Instruments de participació

Qüestionaris

Els qüestionaris han permés aprofundir en alguns temes importants per al barri. En primer lloc, s’ha realitzat un qüestionari per a l’alumnat de l’IES Malilla i hem pogut conéixer millor els hàbits i percepcions de la gent més jove del barri. En segon lloc, s’ha realitzat un qüestionari d’autoavaluació del procés de treball per a les persones participants al projecte. Podràs trobar els resultats a l’apartat de “Documents” del web.

Activitats

Estes són les activitats programades per als pròxims mesos. Les activitats són els espais clau d’escolta i proposició. Informa’t de totes elles i inscriu-te per a participar. I, si vols, pots veure els resultats de les que ja hem fet. T’esperem!

Grup Veïnal

Per definir l’Estratègia Participada de Malilla s’impulsa un “Grup Veïnal” amb entitats del barri junt amb veïns i veïnes implicades en el projecte. Es reuneix periòdicament i es basa en el diàleg i la recerca del consens. El Grup Veïnal és un dels pilars del projecte i la seua tasca és fonamental per a l’Estratègia de Malilla.

Plenari

Espai de trobada entre totes les persones i entitats que participen a l’Estratègia. En estos encontres es posen en comú els avanços i els resultats parcials que permeten avançar en la definició de l’Estratègia. És l’espai de la presa de decisions estructurals del contingut i forma de fer, per exemple:

  • Priorització de línies estratègiques i formació de grups de treball
  • Posada en comú de la feina dels grups de treball i plantejament de l’estructura.
  • Validació de l’Esborrany de l’Estratègia
  • Autoavaluació
  • Seguiment de l’Estratègia

Grups de treball

Es centren en una línea estratègica i la seua intenció és agrupar persones i entitats interessades en proposar accions i detallar objectius específics de cada tema. El seu àmbit d’actuació és el barri de Malilla i les seues ferramentes de treball són els encontres de grup, el debat, la formació entre iguals i la recerca de consensos. Els Grups de treball activats són:

  • Grup per un lloc de trobada veïnal 
  • Grup per la transició energètica i ecològica
  • Grup per una cultura i formació oberta i accessible + oci saludable i joventut

Si vols formar part d’un grup de treball, escriu-nos a: estrategiamalilla@valencia.es