S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Intendent/a Principal de la Policia Local
Tipus: Funcionari Grup: A1
Places
Total: 8
Promoció interna: 4
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 2
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 10-05-2016
DOCV:
BOE: 02-01-2017
Presentació instancies
Instancies: 03-01-2017 a 31-01-2017
Drets d'examen: 46,87€
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen 21-07-2017
Segon Examen 11-07-2017
Observacions
Mantenint les ja presentades al seu dia durant el termini del 13-06-2016 al 5-07-2016, ambdós inclosos segons BOE d’11 de juny de 2016, nou termini de presentació d’instàncies des del 3 al 31 de gener de 2017, ambdós inclososExposat anunci del Tribunal relatiu al resultat ex.2º i entevistas
Fitxers adjunts
 • anunci qualificacions i proposta nomenament.pdf
 • anunci bop nova modificació tribunal.pdf
 • anunci bop nova modificació tribunal aplicació sentencia.pdf
 • anunci nomenament personal funcionari carrera(7).pdf
 • puntuacio total i proposta de nomenament(3).pdf
 • anunci qualificacions octau exercici(7).pdf
 • anunci qualificacio septim exercici(3).pdf
 • anunci qualificacio sext exercici(3).pdf
 • anunci qualificacio quint exdercici(3).pdf
 • anunci qualificacio quart exdercici(3).pdf
 • anunci qualificacio proves fisiques(7).pdf
 • anuncio tercer ejercicio intendente principal(3).pdf
 • anunci suspensio proves fisiques(3).pdf
 • resultat entrevista personal(3).pdf
 • anuncio resultado 2º ejercicio y realizacion entrevistas(3).pdf
 • anul·lacio pregunta i noves qualificacions(3).pdf
 • plantilla respuestas correctas ej. 1º turno libre(3).pdf
 • plantilla respuestas correctas ej. 1º promocion interna(3).pdf
 • aprobados 1er ejercicio(3).pdf
 • bop 14-6-17 resolucion listas definitivas(3).pdf
 • publicacion resol. y exposicion listas provisionales admitidos-as y excluidos-as conv. 8 intend.ppal. pol. local(3).pdf
 • nota informativa(6).pdf
 • boe 2-01-17 nuevo plazo instancias(6).pdf
 • anuncio modificacion bases limite edad_ conv. intendente principal e inspector policia local(6).pdf
 • contenido tema 108(3).pdf
 • anuncio rectificacion error bases conv. intendente principal pol. local(3).pdf
 • a n u n c i o b.o.e. plazo instancias(14).pdf
 • anuncio modificacion bases conv. inspector e intendente principal pol. local supresion medicion estatura(6).pdf
 • anuncio rectificacion error anuncio convocatorias varias categorias de policia local(14).pdf
 • Bases Generals

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, va aprovar les bases generals que regiran els processos selectius.

  Consultar BOP núm. 205, edicte de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València sobre les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València.BOP núm. 52 de 15 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València (pdf 146 kb).
  Decrets de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de dates 13 i 14 de març de 2023, relatius a emplaçaments de recursos presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en Procediments Abreujats 31/2023, 69/2023 i 75/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal.

  Decret Procediment Abreujat núm. 000031/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000069/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000075/2023 (pdf 282 kb).
  Decret Procediment Abreujat núm. 000064/2023 (pdf 281 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000079/2023 (pdf 281 kb).


  Bases Específiques

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.

  Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre modificació de les bases i convocatòria per a proveir en propietat 3 places d'Agent de la Policia Local, mitjançant consolidació d'ocupació temporal, derivades de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016, en el marc d'estabilització regulat en les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places, en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal, en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.

  BOP núm.58 de 23 de març de 2023, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal (pdf 915 kb).
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.

  Consultar BOP núm. 242 de 20 de desembre de 2022, edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública

  BOP núm.53 de 16 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal (pdf 377 kb).
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de promoció interna.

  Consultar BOP núm. 247 de 27 de desembre de 2022, anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria de Promoció Interna mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura de 158 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.