Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROGRAMA D'ATENCIÓ AL MENOR

Els objectius d'estes actuacions estaran encaminats a:

- La cobertura de les necessitats fisiològiques, cognitives i afectives que afavorisquen el seu desenvolupament normalitzat.

- La col·laboració amb aquelles famílies que necessiten suport educatiu per al manteniment d'un entorn favorable per als seus menors.
- La prevenció i valoració de la negligència en l'atenció a menors i els abusos dels quals siguen objecte: explotació, maltractaments físics i psíquics.
- L'adquisició, per part de la/el menor, dels recursos necessaris per a evitar el seu desajustament personal i inadaptació social.

Compta amb una sèrie de recursos i programes especialment dissenyats per a atendre la població infantil i juvenil en situació de desprotecció:

- Centres Municipals de Serveis Socials: amb equips de professionals amb especialització en la problemàtica de menors, amb funcions de detecció, avaluació, intervenció i seguiment, sent la porta d'accés a tot el sistema d'atenció a menors de l'Ajuntament de València (SEAFI).
- Prestacions econòmiques: que tenen com a objectiu pal·liar situacions econòmiques precàries de famílies amb menors en situació de risc.
- Projectes d'intervenció soci-educatius: dirigits a menors en situació de risc i desemparament.
- Serveis Especialitzats: Equip d'Intervenció Familiar, Programa de Mesures Judicials, Centre de Dia per a Joves, Punt de Trobada Familiar.
- Col·laboració amb altres entitats, públiques i privades, que intervenen amb menors en situació de dificultat social de la nostra ciutat.

LLISTA DE CENTRES MUNICIPALES DE SERVICIS SOCIALES


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI