Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

La Marina i els Poblats Marítims acullen el primer Campionat d’Europa de Triatlón tras la pandèmia amb vora 2.400 atletes de 40 països

Les afeccions al trànsit rodat es concentraran en les proves del dissabte i diumenge al matí fonamentalment.

• Triatló València 2019

24/09/2021

El Campionat d’Europa de Triatló que se celebra des de hui i fins diumenge 26 de setembre a València, per la zona de la Marina i el districte de Poblats Marítims, és la primera prova d’estes característiques que se celebra a Europa després de la pandèmia. Amb vora de 2.400 atletes de 40 països. Les afeccions, pel que fa al trànsit rodat, es concentraran en les proves del dissabte i diumenge al matí fonamentalment.

 

Pel que fa al dissabte 25, se celebren dues proves: la prova ciclista Sprint des de les 08.00 h i la prova de para triatló des de les 12.00 h, amb la qual cosa els talls al trànsit rodat estaran vigents de 07.00 a 14.30 hores. En el cas de la primera prova, el circuit és el següent: part exterior de la dàrsena de la Marina de València, avinguda del Port, Serradora fins a l’altura del carrer de Martí Grajales i tornada pel sentit contrari de Serradora, avinguda del Port, carrer de l’Enginyer Manuel Soto, pont de les Drassanes, plaça de les Moreres, carrer de les Moreres fins a la rotonda CV-5010 on s’efectua un gir de 180º per a tornar pel mateix lloc fins a la rotonda enfront del Cobert número 5, accedint al Passeig de la Calma i finalitzant en la part exterior de la dàrsena de la Marina de València. Pel que fa a la prova de para triatló, el circuit és el mateix exceptuant l’eixida a l’avinguda de la Serradora, amb la qual cosa esta via quedarà oberta a la circulació en acabar la prova Sprint al voltant de les 10.30 hores.

Diumenge 26, la prova de 40 km de ciclisme, l’Olímpic, tindrà lloc pel mateix circuit que la prova de Sprint del dissabte i implicarà talls al trànsit rodat entre les 07:00 i les 12.30 hores aproximadament.

L’itinerari ciclista estarà delimitat amb tanques de forma segura i l’organització s’ha encarregat, durant esta setmana, d’informar a les persones residents i comerciants de la zona de l’esmentada activitat. A més, s’habilita un carril per a entrar i eixida des de la rotonda de la Marina de València (enfront del Cobert número 5) fins al pont de les Drassanes i viceversa, així com un carril en avinguda del Port per a donar accés al veïnat.

Afeccions EMT València

La celebració de les proves durant el matí del dissabte i diumenge obligarà a alterar el recorregut de les línies 4, 19, 30, 32, 92, 95 i 99. També la línia 15 es veurà afectada el diumenge al matí. Tots els detalls de les alteracions podran ser consultades en la web, app i xarxes socials d'EMT.consultades en la web, app i xarxes socials d'EMT.

Recursos multimèdia