-15-495 7 CI Ocup. 2902-15-519