Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Emissió documents d'ingrés

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre)

  • Impost de Béns Inmobles (Urbans) (des de l'1 de març fins al 30 d'abril)
  • Taxa d'Entrada/Eixida de Vehicles (des de l'1 de març fins al 30 d'abril)
  • Taxa de Mercats (bimensual)    “L'opció d'EMISSIÓ DE DOCUMENTS D'INGRÉS, es desactivarà 5 dies naturals abans que finalitze el corresponent període voluntari de cobrament. No obstant, podrà obtindre tal document fins a l'últim dia del període voluntari en qualsevol de les Oficines de Gestió Tributària Integral.”


    En cap cas es podran emetre duplicats de rebuts domiciliats.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI