S'està cercant, espereu....

Aprovats - València

Projectes de reparcel·lació aprovats

Projecte de Reparcelació Agustín LaraProjecte de Reparcel.lació Malilla SudProjecte de Reparcel.lació U.E. JUAN LLORENS-SAN IGNACIO LOYOLA (Plànol)Projecte de Reparcel.lació U.E. TURIS.TRES FORQUES (PlànolProjecte de Reparcel.lació U.E.2 QUATRE CARRERES (Plànol)Projecte de Reparcel.lació BENICALAP NORTE NPR-1 (Plànol)Projecte de Reparcel.lació DE LA U.E. UNICA DE P.P. ORRIOLS (Plànol)Projecte de Reparcel.lació FORZOSA POLÍGONO -A- SECTOR1-ADEMUZ (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI DE LA UE PS2 EL PALMAR (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI SAGUNTO (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI JUAN VERDEGUER (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI U.E. ALQUERIA BENET (Plànol)Projecto de Reparcel.lació SECTOR 13 CAMPANAR NORTE (Plànol)Proyecto de Reparcelación SECTOR NPR2 BENICALAP SUR (Plano)Proyecto de Reparcelación SECTOR PR-14 BENIFERRI (Plano)Proyecto de Reparcelación SUNP AVDA FRANCIA (Plano)Proyecto de Reparcelación U.A.E. CARPESA (Plano).Proyecto de Reparcelación U.E 1 NPR7 QUATRE  CARRERES (Plano).Proyecto de Reparcelación U.E2.P.P. CAMPANAR SUR SECTOR PRR-12 (Plano).Proyecto de Reparcelación U.E.P.P. SECTOR 2 TAVERNES BLANQUES (Plano) Proyecto de Reparcelación U.E. ENTRADA SAN PAU (Plano)Projecte de Reparcel.lació de Drassanes-Grau Sector M5, aprovat per la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2020.Projecte de Reparcel·lació Unitat d'Execució Única Sector "Camino Hondo del Grao", aprovada per la Junta de Govern Local el 3 d'abril de 2020. Projecte Reparcel·lació forçosa del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B del PN-2 de Benifaraig Projecte de Reparcel·lació de Font de Sant LLuis, adaptat a les modificacions derivades de l'execució de sentència 258/15 de 30 de setembre, del Jutjat del Contenciós-Administratiu Nº 9 de València procediment ordinari 121/2013. Projecte de reparcel·lació del programa d'actuació integrada de la U.E "Río Bidasoa- Juan Piñol" Text refós del Projecte de Reparcel·lació forçosa "PARC CENTRAL- Fase 1A- Àmbit A, 4-1", aprovat per la JGL el 30 de juny 2017, corregit per acord de JGL de 29.12.17. Inclou modificacions de cadastre. Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1 - Zona A "Antic Mestalla". Actuació Territorial Estratègica "València Club de Futbol" Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Execució "Palleter" Projecte de Reparcel·lació del Sector S.U.P. P.R.R-9 de PATRAIX Projecte de reparcel·lació voluntària de la Unitat d'Execució del Sector residencial "NPR-9 Massarrojos Nord" Projecte de reparcel·lació del PRI en la parcel·la de Ferros Túria del Polígon "Vara de Quart" (València-Xirivella) Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució "Guillem Anglesola" Projecte de reparcel·lació de la U.E.A. del PRI de Castellar» Projecte de Reparcel·lació Flor de Maig Proyecto de Reparcelación Forzosa de la unidad de ejecución nº1 del plan parcial del sector de suelo urbanizable programado nº 6 "Malilla Norte" del P.G.O.U de Valencia Projecte de Reparcel.lació unitat d'execució UA-1 del P.E.R.I de Carpesa de València Projecte de Reparcel·lació "U.E. C/ Brasil entre C/ Velàzquez, C/ Castán Tobeñas, C/ de Torres i C/ Poeta Navarro Cabanes" Projecte de Reparcel·lació Forçosa de l'Accés Sud-este al Sector Massarrojos Sur Projecte de Reparcel·lació Forçosa de la Unida d'Execució TURIS-TRES FORQUES Projecte de Reparcel·lació "Músico Chapí" Projecte de reparcel·lació del Pla de Reforma Interior de Millora "Camino de Moncada, Hnos. Machado, Juan XXIII y Río Segre" Compte de Liquidació definitiu (nov 2014) del Projecte de Reparcel·lació Forçosa PRIM "Camí de Moncada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre” Projecte de Reparcel·lació "Moreres II"