Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l´Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Bomber/a
Tipus: Funcionari Grup: C Subgrupo C1
Places
Total: 66, 45 de ellas por turno libre
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 21
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 16-04-2021
DOCV:
BOE:
Observacions
Fitxers adjunts