Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l´Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Tècnic/a Prevenció Riscos Laborals
Tipus: Funcionari Grup: A2
Places
Total: 2
Promoció interna: 1
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 23-07-2018
DOCV:
BOE: 27-01-2020
Presentació instancies
Instancies: 28-01-2020 a 24-02-2020
Drets d'examen: 41,41 €
Lloc de pagament: ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Quart Examen 29-10-2020 Sala Comissions Informatives Ajuntament de València - 10,00 h
Tercer Examen 06-10-2020 Sala d'Informàtica de l'Edifici de Tabaquera - 16,30 h
Segon Examen 17-09-2020 Hemeroteca Municipa - 12,00 hl
Observacions
Fitxers adjunts
 • anuncio calificaciones 4º ejercicio y propuesta nombramiento(3).pdf
 • anuncio calificacion 3º ejercicio y convocatoria 4º ejercicio(3).pdf
 • anuncio fechas y horarios lectura 3º ejercicio(3).pdf
 • anuncio calificacion 2º ejercicio y convocatoria 3º ejercicio(3).pdf
 • anuncio fechas y horarios lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • anuncio nota aclaratoria 2º ejercicio (ii)(3).pdf
 • anuncio nota aclaratoria 2º ejercicio(3).pdf
 • anuncio notas 2ª fase 1er ejercicio y convocatoria 2º(3).pdf
 • anuncio notas 1ª fase 1º ejercicio(7).pdf
 • examen preguntas cortas 2ª fase(7).pdf
 • soluciones test(3).pdf
 • examen text 1ª fase(7).pdf
 • anuncio bop listas definitivas y fecha 1º ejercicio(3).pdf
 • anucio tribunal selectivo y listas provisionales(3).pdf
 • anuncio boe 27-1-2020(3).pdf
 • anuncio bop rectif. bases(14).pdf