S'està cercant, espereu....

Memòries - València

MEMÒRIES

Les dades que es presenten a continuació arrepleguen una selecció de les actuacions realitzades en la Regidoria de Benestar Social i Integració, a través dels seus diferents Servicis i Programes. No es tracta de Memòries completes, sinó de les dades més significatives dels diferents Programes i Servicis.

Un tractament d'estes dades que permet la comparació amb anys anteriors es troba en l'Anuari Estadístic de la Ciutat de València, capítol 16 "Servicis Socials" .