S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Bomber/a
Tipus: Oposició i Concurs Grup: C1
Places
Total: 66
Promoció interna: 0
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 21
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 16-04-2021
DOCV:
BOE: 04-10-2021
Presentació instancies
Instancies: 05-10-2021 a 03-11-2021
Drets d'examen: 35,97
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Quint Examen 10-02-2023 Aulari III de la Universitat de València, Avda. Menéndez y Pelayo, 16.
Observacions
Fitxers adjunts
 • anunci bop ampliació places bomber_a.pdf
 • anunci qualificacions 5é exercici.pdf
 • anunci solucions exercici 5 - exàmen 2.pdf
 • anunci solucions exercici 5 - exàmen 3.pdf
 • anunci data realització 5e exrcici.pdf
 • anunci qualificacions 4t exercici(2).pdf
 • anunci qualificacions 3er exercici i convocatòria i exempcions 4t exercici.pdf
 • anunci convocatòria proves analítiques.pdf
 • anunci del lloc de realització del reconeixement mèdic..pdf
 • anunci convocatòria reconeixement mèdic.pdf
 • anunci qualificaciones 2n exercici (proves físiques).pdf
 • anunci qualificacions prova pujada torre.pdf
 • anunci qualificacions prova corda.pdf
 • anunci qualificacions prova resistència i convocatòria prova torre.pdf
 • anunci qualificacions prova velocitat i press de banca.pdf
 • anunci qualificacions prova natació.pdf
 • anunci noves qualificaciones 1er exerc. i convocatòria 2º exerc..pdf
 • anunci qualificacions 1r exercici.pdf
 • anunci bop rectificació llistes definitives.pdf
 • solucions exercici test de l'examen b-1 -corregida-.pdf
 • solucions exercici test de l'examen en valencià.pdf
 • qüestionari exercici test de l'examen en valencià.pdf
 • solucions exercici test de l'examen b-2.pdf
 • qüestionari exercici test de l'examen b-2.pdf
 • qüestionari exercici test de l'examen b-1.pdf
 • rectificació anunci distribució aules 1r exercici.pdf
 • anunci distribució aules 1r exercici.pdf
 • anunci llistes definitives i data 1r exercici.pdf
 • anunci aclaració aspirant no figura llistes provisionals.pdf
 • anunci llistes provisionals bop.pdf
 • anunci boe termini presentació intancies.pdf
 • Bases Generals

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, va aprovar les bases generals que regiran els processos selectius.

  Consultar BOP núm. 205, edicte de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València sobre les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València.BOP núm. 52 de 15 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València (pdf 146 kb).
  Decrets de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de dates 13 i 14 de març de 2023, relatius a emplaçaments de recursos presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en Procediments Abreujats 31/2023, 69/2023 i 75/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal.

  Decret Procediment Abreujat núm. 000031/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000069/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000075/2023 (pdf 282 kb).


  Bases Específiques

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.

  Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre modificació de les bases i convocatòria per a proveir en propietat 3 places d'Agent de la Policia Local, mitjançant consolidació d'ocupació temporal, derivades de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016, en el marc d'estabilització regulat en les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places, en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal, en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.
   

  Consultar BOP núm. 242 de 20 de desembre de 2022, edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública

  BOP núm.53 de 16 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal (pdf 377 kb).
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de promoció interna.

  Consultar BOP núm. 247 de 27 de desembre de 2022, anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria de Promoció Interna mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura de 158 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.