Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament de València es mostra contrari als peatges i demana la gratuïtat de l’A-7

El Ple de la Corporació ha aprovat també una moció sobre l'accés universal a l'habitatge

• L'autopista A-7

27/05/2021

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de Vox, demana que es consolide la gratuïtat de l’autopista AP-7 i expressa la seua oposició a la instauració de peatges generalitzats que afecten les carreteres valencianes. La posició del Ple s’ha produït arran d’una proposta inicial de Compromís, consensuada dins de l’equip de govern. El plenari demana també instar al govern d’Espanya a “agilitar les inversions necessàries per a la millora de la xarxa de rodalia de la ciutat de València i accelerar el corredor mediterrani, així com garantir un finançament no discriminatori del transport públic”.

El plenari ha decidit “instar el govern de l’Estat a consensuar amb les comunitats autònomes, i en concret amb la valenciana, les polítiques de mobilitat. El consistori considera que el poble valencià ja ha suportat dècades de pagament de peatges així com la necessitat de garantir l’equitat i la justícia social dels sectors més vulnerables”.

Carlos Galiana, regidor que ha presentat la proposta, considera que “cada any de peatge en l’autopista A-7 ens ha costat als valencians 300 milions d’euros” i ha demanat inversions públiques “en el transport metropolità, en la xarxa ferroviària de rodalies de València o en la connexió entre Gandia i Dénia”.

PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL

 

El Ple Municipal ha aprovat en la sessió de hui desenvolupar un Pla municipal d'ocupació juvenil, dirigit a un centenar de joves, i treballar en la preparació d'un nou programa de formació en tecnologies certificades. “Tot això sumat als programes de formació existents que es continuaran desenvolupant, oferint així adaptació i millora formativa per a augmentar la capacitació i ocupabilitat”. Així s'especifica en el text de la moció que ha aprovat la Corporació, i que ha presentat la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, com a alternativa a la moció inicial que havia plantejat la regidora del grup municipal Ciutadans Rocío Gil.

La proposta alternativa ha sigut aprovada pel Govern municipal, encara que els grups d'oposició han votat en contra. La proposta de la regidora Ibáñez recull la voluntat de “continuar apostant per polítiques actives d'ocupació juvenil, optant a totes les convocatòries d'ajudes, plans d'ocupació, etc. plantejades per diverses administracions i institucions” i “continuar impulsant polítiques que afavorisquen l'emancipació, com la reserva en tots els barris de la ciutat d'habitatges dotacionals assequibles destinades a menors de 35 anys”.

La regidora Maite Ibáñez ha destacat el Pla Joventut València 2019-2023, concebut “com una planificació dinàmica i, com a tal, sotmés a les avaluacions anuals que es realitzen sobre la seua implementació. Per tant, s'impulsaran mesures d'adaptació i actualització, tant des de la supervisió tècnica com des de la revisió de la planificació estratègica, davant l'aparició de nous escenaris, tal com s'està realitzant actualment”. Finalment, la moció aprovada preveu “impulsar la representació del Consell de la Joventut de València dins del Consell Social de la Ciutat, per la qual cosa s'estudiarà la possibilitat de modificar el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana per a ampliar el nombre de membres”.

La regidora de Ciutadans Rocío Gil ha assenyalat que “esta és la segona vegada que la joventut s'enfronta a una crisi econòmica, una crisi que està tenint greus efectes en la joventut valenciana”, ha afirmat, per la qual cosa ha assenyalat “la necessitat que les polítiques de joventut estén al centre de la gestió”. Maite Ibáñez ha recordat que el Govern municipal ha triplicat el pressupost en matèria d'ocupació, i ha assenyalat a les persones menors de 35 anys com a col·lectiu “prioritari” de cara al lloguer i a l'accés a l'habitatge assequible.

ACCÉS UNIVERSAL A L'HABITATGE

Finalment, el Ple de la Corporació ha aprovat també una moció sobre l'accés universal a l'habitatge, que ha obtingut el suport de la pràctica totalitat de l'Hemicicle (han votat a favor els regidors de l'Equip de Govern, de Ciutadans i del PP, excepte Vox, que s'ha abstingut). L'acord plenari busca donar impuls a la “cerca de solucions i mesures d'acció positiva en l'àmbit de les competències de les Regidories de Servicis Socials i Desenvolupament, Renovació Urbana i Habitatge per a facilitar l'accessibilitat universal als habitatges en les comunitats de veïns o habitatges unifamiliars, i el dret a l'autonomia personal de les persones amb discapacitat i la priorització de les actuacions d'accessibilitat en les polítiques, estratègies i accions públiques sobre agenda urbana sostenible”.

El regidor Javier Copoví, del Grup Municipal Ciutadans, ha presentat una moció, que ha sigut modificada i complementada per l'Equip de Govern, en els termes que ha assenyalat la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano,i que finalment ha recollit este compromís per a sol·licitar “l'accessibilitat universal a l'habitatge de les persones amb discapacitat”, i en la qual s'ha acordat instar la Generalitat a “promoure solucions, mesures d'acció positiva i que s'habiliten fons econòmics suficients destinats a sufragar programes d'ajudes i subvencions públiques per a la reforma, rehabilitació i condicionament d'edificis d'habitatges en matèria d'accessibilitat universal sotmesos a la Llei de la Propietat Horitzontal”.

També s'ha acordat instar el Govern d'Espanya a modificar la llei 49/1960 del 21 de Julio Llei de la Propietat Horitzontal i el Reial decret legislatiu 7/2015 del 30 d'Octubre Llei del Sòl i Rehabilitació urbana “a fi de garantir plenament l'accés en condicions de dignitat i adequació a les persones amb discapacitat i persones majors a un habitatge, amb la total assumpció de costos d'accessibilitat per part de la comunitat com succeeix amb altres obligacions com les derivades de les condicions estructurals, d'estanquitat, habitabilitat i seguretat”.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr