Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Acolliments especialitzats en família extensa.

Objecte:

El Decret 1/2018 de 12 gener del Consell, que regula el procediment per al reconeixement de la prestació econòmica per acolliment, possibilita que les famílies extenses puguen tenir la consideració de famílies acollidores especialitzades, la qual cosa suposa una major aportació econòmica i major cobertura professional.

Poden tenir la consideració d'acolliments familiars especialitzats els següents:

- Acolliments familiars de menors amb trastorns greus de conducta o amb anteriors mesures de guarda ineficaces.
- Acolliments familiars de menors amb greu discapacitat física, psíquica o sensorial.
- Acolliments familiars de menors gestants o amb fills o filles a càrrec.
- Acolliments familiars de grups de tres o més germans o germanes.

Tramitació:

1.- Acolliments en família extensa ja existents: Hi ha dues opcions:

a) Inicien la proposta els serveis socials municipals.

b) Inicia la sol·licitud directament la família acollidora, mitjançant imprès de sol·licitud.

En tots dos casos els serveis socials municipals han d'emetre informe a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, juntament amb la puntuació obtinguda en aplicar el barem establit, segons les instruccions de la Direcció General d'Infància i Adolescència.

2.- Acolliments a l'inici de proposta de constitució: Els serveis socials municipals realitzaran la proposta a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives quan valoren la condició d'acolliment especialitzat, acompanyant a la proposta la puntuació resultant de l'aplicació del corresponent barem.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI