Què és?

Hola Malilla
Estratègia participada de barri

Una Estratègia participada de barri és un procés de treball col·lectiu en el qual, mitjançant la coordinació i suport d’un equip tècnic, es recullen les diferents veus del barri per a poder dibuixar un full de ruta cap al barri que volem. Esta  Estratègia ens permet definir accions per dur endavant línies de treball, així com establir prioritats i terminis per a complir els objectius que ens hem marcat.

Este  projecte s’impulsa des de la Regidoria de Participació de l’Ajuntament de València amb l’objectiu d’introduir la participació de la ciutadania en la gestió pública com a ferramenta imprescindible per a la millora dels barris i l’avanç cap a un model de desenvolupament més amable i sostenible, amb una perspectiva centrada en el territori de proximitat.

Per a fer-ho possible, el procés es divideix en diferents fases que guien el desenvolupament del projecte.

FASE 1. Contextualització del procés i presentació pública [Maig-Octubre 2021]

El projecte s’inicia amb l’estat de la qüestió, és a dir, amb una anàlisi de les dades i les informacions existents sobre la situació actual de Malilla en tots els temes. A més, s’han posat una marxa una sèrie d’entrevistes exploratòries als i les agents i entitats clau per conéixer la seua trajectòria i visió. Este suposa el punt de partida per a la presentació pública del projecte.

FASE 2. Auto-diagnòstic participat [Octubre-Desembre 2021]

Inici de les accions de contacte i diàleg amb la ciutadania per elaborar una anàlisi de la situació del barri a través de la percepció dels seus veïns i veïnes. Es treballa a través de qüestionaris, accions, marxes exploratòries i tallers amb grups del veïnat.

FASE 3. Formulació de propostes i consensos [Novembre 2021 -Febrer 2022]

Definició i priorització d’accions en funció de l’anàlisi del barri. Organització de línies de treball, objectius i tipus d’accions a emprendre. Es realitza amb el Grup Veïnal i altres espais de participació. Treball fet amb el Grup Veïnal de l’Estratègia i altres espais de participació.

FASE 4. Redacció de l’Estratègia participada de barri i devolució de resultats [Gener – Març 2022]

Recull de la informació generada al procés de treball i redacció d’un document que continga la definició de l’Estratègia. Espai de comunicació dels resultats a la ciutadania, avaluació del procés i propostes de continuïtat.

Per a facilitar la implicació dels diferents veïns i veïnes, i conscients que no totes disposem del mateix temps lliure, posem en marxa diferents espais de participació segons la implicació que vuigues i pugues tenir. Si t’interessa formar-ne part, participa!