Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2021

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2021 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 19 de novembre de 2020.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Aprovació definitiva

Aprovació inicial

Pressupostos 2021. Resum aprovació inicial (pdf 21,2 Mb).

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 11,5 Mb)

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

 

Modificacions de crèdits

Sèptim expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la 7 modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2016. Exp. Núm. 05501/2016/57 del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 217, de 10/11/2016, a les pàgs. 56-62.

Periode d'exposició: de l'11 de novembre fins l'1 de desembre de 2016.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

7e expedient de modificació de crèdits (pdf 5,23 kb) Aprovació inicial 7 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 217, de 10 de novembre de 2016 (pdf 742 kb) Aprovació definitiva 7 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 239 de 14 de desembre de 2016 (pdf 750 kb)

Quarta Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la 4ª modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016. Exp. Núm. 05501/2016/54 del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 199, de 14/10/2016, a la pàg. 38

Periode d'exposició: del 17 d'octubre al 7 de novembre.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

4ª Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives (pdf 29,4 kb) Aprovació inicial de la 4ª modificació de l'Annex d'aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016, publicat en BOP núm. 199 de 14 d'octubre de 2016 (pdf 38,7 kb) Aprovació definitiva de la 4ª modificació de l'Annex d'aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016, publicat en BOP núm. 225 de 22 de novembre de 2016 (pdf 35,5kb)

Sext expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la 6 modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2016. Exp. Núm. 05501/2016/52 del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 198, de 13/10/2016, a la pàg. 36

Periode d'exposició: del 14 d'octubre fin al 4 de novembre de 2016.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

6e expedient de modificació de crèdits (pdf 5,13 kb) Aprovació inicial 6 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 198, de 13 d'octubre de 2016 (pdf 35,8 kb) Aprovació definitiva 6 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 222 de 17 de novembre de 2016 (pdf 767 kb)

Cinquè expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la 5 modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2016. Exp. Núm. 05501/2016/45 del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 15433, de 10/08/2016, a la pàgs. 59-64

Periode d'exposició: de l'11 al 29 d'agost

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

5e expedient de modificació de crèdits (pdf 5,58 kb) Aprovació definitiva 5 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 177, de 13 de setembre de 2016 (pdf 44,1 kb)

Tercera Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la 3ª modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016. Exp. Núm. 05501/2016/36 del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 153, de 09/08/2016, a la pàg. 92

Periode d'exposició: del 10 al 27 d'agost

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

3ª Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives (pdf 45,2 kb) Aprovació definitiva de la 3ª modificació de l'Annex d'aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016, publicat en BOP núm. 177 de 13 de setembre de 2016 (pdf 201kb)

Quart expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la segunda modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2016. Exp. Núm. 05501/2016/35 del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 30 de juny de 2016.

Anunci publicat en el BOP núm. 133, de data 12/07/2016, en la pàgina 71

Període d'exposició: del 13 al 29 de juliol.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

4r expedient de modificació de crèdits (pdf 5,58 kb)

Tercer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la tercera modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2016. Exp. Núm. 05501/2016/29 del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 26 de maig de 2016.

Anunci publicat en el BOP núm. 109, de data 08/06/2016, en la pàgina 22

Període d'exposició: del 9 al 25 de juny.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

3r expedient de modificació de crèdits (pdf 25,3 kb) Aprovació definitiva 3 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 131, pàg. 49, de 8 de juliol de 2016 (pdf 44,3 kb)

Segona Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la 2ª modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016. Exp. Núm. 05501/2016/31 del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 26 de maig de 2016.

Anunci publicat en el BOP núm. 109, de data 08/06/2016, en la pàgina 24

Període d'exposició: del 9 al 25 de juny.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

2ª Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives (pdf 45,2 kb)

Segon expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la segunda modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2016. Exp. Núm. 05501/2016/20 del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 31 de març de 2016.

Anunci publicat en el BOP núm. 69, de data 13/04/2016, en la pàgina 58

Període d'exposició: del 14 al 30 d'abril.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

2n expedient de modificació de crèdits (pdf 22,8 kb) Aprovació definitiva 2 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 91, pàg. 113, de 13 de mayo de 2016 (pdf 46,5 kb)

Primera Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016. Exp. Núm. 05501/2016/3 del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 25 de febrer de 2016.

Anunci publicat en el BOP núm. 44, de data 04/03/2016, en la pàgina 66

Període d'exposició: del 4 al 22 de març.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives (pdf 40,6 kb) Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2016, publicat en BOP núm. 65 de 7 d'abril de 2016 (pdf 721 kb)

Primer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa la primera modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2016. Exp. Núm. 05501/2016/12 del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 25 de febrer de 2016.

Anunci publicat en el BOP núm. 44, de data 04/03/2016, en la pàgina 65

Període d'exposició: del 4 al 22 de març.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

1r expedient de modificació de crèdits (pdf 4,19 kb) Aprovació definitiva 1 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016, publicat en BOP núm. 65 de 7 d'abril de 2016 (pdf 235 kb)