Malilla avança cap a la consolidació d’una xarxa veïnal de barri

#seguiment

El dissabte 12 de febrer va tenir lloc la tercera Jornada veïnal d’Hola Malilla! Estratègia Participada de barri amb la participació de diferents entitats i veïnat del barri.

L’Estratègia participada de barri de Malilla es troba en el moment de posar en comú i prioritzar les propostes d’accions sortides des dels diferents espais de participació impulsats per l’Estratègia, com els tres grups de treball desenvolupats per àmbits sectorials: Grup per un lloc de trobada veïnal; Grup per una cultura i formació oberta i accessible + oci saludable i joventut; Grup per la transició energètica i ecològica. 

Amb aquest propòsit, el dissabte 12 de febrer es va celebrar una trobada veïnal a l’Alqueria de los Peris, al parc urbà de Malilla. La trobada va comptar amb la participació d’entitats del barri com l’Associació de Veïns de Malilla, el sindicat de barri Construint Malilla, Geshuma (gestora dels Horts Urbans), el col·lectiu Surcultura, AVENT (ass. impulsora d’una comunitat energètica local), AMPGYL (ass. de famílies contra la intolerància per gènere), treballadores del Centre de Salut, del Centre Municipal de Joventut i veïnat independent.

En aquesta jornada es van revisar les propostes d’accions sorgides dels Grups de Treball en xicotets grups de participants per debatre i decidir quines són aquelles que poden ser més importants en el curt termini. Es considera interessant començar per aquelles accions, encara que siguen petites, que puguen impulsar-se i coordinar-se en xarxa entre les entitats de forma autònoma per avançar, a poc a poc, cap a accions més ambicioses.

Per tirar endavant propostes com aquestes, les entitats de Malilla estan conformant una xarxa d’entitats veïnals anomenada “Malilla +”. Aquesta xarxa es troba definint actualment la seua forma d’organitzar-se i funcionar per poder acollir els interessos del veïnat de Malilla. 

Després d’aquesta sessió, Hola Malilla!, continuarà recollint propostes del veïnat a través d’encontres i reunions amb diferents agents del barri. D’aquesta forma, es completarà la fase de propostes i definició dels objectius específics de l’Estratègia participada de barri.

El dissabte 9 d’abril tindrem la següent Jornada Veïnal on podrem veure l’esborrany de resultats de l’Estratègia i avaluar el procés. Envia’ns un correu a estrategiamalilla@valencia.es si vols rebre més informació.