Servicios de la web

Hall

Concursos de l'Ajuntament de València

logotipo Ayuntamiento
Nom del concurs:
Direccions de Servici (TD), Direcció de Banda Municipal (TD) (PM), Coordinació Responsabilitat Patrimonial pel procediment de lliure designació (29/06/2012)
Tipus:
Funcionari
Grup:
A1

Places:

Total: 8
Promoció interna:
Reserva discapacitats:

Publicació:

BOP:
06/29/2012
DOCV:
BOE:
07/16/2012

Presentació d'instàncies: Necessàriament a través de Seu Electrònica

Instàncies:
07/17/2012 a 08/08/2012
Drets d'examen:
Lloc de pagament:

Observacions:

Com resultat del procediment selectiu per a proveir, pel sistema de lliure designació, huit llocs de treball d'esta Corporació, ha sigut acordada l'adscripció als respectius llocs de treball a favor dels / les següents funcionaris /funcionàries de carrera:Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI