S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L'Ajuntament de València nomena 77 nous bombers

• Els nous efectius exerciran com a funcionaris en pràctiques durant els quatre primers mesos

29/09/2023

  • La Junta de Govern Local aprova la incorporació de tres dones i 74 homes com a reforç a l'actual plantilla del Departament
  • Els nous efectius han superat un procés selectiu de cinc exercicis amb proves psicotècniques, mèdiques i físiques com a natació, velocitat, resistència, press-banca, corda i pujada a torre amb llast de 15 quilos

Després de superar un llarg i dur procés selectiu, compost de cinc exercicis amb les seues corresponents proves físiques, tres dones i 74 homes s'incorporen el pròxim dilluns, 2 d'octubre, al Departament de Bombers de l'Ajuntament de València. La Junta de Govern Local d'este divendres, 29 de setembre, ha procedit al nomenament com a funcionaris en pràctiques dels 77 nous bombers.

Esta convocatòria d'ocupació pública es va publicar l'any 2021 amb una oferta inicial de 66 places, però al llarg del desenvolupament de les proves s'han afegit altres 11 llocs vacants, la qual cosa ha originat que el nombre total de places adjudicades siguen 77, en el que suposa un reforç de personal important en l'actual plantilla.

Els nous efectius del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció d'Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament de València exerciran com a funcionaris en pràctiques durant els seus quatre primers mesos. Una vegada superat este període de prova es convertiran en funcionaris de carrera. Tots estan convocats este dilluns, 2 d'octubre, per a l'inici del curs de 500 hores, de caràcter selectiu, de formació i capacitació teoricopràctic, en les instal·lacions de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), en el complex educatiu de Cheste.

Des que realitzaren el seu primer examen teòric a les 12 del migdia del 27 de juliol de 2022, els aspirants pel torn lliure han hagut de superar un total de cinc proves: un examen tipus test sobre un temari de 44 temes; proves físiques de natació, velocitat, resistència, press-banca, corda i pujada a una torre de maniobres amb un llast de 15 quilos; un exhaustiu reconeixement mèdic; una prova psicotècnica d'intel·ligència i personalitat on es valora el raonament, la precisió perceptiva, l'autocontrol, la serenitat i l'empatia, entre altres; així com el desenvolupament d'un supòsit pràctic. A més de lluitar contra el cronòmetre, els aspirants van ser sotmesos a controls antidopatge per part del tribunal.

Entre altres, els requisits mínims per a optar al cos municipal de Bombers, a través de les corresponents ofertes d'ocupació pública, són tindre complits els 16 anys, disposar de la capacitat funcional i psicofísica adequada, estar en possessió del títol de Batxiller o de Tècnic o equivalent, i comptar amb els permisos i les autoritzacions determinades per a conduir vehicles de transport prioritari.